• RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE 5,6-LATKÓW

     8.00 – 13.00 realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

     8.00 – 8.45 – schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, tworzenie okazji do obserwacji dzieci, monitorowanie rozwoju dzieci, praca wyrównawcza

     8.45 – 8.55 – zestaw ćwiczeń gimnastycznych, czynności higieniczno-sanitarne

     9.00 – 9.15 – śniadanie

     9.20 – 10.20 – zajęcia wychowawczo-dydaktyczne

     10.30 – 11.40 – swobodne zabawy organizowane na świeżym powietrzu lub w sali rekreacyjnej; obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem sprzętu sportowego; zabawy i gry kształtujące właściwą postawę dziecka; czynności higieniczno-porządkowe przygotowujące do posiłku

     11.50 – 12.15 – obiad

     12.15 – 15.00 – różne formy relaksu, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, zabawy tematyczne, teatralne, inne wg zainteresowań; tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne uzdolnienia i zainteresowania, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub w sali rekreacyjnej, zabawy wg zainteresowań dzieci (manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań).

     W czasie pobytu  w przedszkolu, w ciągu całego dnia, dzieci  systematycznie wdrażane są do czynności higieniczno-sanitarnych (częste mycie rąk, dezynfekcja rąk, wyrabianie właściwych nawyków zasłaniania ust i nosa podczas kichania czy kasłania).

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paweł Chochół e-mail: iodo@gminaskawina.pl telefon: 606487587
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej