• NAGRODA DYREKTORA
    DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KORCZAKA
    w KOPANCE

    Nagroda „Absolwent Roku” przyznawana jest najlepszemu uczniowi kończącemu szkołę. Ma ona na celu promowanie wśród uczniów: wiedzy, aktywnej i twórczej postawy życiowej, dążenia do samodoskonalenia i osiągania wysokich wyników w nauce.

    Kryteria przyznawania nagrody:

    1. najwyższa średnia ocen uzyskana w klasyfikacji końcowej oraz wzorowe zachowanie,
    2. udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
    3. aktywny udział w życiu szkoły.

     

    Rok szkolny 2021/2022

    MAŁGORZATA ZAREMBA-ŚMIETAŃSKA

     

    Rok szkolny 2020/2021

    JULIA SZCZUDŁO

     

    Rok szkolny 2019/2020

    JULIA MAŁGORZATA SZCZYPCZYK 

     

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paweł Chochół e-mail: iodo@gminaskawina.pl telefon: 606487587
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej