• Dyrekcja ZPO

    •  

     ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOPANCE

     IM. JANUSZA KORCZAKA

     ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka

     tel./fax: 276 32 24, e-mail: zpokopanka@zpok.eu

      

     HARMONOGRAM  GODZIN  PRACY  DYREKTORA

     ZESPOŁU  PLACÓWEK  OŚWIATOWYCH

     IM. JANUSZA KORCZAKA W KOPANCE

     w roku szkolnym 2022/2023

      

      

     Poniedziałek      9.00  –  14.00

     Wtorek                 9.00  –   14.00

     Środa                     9.00  –  14.00

     Czwartek              9.00  –  14.00

     Piątek                    8.00  –  11.30

      

      

     Pozostałe godziny pracy przeznaczone są na:

     - zebrania Rady Pedagogicznej

     - zebrania z rodzicami

     - spotkania z Radą Rodziców

     - doskonalenie zawodowe

      

      

     Dyrektor pozostaje do dyspozycji uczniów, nauczycieli i rodziców w razie potrzeby.

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paweł Chochół e-mail: iodo@gminaskawina.pl telefon: 606487587
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej