• INFORMACJE

   • Od 1 września 2022 roku, nasza szkoła rozpoczyna realizację Programu Laboratoria Przyszłości. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach projektu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

    Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

    W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

    Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

   • Klocki LEGO, klasa 3a 

   • Cóż nie cieszy dziecka bardziej, jak dobra zabawa klockami LEGO.

    Dzięki programowi Laboratoria Przyszłości otrzymaliśmy dla naszych uczniów klocki LEGO Education. Podczas zajęć dzieci w interaktywny sposób poznają zagadnienia związane z przedmiotami STEAM, równocześnie rozwijając zdolności językowe, matematyczne, oraz kompetencje społeczno-emocjonalne. Połączenie popularnych klocków LEGO, elementów do konstruowania uczy najmłodszych programowania, wytrwałości i samodzielnego myślenia.

     

    IMG_26195593(3).mov

    IMG_17516386(1).mov

                                                                                                                                                           M. Raputa

   • Klasa 8b

   •  

     

     

     

     

    18.11.2022  odbyła się niezwykle ciekawa lekcja matematyki, podczas której wykorzystane zostały pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.

    Uczniowie klasy 8b pod opieką dydaktyczną p. Ireneusza Borowińskiego na lekcji matematyki pracowali z klockami Lego. Uczniowie pracowali w 3 grupach. Każda grupa samodzielnie wybrała projekt do wykonania. Wszystkie grupy zdążyły wykonać swoje projekty.

    Wszyscy uczestnicy tej fascynującej „przygody dydaktycznej” byli zadowoleni!

    VID_20221118_141628.mp4

       

                                                                                                                                                                               Ireneusz Borowiński

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Waldemar Tarkowski e-mail: walmarbhp@onet.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej