• UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

    • Wymagane dokumenty do likwidacji szkody z ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej na rok szkolny 2019/2020 :

     -druk zgłoszenia szkody potwierdzony przez placówkę z danymi z polisy

     -kserokopia legitymacji szkolnej ucznia (przedszkole - oświadczenie pisemne właściciela ,że w danym roku było dziecko zapisane do przedszkola i została za nie opłacona składka)

     -dokumenty medyczne z przebiegu leczenia (karta informacyjna z placówki medycznej, w której udzielono pierwszej pomocy, historia choroby, wypis ze szpitala, oraz inne dokumenty medyczne; zdjęcia RTG nie są wymagane)

     -oryginały rachunków zakupu środków pomocniczych i kosztów leczenia.

     -oryginały rachunków związanych z rehabilitacją (rehabilitacja potwierdzona skierowaniem od lekarza)

     -dodatkowo: notatka z policji w przypadku szkody komunikacyjnej, karta rowerowa        w przypadku urazu doznanego podczas jazdy na rowerze.

      

     Dziecko_w_sieci.pdf

     Compensa-druk__zgloszenia_szkody_NNW_(1).pdf

     Oferta_ogolna_Compensa_2020.pdf

     OWU_NNW_Szkolne_V_RODO.pdf

     NNW_V_184_KARTA.pdf

     Obowiazek_Informacyjny_ADO(1).pdf

                            

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej