• III MIĘDZYSZKOLNA DEBATA OKSFORDZKA

     •  III MIĘDZYSZKOLNA DEBATA OKSFORDZKA

      NO PROMIL – NO PROBLEM

       

      XIV edycja kampanii społecznej „No promil – no problem” przebiega pod hasłem „Prawdziwa odwaga lubi bezpromilowe klimaty”. Podobnie, jak w roku ubiegłym, włączamy się w działania promujące właściwe postawy kierowców i pieszych  na terenie naszej gminy i województwa małopolskiego.

      15 grudnia 2021 r. w Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka odbyła się  III Międzyszkolna Debata Oksfordzka. Pomysłodawcą i organizatorem tego  spektakularnego wydarzenia jest dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusz Korczaka w Kopance, p. Jolanta Kozłowska. Ścisła współpraca z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców (współorganizatorem Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich) oraz z p. Małgorzatą Kopeć , kierownikiem Centrum Wspierania Rodziny, zaowocowała wspaniałym spotkaniem. W szranki debatowania stanęły dwie czteroosobowe drużyny. Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance reprezentowali: Wiktoria Fudalej, Wiktoria Kochana, Jakub Skrzypoń i Anna Zajda.  Uczniowie przygotowywali się do debaty po kierunkiem p. Joanny Pukło.  Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach reprezentowali: Eliza Chmura, Dawid Jankowicz, Amelia Pasierbek, Michał Zajączkowski. Opiekę merytoryczną i pedagogiczną nad drużyną z Jaśkowic sprawowała p. Katarzyna Brzeska. Młodzi debatanci nie tylko podjęli nowatorskie i trudne wyzwanie, ale wykazali wysoki poziom przygotowania, zaprezentowali kulturę i kunszt sztuki argumentacji z jednoczesnym poszanowaniem oponentów, wspaniale podejmowali polemikę reagując adekwatnie do pojawiających się w dyskusji argumentów. Dwie drużyny  zmierzyły  się w dyskusji nad postawioną tezą – drużyna propozycji (ZPO Kopanka), która w debacie broniła tezy „Sposób, w jaki we współczesnej kulturze masowej przedstawiany jest alkohol i jego spożywanie należy ocenić negatywnie", i opozycji (SPJaśkowice), która starała się tezę obalić.  Najważniejszy był  wspólny cel : edukacja i wpływ na zmiany w postawach i zachowaniach społecznych, bo bezpromilowo=bezproblemowo. Poziom spotkania był tak wysoki i wyrównany, że sędzia podjął decyzję o przyznaniu statusu zwycięzcy obu drużynom. Brawo!!!

      Uczestnicy debaty usłyszeli wiele słów uznania i podziękowania od p. Marka Marca – kierownika Wydziału Edukacji, p. Andrzeja Morawy – dyrektora SP w Jaśkowicach oraz p. Jolanty Kozłowskiej – dyrektora ZPO w Kopance. Pięknie i godnie zaprezentowali siebie i swoje szkoły. Wraz z gratulacjami wszyscy uczestnicy otrzymali cenne upominki oraz życzenia dalszych sukcesów w podejmowaniu nowych zadań i wyzwań.

     • Wycieczka do Kopalni soli w Wieliczce, klasy 1-3

     • W piątek, 10 grudnia, uczniowie klasy Ia, IIa, IIIa odwiedzili sławną w całej Polsce Kopalnię Soli w Wieliczce.

      Podczas zwiedzania przeszliśmy ponad trzykilometrową trasę i zeszliśmy na głębokość 135m. Dzięki wspaniałemu przewodnikowi panu Waldemarowi w sposób poznaliśmy historię i tajemnice kopalni, przedstawione niezwykle interesująco, jak i również legendę o księżnej Kindze, która przyniosła bogactwo soli na polską ziemię. Po pewnym czasie pojawił się też w kopalni Skarbnik, czyli duch kopalni , który przygotował dla nas ciekawe konkurencje. Wszyscy uczniowie z ogromnym zaangażowaniem i radością wzięli w nich udział. Szczególne wrażenie wywarł na nas świetlny spektakl nad brzegiem jeziora przy akompaniamencie muzyki Fryderyka Chopina.

      Dzięki wycieczce do kopalni mogliśmy podziwiać wspaniałe rzeźby  z soli  przedstawiające osoby szczególnie ważne dla Polski. Na zakończenie zwiedzania wszyscy razem zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie i wyjechaliśmy windą na powierzchnię.

                                                                                                                 Wioletta Wełna

                                                                                                                 Magdalena Raputa

                                                                                                                 Bernadetta Mazur

     • Konkurs fotograficzny "Piękno ukryte w wodzie"

     • REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

      „Piękno ukryte w wodzie”

       

      1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kopance

       2.  Tematem konkursu jest woda i piękno w niej ukryte.

            Woda towarzyszy nam codziennie, dlatego często zapominamy, jak jest ważna nie tylko dla nas. Zwykle również nie zauważamy, ile piękna kryje w sobie.

      3. Cele konkursu:

      • kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań fotografią
      • uwrażliwienie na piękno przyrody przez pryzmat wody
      • rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów
      • rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej
      • poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego

      4. Warunki konkursu:

      Autor może dostarczyć jedno zdjęcie (wywołane lub wydruk dobrej jakości w formacie minimum 10 x15).

      Dozwolone są fotografie czarno – białe, kolorowe, sepia.

      W przypadku nauki zdalnej zdjęcie należy przesyłać na adres mailowy: olga.wielgus.wosatko@gmail.com

       

      5. Termin:

      Zdjęcia należy dostarczyć organizatorowi do 4 lutego 2022 r.

       

      6. Kryteria oceny prac konkursowych:

       Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

      • prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
      • charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami,
      • oceniana będzie również: estetyka, efekt wizualny oraz techniczna poprawność wykonania.

      7. Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

      8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

      9. Do fotografii należy dołączyć oświadczenia o posiadaniu praw autorskich.

       

       

      Organizator:

      Olga Wielgus-Wosatko

       

       

       

       

      Kopanka, dnia......................................

       

       

      OŚWIADCZENIE

       

      Oświadczam, że przesłane zdjęcie pod tytułem: .......................................................................................................................................................

      zostało wykonane przeze mnie samodzielnie.

       

       

      ....................................................................

      czytelny podpis

       

       

       

      OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

       

      Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym „Piękno ukryte w wodzie”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w związku z udziałem w konkursie fotograficznym. Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

       

       

       Miejscowość i data …………………………………………………………………..

       

      Czytelny podpis rodzica/opiekuna

      ………………..……………………………….………………………………….......

       

       

     • PAKA DLA ZWIERZAKA

     • Zbierane są rzeczy dla zwierząt od 13 do 17 grudnia 2021:

      -karma sucha

      -karma mokra

      -smaczki

      -zabawki

      -czyste koce, ręczniki, pocięty dywan

      -inne…

      Dziękujemy, Samorząd szkolny!

     • Mikołaj

     • 6 grudnia 2021 –  to niezwykły dzień
      w kalendarzu wydarzeń naszej szkoły
      i przedszkola.

       

      W tym dniu zgromadziliśmy się wszyscy wokół pięknej choinki rozświetlonej blaskiem lampek i migoczących ozdób.  W radosnych nastrojach wysłuchaliśmy powitania Pani Dyrektor, która  życzyła, aby rozpoczynający się w naszej  szkole
      i przedszkolu magiczny  czas oczekiwania na najpiękniejsze Święta przyniósł nam wiele pięknych i dobrych chwil. Zaciekawienie wszystkich uczniów i dzieci wzbudzały, ustawione przy choince,  wielkie kosze wypełnione słodyczami. Czyżby Święty Mikołaj krążył gdzieś w pobliżu?

      Przedszkolaki zgodnym chórem nawoływały i zapraszały miłego Gościa, pięknie i z wielkim zaangażowaniem śpiewały świąteczne piosenki…i nagle usłyszeliśmy gromkie „Ho ho ho!”, a na schodach pojawił się prawdziwy Święty Mikołąj!!!

      Przemiły Gość obdarował wszystkich słodkimi prezentami, bo wszyscy na to zasłużyli!

      W taki sposób zainaugurowaliśmy piękny czas oczekiwania na Święta.

     • Ubieranie choinki w Urzędzie Miasta

     •  Choinka w Urzędzie Miasta i Gminy
      w Skawinie.

      Po rocznej przerwie do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie  powróciła tradycja wspólnego ubierania choinki z przedszkolakami z całej gminy. W ubieraniu choinki – w dniu 8 grudnia 2021 r. – brały udział również przedszkolaki z naszego przedszkola w Kopance. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zostały przygotowane dwie choinki. Dzieci pięknie ubrały drzewka wcześniej przygotowanymi ozdobami, a maluchom pomagali wychowawcy oraz przedstawiciele władz miasta i gminy na czele z burmistrzem Norbertem Rzepisko, zastępcą burmistrza Witoldem Grabcem i z drugim zastępcą burmistrza Tomaszem Ożóg. Na zakończenie najmłodsi zostali poczęstowani słodkościami
      i owocami.

      Było dużo śmiechu i zabawy

                                        Jolanta Pieniążek

                                       Ewa Wrzoszczyk                                                                                                                      

     • „Zdrowo jem, więcej wiem” - projekt

     • Uczniowie kl.3a rozpoczęli cykl zajęć z projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”.
      „Zdrowo jem, więcej wiem” to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Uczy nie tylko pracy w grupie, ale przede wszystkim zmienia nawyki żywieniowe, edukuje, skłania do zmiany stylu życia, poprzez uświadamianie  dzieciom oraz osobom dorosłym jak ważne jest zdrowe odżywianie oraz aktywność sportowa.

      Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Powstał on w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się już wśród dzieci w wieku szkolnym, a nawet wcześniej.

       Celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

      Klasa 3a zrealizowała  dwa pierwsze działania z etapu jesienno-zimowego. Pierwsze zadanie polegało na przeprowadzeniu lekcji pt.: „Co należy jeść, aby być zdrowym?”. Drugie na wykonaniu plakatu w grupach pt. „Dbam o zdrowie”. Działania takie, jak: analiza wiersza Stanisława Jachowicza, nauka piosenki o warzywach, zabawy dydaktyczne, analiza piramidy żywieniowej, omówienie krótkiej prezentacji „Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie”, wykonanie kart pracy, ćwiczenia gimnastyczne oraz zrobienie pysznych warzywno- owocowych soków przyczyniły się do zrealizowania nadrzędnych celów projektu.

      Zapraszam do galerii.

      B. Mazur

     • ZEBRANIA RODZICÓW

     • ZEBRANIA  RODZICÓW

       

      Szanowni Rodzice!

      Spotkania z wychowawcami klas odbędą się 8 grudnia 2021 r. wg następującego harmonogramu:

       

      8 grudnia 2021 r. – godz. 17.00

      Klasa 1a – sala nr 8

      Klasa 2a – sala nr 7

      Klasa 3a – sala nr 14

      Klasa 4a – sala nr 15

      Klasa 7b – sala nr 13

       

      8 grudnia 2021 r.- godz. 18.00

      Klasa 5a – sala nr 19

      Klasa 6a – sala nr 15

      Klasa 7a – sala nr 6

      Klasa 8a – sala nr 0

       

     • Serdeczna Kartka

     • UŚMIECH NA GWIAZDKĘ W PROKOCIMIU!

       

      W tym roku chcemy wywołać uśmiech na twarzach Małych-Wielkich-Pacjentów Oddziału Onkologicznego w Prokocimiu ❤️

       

      Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas,  radości, dobroci, życzliwość i serdeczności, która wypełnia ludzkie serca. W tym magicznym czasie, zgodnie z tradycją wysyłamy do bliskich kartki świąteczne, które są przekazem  życzliwości, miłości, empatii i szacunku. Chcąc okazać swoje serce innym wystarczy tak niewiele….

      Cel projektu:

      • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej i kreatywnej dzieci;
      •  rozwijanie wrażliwości estetycznej;
      • kultywowanie tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych;
      • umożliwienie dzieciom przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
      •  kształtowanie  postawy społecznej oraz empatii.

      JAK POWINNA WYGLĄDAĆ KARTKA?

      O tym decyduje dziecko. Dzięki jego kreatywności i pomysłowości powstaną cudne, kolorowe kartki świąteczne. Mogą to być kartki różnego formatu ( małe, duże, bardzo duże). Przekaz życzeń może być w formie rysunku lub tekstu. Tekst pisany nie jest obowiązkowy, ale w jego przypadku swoje wsparcie może okazać nauczyciel, bądź rodzic.

      • 10.12.2020 r. - zakończenie przyjmowania kartek świątecznych!

      „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

      nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

      Jan Paweł II

       

       

      Organizator: Wioletta Wełna

     • HAPPENING „NO PROMIL-NO PROBLEM”

     • HAPPENING „NO PROMIL-NO PROBLEM”

      17 listopada 2021 - to data, która zapisze się w historii naszej szkoły i w naszych sercach.

      Realizując założenia kampanii społecznej No promil - No problem – do której włączyliśmy się z dużym zaangażowaniem i przekonaniem, że możemy mieć swój wkład w promowanie pozytywnych postaw – zorganizowaliśmy happening promujący bezpieczne i trzeźwe poruszanie się po drogach. Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymywania nietrzeźwego kierowcy. Jest to już XIV edycja tej kampanii społecznej realizowanej w Małopolsce. Honorowy patronat nad przebiegiem kampanii na terenie naszej gminy objął Norbert Rzepisko Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

      Do tego wydarzenia przygotowywaliśmy się bardzo starannie i długo.
      W szkole odbywały się lekcje, zajęcia, spotkania i akcje nopromilowe. Każda klasa przygotowywała plakaty z hasłami promującymi bezpieczne, bezpromilowe poruszanie się po drogach, uczniowie pracowali też nad listami zawierającymi apele i prośby do kierowców o trzeźwe i bezpiecznie prowadzenie pojazdów. Punktem kulminacyjnym wszystkich działań była organizacja happeningu. Na spotkaniach z uczniami i nauczycielami szkoły pani Dyrektor dokładnie przedstawiła  program i harmonogram naszej akcji, przydzieliła zadania dla poszczególnych klas i wychowawców, a przede wszystkim przypominała zasady bezpieczeństwa i precyzyjnie omówiła te zagadnienia.

      W dniu 16 listopada reprezentanci uczniów, Wiktoria Fudalej z kl. 7b i Radosław Przebinda z kl.8a, wraz z p. Ewą Wrzoszczyk i p. Dyrektor Jolantą Kozłowską zostali zaproszeni do Ratusza, gdzie w ich obecności Burmistrz Miasta i Gminy Skawina p. Norbert Rzepisko podpisał „Deklarację odpowiedzialnego pasażera/świadka” .

      I nadszedł 17 listopada…od rana pracowaliśmy, pakowaliśmy plakaty, ulotki, listy, banery…i o 9.30, wyposażeni w koszulki z logo No promil - No problem, z pękami balonów w rękach i entuzjazmem w sercach wyruszyliśmy ze szkoły.

      W dniu 17 listopada br. na płycie Rynku w Skawinie odbył się uroczysty happening połączony z marszem trzeźwości będący podsumowaniem tegorocznej XIV edycji kampanii „NO PROMIL - NO PROBLEM”.  Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia była Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance Pani Jolanta Kozłowska, Pani Małgorzata Kopeć - Kierownik  Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie,  Pani Elwira Biel - Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie oraz Pani Beata Kurek – Prezes Fundacji „Odzyskaj Nadzieję”.

      W  akcji profilaktycznej udział wzięła cała społeczność naszej  szkoły. Uczniowie wszystkich klas pod opieką wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły zgodnie, radośnie i pięknie zaprezentowali się podczas tej wspaniałej imprezy profilaktycznej. Mocno wspierali nas uczniowie pierwszych klas Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, a wśród nich absolwenci naszej szkoły, którzy brali udział w pierwszym happeningu, zorganizowanym przez nas w 2019 roku.

      Do udziału w happeningu zaproszeni zostali także uczniowie szkół, które realizują zadania kampanii No promil - No problem oraz pozostałych szkół , dając możliwość młodym mieszkańcom naszego miasta i gminy do przyłączenia się do tego projektu i wyrażenia swego protestu oraz podziękowania dla tych, którzy jeżdżąc bezpiecznie i trzeźwo szanują  zdrowie i życie wszystkich użytkowników ruchu drogowego.
       

      Wspaniałym i wyjątkowym gościem tegorocznej imprezy był Czesław Lang - polski kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski oraz dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata, obecnie organizator m. in Tour de Pologne oraz Przemysław Niemiec – kolarz szosowy, olimpijczyk.
      Wybitni sportowcy podkreślili rangę akcji profilaktycznych promujących trzeźwość na drogach i ich wpływ na bezpieczeństwo. Podpisali także „Deklarację  odpowiedzialnego pasażera/świadka”, na której widniał już podpis Burmistrza MiG Skawina , pana Norberta Rzepisko.

      Niezwykle atrakcyjnym i ważnym punktem tego wydarzenia była obecność kierowcy rajdowego Waldemara Kluzy, który wyraził duże poparcie dla odbywającej się akcji. Ten utytułowany sportowiec także podpisał „Deklarację odpowiedzialnego pasażera/świadka”.

      W imprezie brali również udział: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Witold Grabiec, Komendant Komisariatu Policji w Skawinie podins. Marek Kowalik, Kierownik Wydziału Edukacji UMiG w Skawinie Marek Marzec, p. Kazmierz Sasor – Komendant Straży Miejskiej w Skawinie,  p. Maryla Kruk i p. Wojciech Słonina reprezentujący Stowarzyszanie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z Wieliczki, dyrektorzy  szkół i szkolni koordynatorzy kampanii „No promil – No problem”, p. Alicja Płonka – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

      Pani Dyrektor Jolanta Kozłowska z radością przywitała wszystkich zebranych na płycie skawińskiego Rynku, a następnie z uśmiechem i entuzjazmem czuwała nad przebiegiem całego wydarzenia, by wreszcie poprowadzić marsz  uczestników happeningu ulicami wokół Rynku. W marszu udział wzięli wszyscy zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele, a dołączyli się także mieszkańcy Skawiny, którzy poparli  akcję. Kolorowym i wyrazistym akcentem podczas marszu i całego spotkania były nie tylko plakaty i transparenty, ale też maszerujący  na szczudłach propagatorzy naszej akcji.

      W trakcie imprezy: uczniowie apelowali do dorosłych mieszkańców o bezpieczeństwo i trzeźwość na drogach, uczniowie apelowali również do świadków, aby mieli odwagę wymagać trzeźwości od osób prowadzących pojazdy, prezentowali transparenty, okrzyki nawiązujące do przesłania kampanii oraz odczytywali napisane przez siebie listy do kierowców. Dorośli uczestnicy imprezy podpisywali także „Deklarację odpowiedzialnego pasażera/świadka”.

      Wydarzenie uświetnili swoją obecnością funkcjonariusze  Komendy Powiatowej Policji w Krakowie,  a nad bezpieczeństwem czuwała Straż Miejska w Skawinie oraz policjanci z Komisariatu Policji w Skawinie. Byli z nami także nasi sojusznicy i przyjaciele szkoły, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopance, którzy czuwali nad bezpieczeństwem oraz gotowi byli do pokazu z zakresu pierwszej pomocy.

      Dużą pomoc okazali przedstawiciele Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

      Radosna atmosfera, piękna pogoda, atrakcje przygotowane przez organizatorów, a przede wszystkim wspaniała postawa młodych uczestników happeningu, którzy tak mocno i przekonywująco apelowali o bezpieczeństwo i trzeźwość na drogach, sprawiły, że dzień 17 listopada 2021 roku wpisał się mocno w kalendarzu wydarzeń naszego miasta.

      Organizacja imprezy o tak dużym zasięgu wymagała wielkiego wkładu i zaangażowania, ale przyniosła nam wiele satysfakcji, bo mamy poczucie, a nawet pewność, że my też możemy przyczyniać się do propagowania i promowania bezpieczeństwa w szerszym wymiarze. To było duże i ważne wyzwanie, ale podołaliśmy! Wszyscy uczniowie, od najmłodszych pierwszoklasistów do najstarszych, spisali się „na medal”!

      Przedszkolaki z naszego przedszkola także czynnie włączyły się w nopromilowe działania – dzieci przygotowały piękne plakaty i  maszerowały w swoim przedszkolu!

      Mamy nadzieję i wiarę, że za rok będzie tak samo dobrze, a może nawet lepiej…bo wiemy, że potrafimy i że warto podejmować wspólne działania, dzięki którym przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.

      Jolanta Kozłowska

     • Nasza Niepodległa- Quiz

     • Nasza Niepodległa!

       

      11 listopada 2021 r. chętni uczniowie ze starszych klas wzięli udział w ważnym działaniu. W dniu Narodowego Święta Niepodległości uczestniczyli w Internetowym Quizie „Niepodległa Polska”.  

      Quiz był aktywny przez pół godziny, trzeba było w tym czasie udzielić odpowiedzi na 50 pytań zamkniętych – w tym wielokrotnego wyboru. Zawierał pytania testowe o działaniach Polaków podczas I wojny światowej i tuż po jej zakończeniu, które zmierzały do odzyskania przez Polskę niepodległości. Pytania dotyczyły również wydarzeń, które doprowadziły do ukształtowania granic naszego państwa (w tym: wojny polsko-bolszewickiej, powstań śląskich, kwestii przynależności do Polski Warmii i Mazur, decyzji konferencji pokojowej w Wersalu, walk polsko-ukraińskich o Lwów, konfliktu polsko-czeskiego o Śląsk Cieszyński, konfliktu polsko-litewskiego
      o Wileńszczyznę).

      Swoją wiedzę historyczną w quizie sprawdzili: Krzysztof Balon i Jan Baran z klasy 6a, Wiktoria Kochana i Anna Zajda z klasy 7a oraz Małgorzata Zaremba-Śmietańska z klasy 8a.

      Gratuluję wszystkim Uczestnikom i dziękuję, że właśnie w taki sposób chcieli świętować naszą niepodległość!

      K.Jaśnikowska-Toboła

     • Wieczornica patriotyczna

     • Wieczornica patriotyczna…

       

                10 listopada 2021 r. uczestniczyliśmy w niezwykłym i uroczystym, a jednocześnie radosnym wydarzeniu… w  wieczornicy patriotycznej. Pragnąc zatrzymać się i pochylić nad dziejową doniosłością tych wydarzeń, które zmieniły bieg  historii naszego narodu  i uczcić godnie pamięć tych wszystkich, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę – własne życie, jak również tych, których całe życie było -  bez względu na okoliczności i konsekwencje -  żywym świadectwem patriotyzmu, zgromadziliśmy się wszyscy na sali gimnastycznej, by wspólnie uczcić to piękne święto.

       

      Póki pamięć o nich trwa – oni żyją”…

      Wydarzenie to pozwala zachować pamięć o tym, jak trudną i bolesną drogę musieli pokonać Polacy , byśmy dzisiaj mogli cieszyć się wolnością. Nasi przodkowie dali nam najpiękniejszą lekcję polskości, patriotyzmu, męstwa, odwagi, zdumiewającej siły  i wytrwałości. Nie zapominajmy o poświęceniu, trudzie i często najwyższej ofierze tych, którzy z ufnością i drżeniem serca pozostawili nam w spadku ojczyznę wolną i niepodległą, gdyż, jak powiedział Józef Piłsudski „Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

                 Piękny wystrój oraz blask świec potęgował podniosły nastrój tego wydarzenia. Program poetycko-muzyczny w wykonaniu uczniów wzbogacony prezentacją multimedialną dostarczył uczestnikom wydarzenia wspaniałych, wzruszających i pięknych wrażeń i emocji.  

      Na zakończenie pani Dyrektor podziękowała wszystkim, którzy  mocno zaangażowali się w przygotowanie tego niezwykłego wydarzenia. Bukiet podziękowań powędrował więc do: pani Ewy Wrzoszczyk, pana Marcina Szczypczyka, pani Olgi Wielgus-Wosatko, pani Anny Janik, pani Magdaleny Raputy. Podziękowania skierowane przez panią Dyrektor do uczniów kl. 8a,7a, 7b,5a zawierały radość, wzruszenie i dumę z młodych artystów.

      Wydarzenie to poruszyło  w nasze serca i pozostawiło  piękne wspomnienia.

      J.K.

     • Gminny Konkurs "Życie i działalność Józefa Hallera"

     • GMINNY KONKURS

      „ ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ GENERŁA JÓZEFA HALLERA”

       

      Dnia 13 października uczestniczyłam w pierwszym etapie konkursu „Generał Józef Haller oraz Błękitna Armia” w Jurczycach. Naszą szkołę reprezentował także Julian Stępski z kl. 7a. Zadanie konkursowe, które wykonywałam samodzielnie,  polegało na namalowaniu dworu rodziny Hallerów. Podczas, gdy ja pracowałam nad powierzonym zadaniem, Julian uczestniczył w zajęciach w Izbie Pamięci Hallerów. Narysowałam obraz stylem architektonicznym. Rysunek był wykonany  ołówkiem.

      Drugi etap konkursu odbył się 10 listopada i wówczas pracowaliśmy wspólnie. Pierwsze zadanie polegało na przyporządkowaniu drzewa genealogicznego rodzinny Hallerów oraz podaniu ważnych wydarzeń  dotyczących poszczególnych członków rodu Hallerów. Za wykonanie tego zadania otrzymaliśmy 15 punktów. Następne polecenie dotyczyło wiedzy z kalendarium: musieliśmy ułożyć chronologicznie podane wydarzenia  określając datę każdego z nich. To zadanie  również wykonaliśmy dobrze
      i  otrzymaliśmy 14 punktów. Kolejnym ćwiczeniem sprawdzającym wiedzę,  było zorganizowanie wycieczki tematycznej, związanej z postacią Józefa Hallera. Celem tego zadania było wskazanie miejsc związanych z bohaterem. Każda drużyna miała podane miejscowości, które należało uzupełnić ciekawym komentarzem powiązanym z postacią Hallera. My zdobyliśmy 6 punktów. Na kolejnej karcie były pytania wraz z odpowiedziami do wyboru. Julian i ja wskazaliśmy 6 poprawne odpowiedzi. Piątym i ostatnim poleceniem była interpretacja herbu Hallerów. W tej konkurencji zdobyliśmy 4 punkty.  Poradziliśmy sobie świetnie z zadaniami konkursowymi zdobywając w ostatecznej punktacji 45 punktów, zajmując 
      III miejsce na 9 szkół. To niewątpliwy sukces!

      Do konkursu przygotowywaliśmy się pod kierunkiem  pana Marcina Szczypczyka. Natomiast opieka i wsparcie ze strony pani Elżbiety Słomiany i pani Moniki Lempart także pomogły nam w osiągnięciu tego sukcesu.

      Wiktoria Kochana 7a

     • WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI PATRIOTYCZNEJ

     • W dniu 09 listopada 2021 r. uczniowie klas młodszych naszej szkoły, trwając w podniosłym, a zarazem radosnym świętowaniu kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wzięli udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej. Młodzi  artyści, którzy zaprezentowali swój talent, wyrazili całym swoim sercem miłość do Ojczyzny i uczcili w ten sposób dzień, w którym po 123 latach niewoli znów stała się wolna.

      Dziękujemy i gratulujemy wszystkim wykonawcom, którzy podjęli trud doboru repertuaru, opanowania wybranego utworu oraz wreszcie występu przed komisją konkursową.  Recytacje zachwyciły jury i uczestników konkursu. Podziwiano technikę wygłaszania utworu poetyckiego, warsztat aktorski i umiejętność interpretacji. Z wielkim zaangażowaniem i wzruszeniem wysłuchaliśmy repertuaru zaprezentowanego przez młodych recytatorów. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli się tego zadania. Słuchając Was czuliśmy, że pamięć o Polsce, o naszych bohaterach będzie zawsze żywa.

       

      Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu jury przyznało następujące miejsca:

      I miejsce -   Natalia Tyrka, Alicja Gworek

      II miejsce -  Jan Kolstrung, Jeremi Orzeł

      III  miejsce – Amelia Pyzik

      Wyróżnienie- Adrian Trojan

       

      Wszyscy uczestnicy konkursu zasługują na słowa podziwu i uznania. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

      Bernadetta Mazur

      Magdalena Raputa

     • Wyniki Konkursu Matematycznego

     • SUKCES KRZYSZTOFA :-)

       

      Dnia 5 listopada 2021 r. odbyło się uroczyste podsumowanie XV edycji Konkursu Matematycznego „Krakowska Matematyka” za rok szkolny 2020/2021. Uroczystości odbywały się w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi w Krakowie. Tematem przewodnim konkursu były „Setne urodziny Stanisława Lema i inne krakowskie rocznice”.

      Wśród nagrodzonych był nasz uczeń Krzysztof Balon, z klasy VIa,  który zdobył II miejsce i tytuł laureata. Warto zauważyć, że w konkursie brały udział 272 szkoły z województwa małopolskiego,
      a w etapie szkolnym aż 2438 uczniów.

      Gratulujemy Krzysztofowi wyniku i życzymy dalszych sukcesów!

      Krzysztof pracuje pod opieką dydaktyczną Pani Agaty Wiśniowskiej-Jędrusiak, do której również kierujemy słowa uznania i gratulacji!

     • Wyniki konkursu "Jesienny cudaczek"- Przedszkole

     • Wyniku konkursu „ Jesienny cudaczek”

      W konkursie wzięło udział 22 dzieci wraz z rodzicami. Rodzice i dzieci wykazali się ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością. Wszystkie prace były bardzo piękne i ciekawe. Autorzy prac zostali nagrodzeni upominkiem i dyplomem.

      Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:


      Kategoria 3-4 latki:

       

      I miejsce – Zuzanna Nędza

      II miejsce- Lena Gucia

      III miejsce- Lilianna Meres

      III miejsce- Wiktroria Zabielska

       

      Kategoria 5-6 latki:

       

      I miejsce- Wiktor Szafrański

      II miejsce- Krystian Sermet

      III miejsce- Marlena Dunaj

       

      Katarzyna Littner- Gucia

      Jolanta Pieniążek

      Natalia Światłoń

      Anna Janik

     • Dzień Dyni- Przedszkole, grupa Motylki

     • 28 października obchodziliśmy w naszym przedszkolu Święto Dyni. Królowa DYNIA towarzyszyła nam przez cały dzień. Dzieci poznały wartości odżywcze tego warzywa, dowiedziały się, jakie potrawy można przyrządzić z dyni i poznały jej budowę.

      Następnie przystąpiliśmy do dyniowych zabaw: klasyfikowania dyń wg wielkości, koloru
      i kształtu, szeregowanie od największej dyni do najmniejszej, przeliczania dyń, odczytywania dyniowych sylab i wiele innych.  Wśród zabaw ruchowych były skoki przez różnej wielkości dynie, slalom dyniowy oraz zabawy taneczne. Ten dzień był pełen wrażeń i radości.

      Katarzyna Littner- Gucia

      Natalia Światłoń

       

     • Wycieczka do Krakowa na musical "Mały Książe"

     • W dniu 27 października uczniowie kl. 4-8 obejrzeli musical pt. „Mały Książę” w Nowohuckim Centrum Kultury.

      Mnie osobiście spektakl się podobał.

      Scenografię w skali  1 - 10 oceniłbym na „8”. Ogromne wrażenie zrobił na mnie wulkan, za którym aktorzy chowali rekwizyty potrzebne na scenie oraz ekran, na którym za pomocą projektora wyświetlały się tła. Odjąłem punkty, bo rekwizytów było za mało.

      Grę aktorów oceniłbym na „9”. Aktorzy dobrze zabawiali publiczność. Z kolei aktorom akrobatom świetnie wychodziły sztuczki, chociaż czasami przy żonglowaniu piłeczka spadła na podłogę, a przy jeździe na monocyklu akrobata za bardzo się przechylił w prawo lub w lewo i nie przybił „piątki” koledze.

      Natomiast oświetlenie było doskonałe. Postaci albo były bardzo dobrze widoczne, albo była całkowita ciemność. Tak powinno być.

      Muzykę oceniłbym na „7”, ponieważ była za głośna i za często były śpiewane piosenki.

      Cały musical był dobry, ale mogło być „delikatnie” lepiej.

       

       

                                                                                                                                 Krzysztof Balon, kl.6a

       

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paweł Chochół e-mail: iodo@gminaskawina.pl telefon: 606487587
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej