• Patron Szkoły

    •                                                              

      

     Życiorys

     Korczak Janusz (właściwie Henryk Goldszmit) urodzony w 1878 lub 1879 roku. Pedagog, pisarz, lekarz, działacz społeczny, obrońca praw dziecka. Popularyzator problematyki pedagogicznej, w oryginalny sposób łączył zasadę kierowania dziećmi z zasadą ich samodzielności.

     Działalność społeczna

     Działał społecznie w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności,
     a następnie w Towarzystwie „ Pomoc dla Sierot”. Zabiegał o budowę nowego sierocińca, a od 1912r. pełnił funkcję dyrektora Domu Sierot. Swoje życie związał z najbardziej osamotnionymi dziećmi. Był ich lekarzem, wychowawcą i opiekunem.
     W okresie międzywojennym oraz w czasie wojny współpracował z radiem, wygłaszając cykle pogadanek o wychowaniu. W Warszawie znany był ze swej działalności społecznej, jako lekarz, wychowawca i opiekun dzieci.

     Twórczość literacka

     Talent literacki poświęcił twórczości pedagogicznej. Stworzył, wypróbował i opisał metody wychowawcze, które realizował w stworzonych przez siebie placówkach wychowawczych. Od 1896r. ukazywały się jego artykuły i humoreski, felietony i szkice w tygodniku "Kolce", a od 1898r. w czasopiśmie "Głos". Od 1901r. pisał artykuły o wychowaniu. Wkrótce głównym tematem twórczości stawało się dziecko, jego pozycja w społeczeństwie, warunki, potrzeby, szkoła.
     Pisał powieści i opowiadania przeznaczone dla człowieka dorosłego. Miały one za zadanie uczulić społeczeństwo na krzywdę dziecka, na brak zrozumienia dziecięcych problemów przez świat dorosłych i zwrócić uwagę rodziców na przyczyny ich niepowodzeń w wychowaniu dzieci. Najbardziej znane to:

     • Jak kochać dziecko (1920)
     • Prawo dziecka do szacunku (1929)
     • Momenty wychowawcze (1919)
     • Prawidła życia (1930)
     • Pedagogika żartobliwa (1939)

      

     Korczak stworzył także wiele utworów literackich, poetyckich, satyry obyczajowe, utwory dramatyczne, naturalistyczne powieści społeczne, felietony i pamiętniki:

     • Dzieci ulicy (1901)
     • Dziecko salonu (1906)
     • Koszałki opałki (satyra obyczajowa) (1905)
     • Sam na sam z Bogiem (1922)
     • dramat Senat szaleńców (wyst. 1931)

      

     W najbardziej twórczym, dojrzałym okresie życia napisał utwory przeznaczone wyłącznie dla dzieci i młodzieży. Najbardziej znane to:

     • Kajtuś czarodziej
     • Uparty chłopiec
     • Król Maciuś Pierwszy (1922)
     • Król Maciuś na wyspie bezludnej (1923)
     • Ludzie są dobrzy

      

     Był znakomitym pedagogiem, praktykiem i teoretykiem wychowania, lekarzem, dramaturgiem i społecznikiem, autorem książek dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

     Przykłady Inicjatyw upamiętniających postać i działalność Janusza Korczaka:

     1. W Polsce działa Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, które jest  stowarzyszeniem społeczno-pedagogicznym działającym w oparciu o koncepcję  i szeroko pojęty model wychowania, zainspirowany doświadczeniami  i przemyśleniami Korczaka.
     2. UNESCO datę urodzin Janusza Korczaka  uznało za pamiętną  w dziejach ludzkości. 
     3. W 1979 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, które stanowi dobrowolną federację przeszło 20 stowarzyszeń korczakowskich działających w różnych krajach świata. Jest to jedno z niewielu stowarzyszeń w skali światowej koncentrujących się całkowicie na poznawaniu, utrwalaniu i popularyzowaniu dorobku życiowego zawartego w spuściźnie jednego tylko człowieka.
     4. Od kilkudziesięciu lat w bardzo wielu krajach tłumaczone są i wznawiane najbardziej znane utwory adresowane do dzieci i dorosłych. Najpopularniejszy jest Król Maciuś Pierwszy, a wśród dzieł dla wychowawców Jak kochać dziecko.
     5. Coraz liczniejsze są tłumaczenia utworów do tej pory mało znanych, poważnie wzbogacających wiedzę o Korczaku.
     6. Od przeszło 50 lat ukazują się różnego rodzaju publikacje o jego życiu, działalności i twórczości (artykuły, eseje, rozprawy, książki).
     7. Rokrocznie, zwłaszcza po roku 1978, odbywają się w różnych krajach sympozja, seminaria, kolokwia, konferencje lokalne i międzynarodowe, naukowe i popularnonaukowe, poświęcone analizie różnych stron działalności i twórczości Janusza Korczaka: pedagogicznej, pisarskiej, lekarskiej.
     8. Korczak staje się patronem coraz większej liczby placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, zdrowotnych, nie tylko w Polsce. Według danych z 1999 r  imię Korczaka nosiło w Polsce 122 szkoły podstawowe, 43 szkoły ponadpodstawowe, i ośrodki szkolno-wychowawcze, 20 domów, dziecka i 5 domów kultury.
     9. Jego imieniem nazywane są w miastach ulice, place. Imię Korczaka nadano statkom, nawet odkrytej gwieździe.
     10. W Warszawie z inicjatywy Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży organizowany jest, co dwa lata Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Korczak dzisiaj". 
  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paweł Chochół e-mail: iodo@gminaskawina.pl telefon: 606487587
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej