•  III MIĘDZYSZKOLNA DEBATA OKSFORDZKA

   •  III MIĘDZYSZKOLNA DEBATA OKSFORDZKA

    NO PROMIL – NO PROBLEM

     

    XIV edycja kampanii społecznej „No promil – no problem” przebiega pod hasłem „Prawdziwa odwaga lubi bezpromilowe klimaty”. Podobnie, jak w roku ubiegłym, włączamy się w działania promujące właściwe postawy kierowców i pieszych  na terenie naszej gminy i województwa małopolskiego.

    15 grudnia 2021 r. w Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka odbyła się  III Międzyszkolna Debata Oksfordzka. Pomysłodawcą i organizatorem tego  spektakularnego wydarzenia jest dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusz Korczaka w Kopance, p. Jolanta Kozłowska. Ścisła współpraca z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców (współorganizatorem Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich) oraz z p. Małgorzatą Kopeć , kierownikiem Centrum Wspierania Rodziny, zaowocowała wspaniałym spotkaniem. W szranki debatowania stanęły dwie czteroosobowe drużyny. Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance reprezentowali: Wiktoria Fudalej, Wiktoria Kochana, Jakub Skrzypoń i Anna Zajda.  Uczniowie przygotowywali się do debaty po kierunkiem p. Joanny Pukło.  Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach reprezentowali: Eliza Chmura, Dawid Jankowicz, Amelia Pasierbek, Michał Zajączkowski. Opiekę merytoryczną i pedagogiczną nad drużyną z Jaśkowic sprawowała p. Katarzyna Brzeska. Młodzi debatanci nie tylko podjęli nowatorskie i trudne wyzwanie, ale wykazali wysoki poziom przygotowania, zaprezentowali kulturę i kunszt sztuki argumentacji z jednoczesnym poszanowaniem oponentów, wspaniale podejmowali polemikę reagując adekwatnie do pojawiających się w dyskusji argumentów. Dwie drużyny  zmierzyły  się w dyskusji nad postawioną tezą – drużyna propozycji (ZPO Kopanka), która w debacie broniła tezy „Sposób, w jaki we współczesnej kulturze masowej przedstawiany jest alkohol i jego spożywanie należy ocenić negatywnie", i opozycji (SPJaśkowice), która starała się tezę obalić.  Najważniejszy był  wspólny cel : edukacja i wpływ na zmiany w postawach i zachowaniach społecznych, bo bezpromilowo=bezproblemowo. Poziom spotkania był tak wysoki i wyrównany, że sędzia podjął decyzję o przyznaniu statusu zwycięzcy obu drużynom. Brawo!!!

    Uczestnicy debaty usłyszeli wiele słów uznania i podziękowania od p. Marka Marca – kierownika Wydziału Edukacji, p. Andrzeja Morawy – dyrektora SP w Jaśkowicach oraz p. Jolanty Kozłowskiej – dyrektora ZPO w Kopance. Pięknie i godnie zaprezentowali siebie i swoje szkoły. Wraz z gratulacjami wszyscy uczestnicy otrzymali cenne upominki oraz życzenia dalszych sukcesów w podejmowaniu nowych zadań i wyzwań.

   • HAPPENING "NO PROMIL- NO PROBLEM" 2021

   •  

                                                                           HAPPENING „NO PROMIL-NO PROBLEM”

    17 listopada 2021 - to data, która zapisze się w historii naszej szkoły i w naszych sercach.

    Realizując założenia kampanii społecznej No promil - No problem – do której włączyliśmy się z dużym zaangażowaniem i przekonaniem, że możemy mieć swój wkład w promowanie pozytywnych postaw – zorganizowaliśmy happening promujący bezpieczne i trzeźwe poruszanie się po drogach. Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymywania nietrzeźwego kierowcy. Jest to już XIV edycja tej kampanii społecznej realizowanej w Małopolsce. Honorowy patronat nad przebiegiem kampanii na terenie naszej gminy objął Norbert Rzepisko Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

    Do tego wydarzenia przygotowywaliśmy się bardzo starannie i długo.
    W szkole odbywały się lekcje, zajęcia, spotkania i akcje nopromilowe. Każda klasa przygotowywała plakaty z hasłami promującymi bezpieczne, bezpromilowe poruszanie się po drogach, uczniowie pracowali też nad listami zawierającymi apele i prośby do kierowców o trzeźwe i bezpiecznie prowadzenie pojazdów. Punktem kulminacyjnym wszystkich działań była organizacja happeningu. Na spotkaniach z uczniami i nauczycielami szkoły pani Dyrektor dokładnie przedstawiła  program i harmonogram naszej akcji, przydzieliła zadania dla poszczególnych klas i wychowawców, a przede wszystkim przypominała zasady bezpieczeństwa i precyzyjnie omówiła te zagadnienia.

    W dniu 16 listopada reprezentanci uczniów, Wiktoria Fudalej z kl. 7b i Radosław Przebinda z kl.8a, wraz z p. Ewą Wrzoszczyk i p. Dyrektor Jolantą Kozłowską zostali zaproszeni do Ratusza, gdzie w ich obecności Burmistrz Miasta i Gminy Skawina p. Norbert Rzepisko podpisał „Deklarację odpowiedzialnego pasażera/świadka”.

    I nadszedł 17 listopada…od rana pracowaliśmy, pakowaliśmy plakaty, ulotki, listy, banery…i o 9.30, wyposażeni w koszulki z logo No promil - No problem, z pękami balonów w rękach i entuzjazmem w sercach wyruszyliśmy ze szkoły.

    W dniu 17 listopada br. na płycie Rynku w Skawinie odbył się uroczysty happening połączony z marszem trzeźwości będący podsumowaniem tegorocznej XIV edycji kampanii „NO PROMIL - NO PROBLEM”.  Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia była Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance Pani Jolanta Kozłowska, Pani Małgorzata Kopeć - Kierownik  Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie,  Pani Elwira Biel - Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie oraz Pani Beata Kurek – Prezes Fundacji „Odzyskaj Nadzieję”.

    W akcji profilaktycznej udział wzięła cała społeczność naszej  szkoły. Uczniowie wszystkich klas pod opieką wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły zgodnie, radośnie i pięknie zaprezentowali się podczas tej wspaniałej imprezy profilaktycznej. Mocno wspierali nas uczniowie pierwszych klas Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, a wśród nich absolwenci naszej szkoły, którzy brali udział w pierwszym happeningu, zorganizowanym przez nas w 2019 roku.

    Do udziału w happeningu zaproszeni zostali także uczniowie szkół, które realizują zadania kampanii No promil - No problem oraz pozostałych szkół , dając możliwość młodym mieszkańcom naszego miasta i gminy do przyłączenia się do tego projektu i wyrażenia swego protestu oraz podziękowania dla tych, którzy jeżdżąc bezpiecznie i trzeźwo szanują  zdrowie i życie wszystkich użytkowników ruchu drogowego.
     

    Wspaniałym i wyjątkowym gościem tegorocznej imprezy był Czesław Lang - polski kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski oraz dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata, obecnie organizator m. in Tour de Pologne oraz Przemysław Niemiec – kolarz szosowy, olimpijczyk.
    Wybitni sportowcy podkreślili rangę akcji profilaktycznych promujących trzeźwość na drogach i ich wpływ na bezpieczeństwo. Podpisali także „Deklarację  odpowiedzialnego pasażera/świadka”, na której widniał już podpis Burmistrza MiG Skawina , pana Norberta Rzepisko.

    Niezwykle atrakcyjnym i ważnym punktem tego wydarzenia była obecność kierowcy rajdowego Waldemara Kluzy, który wyraził duże poparcie dla odbywającej się akcji. Ten utytułowany sportowiec także podpisał „Deklarację odpowiedzialnego pasażera/świadka”.

    W imprezie brali również udział: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Witold Grabiec, Komendant Komisariatu Policji w Skawinie podins. Marek Kowalik, Kierownik Wydziału Edukacji UMiG w Skawinie Marek Marzec, p. Kazmierz Sasor – Komendant Straży Miejskiej w Skawinie, p. Maryla Kruk i p. Wojciech Słonina reprezentujący Stowarzyszanie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z Wieliczki, dyrektorzy  szkół i szkolni koordynatorzy kampanii „No promil – No problem”, p. Alicja Płonka – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

    Pani Dyrektor Jolanta Kozłowska z radością przywitała wszystkich zebranych na płycie skawińskiego Rynku, a następnie z uśmiechem i entuzjazmem czuwała nad przebiegiem całego wydarzenia, by wreszcie poprowadzić marsz  uczestników happeningu ulicami wokół Rynku. W marszu udział wzięli wszyscy zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele, a dołączyli się także mieszkańcy Skawiny, którzy poparli  akcję. Kolorowym i wyrazistym akcentem podczas marszu i całego spotkania były nie tylko plakaty i transparenty, ale też maszerujący  na szczudłach propagatorzy naszej akcji.

    W trakcie imprezy: uczniowie apelowali do dorosłych mieszkańców
    o bezpieczeństwo i trzeźwość na drogach, uczniowie apelowali również do świadków, aby mieli odwagę wymagać trzeźwości od osób prowadzących pojazdy, prezentowali transparenty, okrzyki nawiązujące do przesłania kampanii oraz odczytywali napisane przez siebie listy do kierowców. Dorośli uczestnicy imprezy podpisywali także „Deklarację odpowiedzialnego pasażera/świadka”.

    Wydarzenie uświetnili swoją obecnością funkcjonariusze  Komendy Powiatowej Policji w Krakowie,  a nad bezpieczeństwem czuwała Straż Miejska w Skawinie oraz policjanci z Komisariatu Policji w Skawinie. Byli z nami także nasi sojusznicy i przyjaciele szkoły, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopance, którzy czuwali nad bezpieczeństwem oraz gotowi byli do pokazu z zakresu pierwszej pomocy.

    Dużą pomoc okazali przedstawiciele Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

    Radosna atmosfera, piękna pogoda, atrakcje przygotowane przez organizatorów, a przede wszystkim wspaniała postawa młodych uczestników happeningu, którzy tak mocno i przekonywująco apelowali o bezpieczeństwo i trzeźwość na drogach, sprawiły, że dzień 17 listopada 2021 roku wpisał się mocno w kalendarzu wydarzeń naszego miasta.

    Organizacja imprezy o tak dużym zasięgu wymagała wielkiego wkładu i zaangażowania, ale przyniosła nam wiele satysfakcji, bo mamy poczucie, a nawet pewność, że my też możemy przyczyniać się do propagowania i promowania bezpieczeństwa w szerszym wymiarze. To było duże i ważne wyzwanie, ale podołaliśmy! Wszyscy uczniowie, od najmłodszych pierwszoklasistów do najstarszych, spisali się „na medal”!

    Przedszkolaki z naszego przedszkola także czynnie włączyły się w nopromilowe działania – dzieci przygotowały piękne plakaty i  maszerowały w swoim przedszkolu!

    Mamy nadzieję i wiarę, że za rok będzie tak samo dobrze, a może nawet lepiej…bo wiemy, że potrafimy i że warto podejmować wspólne działania, dzięki którym przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.

    Jolanta Kozłowska

    • No Promil - No problem PREZENTACJE

    •     Realizując kolejne zadania w ramach kampanii „No Promil – No Problemuczniowie starszych klas przygotowali prezentacje, wśród których wyróżniają się prace:

     Jakuba Majcherka z kl. 6a,

     Wiktorii Kochana z kl. 6a

     Małgorzaty Zaremba-Śmietańskiej z kl. 7a

     Nikoli Kawaler z kl. 6b

     Piotra Kolstrunga z kl. 6b

     Kamilii Płonki z kl. 7a

      

     Zapraszamy do obejrzenia wyróżnionych prezentacji (zakładka „No promil-no problem”):

      

     J._Majcherek.pptx

     W.Kochana https://www.canva.com/design/DAEP1NcNpHU/9SeIEqI4eBxAky7lX_qNiA/view?utm_content=DAEP1NcNpHU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

     M._Zaremba-_Smietanska.pptx

     N._Kawaler.pptx

     P._Kolstrung.pptx

     K._Plonka.pptx

    • Konkurs Plastyczny

    • Wyniki konkursu plastycznego NO PROMIL - NO PROBLEM

      

     Nasi uczniowie wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym kolejnej edycji kampanii NO PROMIL NO PROBLEM. Do połowy grudnia 2020 r. wpłynęło na konkurs 35 prac.

     Tematem konkursu była walka z nietrzeźwymi kierowcami, ponieważ głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymywania pijanego kierowcy.

     Jury oceniało prace uczniów pod kątem:

      1. Zgodności z tematem.

      2. Twórczego i oryginalnego podejścia do tematu.

      3. Atrakcyjności formy przekazu.

      4. Walorów estetycznych.

         

     Po obradach i ocenie prac, jury postanowiło nagrodzić plakaty następujących uczestników konkursu:

     I miejsce Klaudia Duda z kl. V a

     I miejsce Nikola Kawaler z kl. VI b

     II miejsce – Anna Zajda z kl. VI a

     II miejsce Małgorzata Zaremba – Śmietańska z kl. VII a

     III miejsce – Wiktoria Kochana z kl. VI a

     III miejsce – Emilia Lipiarz z kl. Va

     Wyróżnienie:

     Joanna Kochana z kl. IV a

     Patrycja Zajda z kl. IV a

      

      

                                                                                                         M. Raputa

                                                                                           O. Wielgus-Wosatko

   • HASŁA, klasy III-VIII

   • NO PROMIL – NO PROBLEM

    Wspierając akcję „No promil – no problem”, zespoły klasowe stanęły do konkursu na najciekawsze hasła dotyczące bezpiecznego, bo trzeźwego uczestnictwa w ruchu drogowym. Rozstrzygnięcie nie jest łatwe, bo wszystkie hasła są ciekawe i bardzo czytelne.

       Przedstawiam treść wypracowanych przez poszczególne klasy haseł.

    KLASA III

    1. Jedź trzeźwy!
    2. Trzeźwy kierowca górą!
    3. Trzeźwy kierowca – dobry kierowca!
    4. Bezpieczna jazda, to trzeźwa jazda!
    5. Trzeźwy widzi wyraźniej!

    KLASA IV

    1. Bądź trzeźwy!
    2. Noś zawsze odblaski, gdy wychodzisz na ulicę.
    3. Będziesz widoczny, będziesz bezpieczny!
    4. Nie masz promili – nie masz wypadku!
    5. 0 promili – 0 wypadków!
    6. Bądź trzeźwy na drodze, bo coś złego stać się może!
    7. Trzeźwy kierowca – bezpieczny pieszy.
    8. Po pierwsze – trzeźwość na drodze!
    9. Jestem trzeźwy – prowadzę!

    KLASA V

    1. Nie jedź po pijanemu – powiedz bratu lub znajomemu.
    2. Żadnego picia – chcę życia!
    3. Gdy w aucie wypijesz – oczywiście zginiesz!
    4. Zatrzymaj promile – ocalisz rodzinę!
    5. Nigdy, przenigdy kierowco kochany nie jedź pijany!

     

     

    KLASA VI A

    1. Piłeś – nie jedź, ratujesz życie wielu osób!
    2. Stop pijanym kierowcom!
    3. Pomyśl zanim zatankujesz – piłeś nie jedź!
    4. Kierowca trzeźwy – ruch na drodze bezpieczny.
    5. Jeśli piłeś – nie jedź bo zabijesz!
    6. Kierowco, przed drogą nie pijesz, to dłużej pożyjesz!
    7. Prowadząc po alkoholu stwarzasz…groby!

    KLASA VI B

    1. Piłeś – nie jedź, jedziesz nie pij!
    2. Mój wybór – życie!
    3. Piłeś nie jedź – nie jesteśmy nieśmiertelni!
    4. Jeśli pijesz, to się rozbijesz!
    5. Kierowco, proszę Cię , nie jedź po alkoholu.

    Pamiętaj, alkohol zabija!

    1. Alkohol + Auto = Śmierć
    2. Bądź przykładem kierowcy trzeźwego i nie zabijaj na drodze bliźniego.
    3. Zabierz kluczyki pijanemu!
    4. Pijany kierowca wiezie ze sobą śmierć!

    KLASA VII

    1. Nie pij, ciesz się bezpieczną jazdą!
    2. Trzeźwy kierowca = bezpieczeństwo na drodze!
    3. Nie pij – nie bądź przyczyną śmierci w wypadku drogowym.

    KLASA VIII

    1. Piłeś – nie jedź!
    2. Pił – zabierz mu kluczyki!
    3. Trzeźwa głowa – bezpieczna droga!
    4. Kto przed drogą pije – ten krótko żyje!
    5. Zabójcą się stajesz, jeśli prowadząc samochód trzeźwego udajesz!
    6. Alkohol to droga do śmierci!
    7. Stop pijanym kierowcom!
    8. Kierowca trzeźwy umysł zachował i uczestnikom ruchu życie podarował!
    9. Wybierz życie albo picie!
    10. Trzeźwy kierowca to mądry kierowca!
    11. Trzeźwy kierowca to żywy kierowca!
    12. Trzeźwy kierowca to żywi piesi!
    13. Kto przed drogą nie pije , ten dobrze pożyje!
    14. Prowadź trzeźwo!
    15. Kierowco, podwójny gaz, to więzienia czas!

     

    Uczniowie kreatywnie i dojrzale podjęli wyzwanie – a od mądrości i dojrzałości dorosłych  zależeć może zdrowie i życie nas wszystkich uczestniczących w ruchu drogowym!!!

    Jolanta Chojnacka

    • Przedszkole

    • NO PROMIL – NO PROBLEM

     W PRZEDSZKOLU

      

      

     Uczniowie naszej szkoły realizują „nopromoilowe” zadania i działania…za nami Debata Oksfordzka, niebawem rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, konkursu na prezentację multimedialną…
     PRZEDSZKOLAKI także włączyły się do projektu i swoimi dziecięcymi uśmiechami i sercami wspierają działania starszych kolegów. W tym roku dzieci postanowiły głośno wyrazić swój protest przeciwko niewłaściwym zachowaniom  kierowców i wykonały plakaty propagujące trzeźwe i bezpieczne poruszanie się po drogach. Pracowały wytrwale i z wielkim zapałem. BRAWO!

   • DEBATA OKSFORDZKA

   • DEBATA OKSFORDZKA

    NO PROMIL – NO PROBLEM

     

              7 grudnia 2020 r odbyła się  debata oksfordzka nt. „Aktywni i byli sportowcy nie powinni reklamować alkoholu”. W szranki debatowania stanęli reprezentanci naszej szkoły oraz drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach. Debata oksfordzka to ważne wydarzenie w życiu naszej szkoły; pierwsze doświadczenie sztuki debatowania i nowe wyzwanie dla uczniów i nauczycieli. To kolejna inicjatywa realizowana w ramach kampanii społecznej „No promil - no problem”.

              Naszą szkołę reprezentowali: Dorota Dubin, Julia Szczudło, Wiktor Wątroba i Radosław Przebinda. Uczniowie przygotowywali się do debaty pod kierunkiem mgr Joanny Pukło i mgr Marcina Szczypczyka.

    Nad prawidłowym przebiegiem, formą i strukturą spotkania czuwał marszałek debaty i wiceprezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców – pan Jakub Kozłowski.

    Młodzi debatanci nie tylko podjęli nowe i trudne wyzwanie, ale wykazali wysoki poziom przygotowania, zaprezentowali kulturę i kunszt sztuki argumentacji z jednoczesnym poszanowaniem oponentów, wspaniale podejmowali polemikę reagując adekwatnie do pojawiających się w dyskusji argumentów.

    Gościem spotkania, oprócz dyrektorów obu szkół, była także pani Małgorzata Kopeć, kierownik Centrum Wspierania Rodziny oraz koordynator XIII edycji kampanii „No promil – no problem”  na terenie miasta i gminy Skawina.

              Było to niezwykle ciekawe i nowe dla nas wszystkich wydarzenie i przeżycie. Dwie drużyny  zmierzyły  się w dyskusji nad postawioną tezą – drużyna propozycji, która w debacie broniła tezy, i opozycji, która starała się tezę obalić.  Najważniejszy był  wspólny cel : edukacja i wpływ na zmiany
    w postawach i zachowaniach społecznych, bo bezpromilowo=bezproblemowo. Poziom spotkania był tak wysoki i wyrównany, że sędzia podjął decyzję o przyznaniu statusu zwycięzcy obu drużynom. Brawo!!!

    Uczestnicy debaty usłyszeli wiele słów uznania. Pięknie i godnie zaprezentowali siebie i naszą szkołę. Wielkie i piękne GRATULACJE, do których załączyliśmy upominki i decyzje o przyznaniu nagród statutowych.

   • Debata

   • http://cwr-skawina.pl/wp-content/uploads/2019/11/zaproszenie-004.jpg

     

                XIII EDYCJA KAMPANII SPOŁECZNEJ

    NO PROMIL – NO PROBLEM

             XIII edycja kampanii społecznej „No promil – no problem” przebiega pod hasłem „Prawdziwa wolność lubi bezpromilowe klimaty”. Podobnie jak w roku ubiegłym włączamy się w działania promujące właściwe postawy kierowców i pieszych  na terenie naszej gminy i województwa małopolskiego. Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej (Covid-19) i ograniczeń wynikających z tego powodu, podjęliśmy  wyzwanie i sukcesywnie realizujemy zadania i cele  projektu społecznego. Zakres działań jest bardzo szeroki – dostosowany do obecnych warunków i możliwości, a ich zdecydowana większość odbywa się
    w przestrzeni cyfrowej. Wydarzeniem ważnym – podjętym w ramach kampanii – będzie międzyszkolna  debata oksfordzka nt. „Aktywni i byli sportowcy nie powinni reklamować alkoholu”. Organizatorem debaty jest Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance, przy ściślej współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców (współorganizatorem Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich). To spektakularne wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez wsparcia i współdziałania  z Centrum Wspierania Rodziny.

    Debata odbędzie się w trybie online dnia 7 grudnia 2020 r, a w szranki debatowania  staną : drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kopance  oraz drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach. Uczniowie  przygotowują się do debaty pod opieką nauczycieli i trenera z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. Młodzi adepci sztuki debatowania pracują nad konstruowaniem przekonujących argumentów, doskonaleniem umiejętności ich przedstawienia. Dwie drużyny  zmierzą się w dyskusji nad postawioną tezą – drużyna propozycji, która w debacie bronić będzie tezy, i opozycji, która postara się ją obalić. Jednak najważniejszy jest wspólny cel : edukacja i wpływ na zmiany w postawach i zachowaniach społecznych, bo bezpromilowo=bezproblemowo.

    Jolanta Kozłowska

    • Konkurs Plastyczny

    • Witajcie Kochani!!!                            

     W związku z tym, iż ruszyła kolejna edycja kampanii NO PROMIL NO PROBLEM serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez naszą szkołę.

     Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymywania pijanego kierowcy.

     Tematem konkursu jest walka z nietrzeźwymi kierowcami.

      

     WARUNKI UCZESTNICTWA

      1. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas naszej szkoły, w kategoriach I-III, IV-VIII.

      2. Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy zgodnej z celami konkursu, w formie wybranej przez autora.

      3. Jeden twórca może nadesłać na konkurs jedną pracę.

     4. Prace należy przesłać w formie zdjęcia do 11.12.2020 na adres olga.wielgus.wosatko@gmail.com

     FORMA PRACY KONKURSOWEJ

     1. Plastyczna np.: album, gazetka, plakatu, komiks, itp. Technika plastyczna dowolna (farba, tusz, kredka, witraż, collage, techniki własne).

     OCENA PRAC KONKURSOWYCH

     Praca powinna być wykonana osobiście i według własnego pomysłu, przy twórczym wykorzystaniu dostępnych źródeł wiedzy. Prace oceniane będą pod kątem:

      1. Zgodności z tematem.

      2. Twórczego i oryginalnego podejścia do tematu.

      3. Atrakcyjności formy przekazu.

      4. Walorów estetycznych.

      5. Ogłoszenie wyników nastąpi 15.12.2020.

      

     ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

                                                                                                           M. Raputa

                                                                                                   O. Wielgus-Wosatko

    • Klasa 8

    •            Uczniowie kl.8 Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kopance dnia 18 listopada 2020 r. uczestniczyli online w szkoleniu dla liderów młodzieżowych, w ramach XIII edycji Kampanii No Promil - No Problem. Podczas trwania warsztatów zostali oni  zapoznani z  celami i misją tej kampanii społecznej.

     Uczestnicy szkolenia uświadomili sobie znaczenie  zbiorowej odpowiedzialności na rzecz poczucia bezpieczeństwa na drogach i nie tylko. Szczególne wrażenie wywarł na nich film kampanijny pt. „Dagmara”. Na podstawie autentycznej historii, co bardzo podkreślali , zauważyli jak wielką moc ma umiejętność stanowczego stawiania granic i równocześnie, jak tragiczne w skutkach mogą być konsekwencje ulegania wpływom innych osób. Zwrócili też uwagę na nieodwracalność skutków pewnych zachowań i moralną odpowiedzialność za swoje decyzje i działania.

      

     Joanna Pukło

   •                                                                

              Nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła  się do kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM, której organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z siedzibą w Wieliczce. Podobnie jak w roku ubiegłym włączamy się w działania promujące właściwe postawy kierowców i pieszych realizowane na terenie naszej gminy i województwa małopolskiego. Wspomnienia spektakularnego wydarzenia, jakim było zorganizowanie w ubiegłym roku uroczystego happeningu na płycie skawińskiego Rynku, mobilizują nas do kolejnych działań i inicjatyw. Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej (Covid-19) i ograniczeń wynikających z tego powodu, podjęliśmy kolejne wyzwanie. W tym roku do działań przyłączyły się także nasze przedszkolaki, które w swoim udziałem chcą wyrazić protest przeciwko nieodpowiedzialnym zachowaniom  kierowców.

    Założenia kampanii w naszej szkole realizowane będą przez:

    • prowadzenie zajęć w klasach wg kampanijnych scenariuszy;
    • konkurs plastyczny (którym objęte zostały także przedszkolaki);
    • przygotowanie listów otwartych do kierowców z apelem o bezpieczną trzeźwą jazdę (listy publikowane będą na stronie internetowej szkoły);
    • akcji informacyjnej skierowanej do rodziców uczniów i przedszkolaków;
    • uczestniczenie w szkoleniach i warsztatach promujących akceptowane społecznie postawy i zachowania;
    • zorganizowanie online profesjonalnej debaty  międzyszkolnej (współpraca z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców – organizatorem Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich).

     

    Dzięki kampanii NO PROMIL - NO PROBLEM możemy:

    • dbać o bezpieczeństwo dzieci i ich rodziców;
    • zwiększyć świadomość o odpowiedzialności za życie własne i cudze;
    • uświadomić, jakie mogą być skutki jazdy pod wpływem środków psychoaktywnych i alkoholu;
    •  wpłynąć na zmniejszenie  liczby wypadków samochodowych spowodowanych przez osoby w stanie nietrzeźwym;
    • nauczyć dzieci i młodzież, jak reagować w sytuacjach, gdy mogą być przewożeni przez nietrzeźwych kierowców;
    • powodować zmiany w postawach i zachowaniach społecznych.

                                                                                                                                                                                                              Jolanta Kozłowska

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paweł Chochół e-mail: iodo@gminaskawina.pl telefon: 606487587
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej