• KOMUNIKAT- PRZEDSZKOLE

     • SZANOWNI PAŃSTWO!

       

      W związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym oraz wprowadzonymi zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego wynikającym z sytuacji pandemii Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych  im. Janusza Korczaka w Kopance informuje, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkola, informacje dotyczące wyników postępowania rekrutacyjnego uzyskać będzie można poprzez kontakt telefoniczny
      (z zachowaniem zasad wynikających z RODO).

       

      Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola udostępnione będą także w tzw. śluzie sanitarnej (wiatrołap w głównym wejściu do szkoły) – z zachowaniem przepisów wynikających z RODO oraz specustawy (Covid-19) ws. upubliczniania wyników postępowania rekrutacyjnego.

    • Projekt- klasa 2a
     • Projekt- klasa 2a

     • PROJEKT KLASA 2a- „Gdzie kryje się  matematyka?”

       

      Klasa 2a  zakończyła realizację projektu: Uniwersytet Dzieci pt.  „Gdzie kryje się matematyka”.  W ramach zajęć rozwijających kreatywność dzieci odkrywały praktyczne zastosowanie matematyki.  Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli odczytywanie godzin, poznali jednostki miar i wag oraz nauczyli się prowadzić obliczenia pieniężne. Uczestnicząc w projekcie dzieci rozwinęły również umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia. Zostały omówione następujące tematy: Jak płynie czas? Ile papieru jest w rolce? Czy wszystko da się zważyć i zmierzyć? Gdzie jest prawo, a gdzie lewo?

      Pierwsze lekcje miały na celu integrację grupy oraz oswojenie ich z emocjami. Omówione zostały tematy związane z koncentracją uwagi oraz z empatią.

      Koncentracja uwagi to coś więcej niż umiejętność efektywnego zapamiętywania przy rozwiązywaniu zadania domowego. Koncentracja pozwala nam na skierowanie myśli na jedną kwestię, jedno zadanie – zarówno przy wykonywaniu codziennych czynności, jak i przy rozwiązywaniu trudnego zadania. Jest zatem kompetencją poznawczo-mentalną. Właśnie dlatego ważnym jest, aby uczyć dzieci rozumienia własnego umysłu oraz rozwijać świadomość tego, co pomaga, a co przeszkadza w skupieniu myśli na danym zadaniu. Ważne jest, aby budować kompetencję rozumienia różnych stanów emocjonalnych jako przemijających, tak, aby dziecko mogło zrozumieć, że emocje nie determinują całkowicie przebiegu procesu pracy nad trudnym zadaniem.

      Kolejnym celem lekcji było zrozumienie  pojęcia empatia oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jaką moc ma empatia? W tym dniu dużo rozmawialiśmy oczywiście o  emocjach, a pytania nasuwały się dzieciom same: Jakie emocje można odczuwać? Które emocje są przyjemne, które nieprzyjemne? Czy byłoby lepiej, gdybyśmy jakichś emocji nie odczuwali? Czy jakieś emocje są złe i nam niepotrzebne? Czy zawsze czujemy je tak samo mocno? Po czym poznajecie, jak się czujecie? Na te pytanie uczniowie uzyskali odpowiedź oglądając film na temat problematyki emocji u koni, analizując prezentację ( dostępna w galerii zdjęć) i  przeprowadzając ćwiczenia w grupach.

      Pozostałe lekcje związane były z wiodącym tematem projektu - praktycznym zastosowaniem matematyki.

      Zajęcia dotyczące kierunków zatytułowane: „Gdzie jest prawo, a gdzie lewo” chyba najbardziej podobały się klasie 2. Dzieci dowiedziały się np.   Skąd ptaki wiedzą, w jakim kierunku mają lecieć? Uczestniczyły w zabawie ruchowej – „wprowadzanie kierunków od siebie i innych”, ćwiczyły orientację na kartce papieru. Jednak najbardziej zainteresował ich temat labiryntów J Na kilku przykładach gotowych labiryntów oraz labiryntów zbudowanych przez siebie dzieci miały wskazać drogę dotarcia do wyjścia ( przy pomocy sformułowań:
      w górę, w lewo, w dół, w prawo). Nauka w tym momencie okazała się świetną zabawą!

      Kolejne zajęcia dotyczyły pomiarów. Wyjaśnialiśmy następujące pytania: Co to znaczy tuzin, kopa? Jakimi częściami ciała kiedyś mierzono? Czy kilogram żelaza waży tyle samo co kilogram pierza? Czy marchewka po pokrojeniu waży tyle samo co przed? Czy więcej jest wody w szklance wysokiej i wąskiej czy szerokiej i niskiej? Dlaczego stopa Faraona była tak ważna?

      Na te, i wiele innych pytań, udało nam się odpowiedzieć dzięki filmom, prezentacjom udostępnionym przez  Uniwersytet Dzieci, poprzez przeprowadzenie eksperymentów i wykonaniu licznych zadań.

      Na podstawie wieloletnich obserwacji zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje doświadczenia praktycznego wykorzystania wiedzy z matematyki. Dlatego też realizacja projektu „Gdzie kryje się matematyka?” była potrzebą kształtowania u uczniów umiejętności rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce życia codziennego.

      Gratuluję dzieciom klasy 2a zaangażowania, stawiania trafnych pytań do niełatwych zadań i twórczych pomysłów.

       

      B. Mazur

       

       

       

    • Projekt- klasa 1a
     • Projekt- klasa 1a

     • ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM

       

      Uczniowie klasy 1a zakończyli realizację I etapu projektu „Zdrowo jem, więcej wiem’’, którego głównym celem jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.  Podczas zajęć lekcyjnych realizowaliśmy zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Lekcje były realizowane w formie krótkich pogadanek i dyskusji, prezentacji, doświadczeń i zabaw, które w prosty sposób przekazywały utrwalały wiedzę. Część zadań była realizowana w trybie nauki zdalnej przy współpracy Rodziców.

      Realizacja tego projektu jest dla jest uczniów szansą na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie.

       

      Magdalena Przęczek

     • CZERNIAK- profilaktyka

     •  

      W A Ż N A   I N F O R M A C J A

       

      Coraz częściej słyszymy i coraz więcej wiemy na temat nowotworów.
      W ostatnich latach zaobserwowano wzrost zainteresowania czerniakiem, a jednak  świadomość Polaków na jego temat jest wciąż niska.

      Nasza Szkoła po raz kolejny uczestniczy w programie profilaktyczno-edukacyjnym Akademii Czerniaka „Znamię! Znam je?”. W jego ramach co roku w maju odbywa się także Tydzień Świadomości Czerniaka, który ma zachęcić społeczeństwo do regularnego badania skóry oraz przestrzegania podstawowych zasad ochrony przez czerniakiem.

      Zapraszamy do obejrzenia krótkiego, lecz niezwykle wartościowego filmu na temat podstępnego nowotworu skóry.

      https://www.akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/nasze-kampanie/kampania-znamie-znam-je/program-do-szkol/film-edukacyjny-dla-uczniow

       

      „Czerniak to jeden z najbardziej agresywnych nowotworów skóry. Wczesne wykrycie pozwala jednak na całkowite wyleczenie aż w 90% przypadków. Dlatego poprzez czwartą edycję Tygodnia Świadomości Czerniaka chcemy nauczyć Polaków jak prawidłowo badać skórę oraz jak ważna jest profilaktyka” – prof. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości
      i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

       

      Zdrowie mamy jedno – najwyższa pora o nie zadbać!

       

      mgr Klaudia Kopacz

       

     • TYDZIEŃ KORCZAKOWSKI- sprawozadnie

     •  

      „Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie”.

       

      OBCHODY ŚWIĘTA PATRONA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOPANCE 

      JANUSZA KORCZAKA - 2020 r.

       

      Na ostatnie dni października 2020 r. przypadło Święto Patrona Szkoły – tzw. Tydzień Korczakowski. Wszystkie podjęte wówczas działania koncentrowały się na tej wyjątkowej postaci, wspaniałym człowieku, Januszu Korczaku. Ze względu na wprowadzone od 26 października nauczanie zdalne, przebiegły one inaczej niż zaplanowano. Ale inaczej nie znaczy gorzej…

       

      Przypomnijmy, że klasy 4a i 6b wraz z wychowawcami (p. Kamillą Jaśnikowską-Tobołą i p. Elżbietą Słomiany)  były zaangażowane w przygotowanie inscenizacji poświęconej Korczakowi oraz udekorowanie szkoły.

                  Postać Korczaka przybliżyła stała gazetka ścienna "Janusz Korczak w świetle obiektywu...” z unikalnymi zdjęciami przedstawiającymi naszego Patrona na przestrzeni lat. Choć czarno-białe, niekiedy kiepskiej jakości (pamiętajmy, kiedy zostały wykonane!) pokazują Janusza Korczaka jako chłopca, młodzieńca i dorosłego mężczyznę. Często w otoczeniu dzieci. Ponadto w wielu miejscach umieszczono cytaty z dzieł Janusza Korczaka. Warto było poświęcić chwilę na spacer szkolnymi korytarzami, przeczytanie zamieszczonych cytatów i  spokojne obejrzenie zdjęć.

                  A co ponadto wydarzyło się w tym szczególnym tygodniu? W szkole pozostali na nauczaniu stacjonarnym uczniowie klas 1-3. Klasa 1a wraz z wychowawcą p. Magdaleną Przęczek poznała pojęcie „patron'' oraz postać samego Janusza Korczaka oglądając prezentację multimedialną. Następnie dzieci malowały portret Janusza Korczaka
      i  zaznajomiły się z  twórczością Korczaka  dzięki wspólnemu oglądaniu fragmentów bajki „Król Maciuś Pierwszy”. Efektem końcowym wszystkich działań pierwszoklasistów było wykonanie wspólnego plakatu zawierającego prace indywidualne przedstawiające patrona. Klasa 2a
      z wychowawcą p. Bernadettą Mazur poznała sylwetkę i koleje losów Janusza Korczaka oraz - podając przykłady - określała świat wartości, którym kierował się on
      w życiu (bazując na książkach dla dzieci autorstwa Korczaka). Drugoklasiści odczytywali cytaty dotyczące poglądów Patrona i wspólnie je  interpretowali. Wykonali również plakaty „Kim był Janusz Korczak?”. Z kolei klasa 3a i jej wychowawca p. Wioletta Wełna uczcili pamięć  Patrona wykonując na Jego cześć pomysłowe i oryginalne plakaty pokazujące jak żył, co robił i jak umarł (zapraszamy do galerii prac!). Ponadto trzecioklasiści wyjaśniali pojęcie „patron” oraz czytali z podziałem na role utwór "Szukanie patrona".

                  Także pozostali uczniowie z klas 4-8 pracując już na odległość realizowali zadania
      w ramach Tygodnia Korczakowskiego.

                  Klasa 4a (wychowawca p. Kamilla Jaśnikowska-Toboła) w ramach lekcji wychowawczej (temat: Nasz patron: Janusz Korczak - człowiek bliski dzieciom”) obejrzała prezentację multimedialną o Patronie oraz rozmawiała o jego życiu i postawie miłości
      i odpowiedzialności wobec dzieci (włącznie z towarzyszeniem im w ostatniej drodze!).

      Klasa 5a  wraz z wychowawcą (p. Agata Wiśniowska-Jędrusiak)  poznała życiorys Janusza Korczaka, słuchała archiwalnych wypowiedzi jego wychowanków oraz przekonała się, że  postać ta jest znana nie tylko w Polsce.  Piątoklasiści wspomnieli również o prawach dziecka opierając się na wypowiedziach Korczaka. Klasa 6a podczas lekcji wychowawczych (p. Olga Wielgus-Wosatko) oglądała film „Janusz Korczak – król dzieci”, a następnie rozmawiała o życiu i działalności Patrona szkoły (temat Janusz Korczak w oczach dzieci”). Klasa 6b uczestniczyła w prelekcji na temat Janusza Korczaka, podczas której wykorzystane zostały prezentacje multimedialne opracowane przez uczniów klasy 7. Klasa 7a wraz
      z wychowawcą p. Marcinem Szczypczykiem poświęciła lekcję historii na wspomnienie
      o Januszu Korczaku. W pogadance na temat Patrona uczestniczyła również klasa 8a (wychowawca p. Joanna Pukło).

      Ważną inicjatywą podjętą na zajęciach informatyki (nauczyciel p. Elżbieta Słomiany), był udział starszych klas w projekcie  „Życie i twórczość Janusza Korczaka".  22 uczniów
      z klasy 7a i 8a przygotowało ciekawe prezentacje o Januszu Korczaku w platformie MS Sway (wykraczając tym samym ponad wymagania podstawy programowej!). Autorzy trzech wyróżnionych prezentacji mieli je przedstawić na forum szkoły w trakcie uroczystości. 

                  Ponadto w ramach Tygodnia Korczakowskiego na lekcjach plastyki w klasach 4-7  p. Olga Wielgus-Wosatko zorganizowała konkurs na narysowanie popiersia naszego Patrona Janusza Korczaka. Uczniowie szkicowali swoje prace ołówkiem. Najciekawsze z nich zostały nagrodzone ocenami - można je podziwiać na II piętrze szkolnego korytarza.

                  Dzięki wszystkim podjętym inicjatywom, rozmowom, filmom, prezentacjom uczniowie Szkoły Podstawowej w Kopance znają  postać Patrona szkoły - Janusza Korczaka. Człowieka, który na pierwszym miejscu stawiał DZIECKO i jego dobro…
       

      K. Jaśnikowska-Toboła

       

     • Niezwykła lekcja edukacji przyrodniczej w IIIa!

     • Wdech i wydech - wykonujemy je codziennie bezwiednie, 15 razy na minutę. Oddychanie, poruszanie, jedzenie, jest nam niezbędne do życia, a na czym właściwie polega? Gdzie się odbywają te czynności w naszym ciele? Co jest potrzebne, aby człowiek mógł funkcjonować? Czy każdy to wie?

      Uczniowie klasy 3a na zajęciach edukacji przyrodniczej poznali mechanizm oddychania człowieka oraz budowę wewnętrznych organów, a dzięki małym eksperymentom zrozumieli, co znajduje się we wnętrzu każdego z nas i i co sprawia, że nasz organizm właściwie funkcjonuje. Uczniowie nauczyli się, jakie funkcje pełnią najważniejsze organy w naszym ciele. Podczas zajęć odbyła się ciekawa prezentacja z udziałem uczniów, którzy z niedowierzaniem podziwiali płuca, wątrobę, nerki, żołądek, serce, szkielet oraz odnajdywali je na swoim ciele. Dodatkową atrakcją zajęć było umieszczenie modeli wszystkich niezbędnych organów człowieka na ciele ochotnika, który z uśmiechem “użyczył” nam swoje ciało do celów naukowo - klasowych, pozostali uczniowie umieszczali poszczególne organy na specjalnych zaczepach.  Śmiech mieszał się ze zdziwieniem i niedowierzaniem, jednak zdobyta wiedza pozostanie z uczniami klasy 3a na zawsze.

       

      Wioletta Wełna

     • "Dyktando biegane"- klasa IIIa

     • Uczniowie z klasy 3a w mijającym tygodniu przekonali się, że nauka nie musi być nudna. Tym bardziej nauka ortografii, która najczęściej spędza sen z powiek u niejednego ucznia. Połączenie ruchu i naturalnej dziecięcej radości, to świetna motywacja do nauki i super zabawa, którą każdy będzie mile wspominał.

      "BIEGANE DYKTANDO” - w którym uczestniczyli uczniowie klasy 3a, pomogło zapamiętać wiele zasad ortograficznych i rozbawić wszystkich uczestników. Uczniowie dobrali się w pary, jedna osoba pełniła funkcję „biegacza" (musiała podbiec do tekstu dyktanda na drugi koniec sali gimnastycznej i jak najwięcej zapamiętać), a druga – „pisarza" (zapisywała to, co usłyszała od kolegi). Tekst dyktanda najeżony był słowami z trudnościami ortograficznymi. Okazało się, że nie tak łatwo zapamiętać wers, szczególnie gdy należy również brać pod uwagę poprawną pisownię i interpunkcję.

      Taki sposób utrwalenia zasad ortograficznych bardzo się wszystkim spodobał. Dyktando zostało „odczarowane”.

      Wioletta Wełna

    • Ogłoszenie- UMiG
     • Ogłoszenie- UMiG

     • Urząd Miasta i Gminy

      w Skawinie

      Wydział Ochrony Powietrza

      Referat Efektywności Energetycznej                     

                         Skawina, dnia 19 marca 2021 r.

       

      Mieszkańcy Gminy Skawina

       

      Szanowni Państwo

       

      od dnia 22 marca do dnia 15 maja 2021 r. będzie trwał nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej na wymianę starego kotła na paliwa stałe (węgiel, drewno) oraz m.in. ocieplenie ścian, strychu, piwnic, wymianę okien i drzwi w budynkach jednorodzinnych   w ramach programu STOP SMOG. Pomoc dedykowana jest osobom, które osiągają niskie dochody. Mieszkańcy, którzy zakwalifikują się do programu otrzymają dofinansowanie w wysokości 90% do inwestycji wartej nawet 60 tys. zł (mieszkaniec będzie musiał wpłacić jedynie 10% całości inwestycji).

      Aby zostać zakwalifikowany do wsparcia w ramach realizacji programu STOP SMOG: 

      • Mieszkaniec musi być właścicielem lub współwłaścicielem całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu,
      • w budynku musi być użytkowane stare źródło ciepła (ogrzewania) w postaci niskowydajnego i nieekologicznego kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno),
      • Mieszkaniec w roku 2019 osiągał średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym
       i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym
       (świadczenie 500+ oraz świadczenia pielęgnacyjne nie wliczają się do dochodu),
      • Mieszkaniec posiada środki własne oraz zasoby majątkowe nieprzekraczające kwoty 53 000 zł, z wyłączeniem wartości budynku jednorodzinnego, którego będzie dotyczyła udzielana pomoc oraz nieruchomości gruntowych bezpośrednio z nim związanej,
      • Mieszkaniec faktycznie zamieszkuje w budynku lub lokalu, którego dotyczy przedsięwzięcie niskoemisyjne.

      Prosimy również o zaangażowanie i pomoc w dotarciu z informacją o programie STOP SMOG do osób, które spełniają powyższe warunki (osób w ciężkiej sytuacji materialnej) aby mogły otrzymać wsparcie i zlikwidować stare “kopciuchy”, które emitują znaczną ilość zanieczyszczeń do powietrza. Po wskazaniu budynku pracownik Wydziału Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie pomoże w wypełnieniu wniosku i wyjaśni szczegóły programu.

      Osoby, które nie mogą otrzymać pomocy w ramach programu STOP SMOG mogą skorzystać z innych obecnie realizowanych programów.

       

      Więcej informacji udzielą Państwu pracownicy Wydziału Ochrony Powietrza Referatu Efektywności Energetycznej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (Rynek 12, wejście od ul. Krzywej) pod numerami telefonów: 

      • 12 277 01 67,     
      • 12 277 01 68,    
      • 798 678 334

       

       

      Urząd Miasta i Gminy w Skawinie                                                                       

      Town and Commune Office in Skawina

      Rynek 1, 32-050 Skawina

      T: + 48 12 277 01 00, F: + 48 12 277 01 10, E: urzad@gminaskawina.pl

      gminaskawina.pl

     • OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY NASZA FLAGA

     • Ogólnopolski konkurs plastyczny
      dla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych

      Szanowni Państwo,

      zapraszamy Państwa uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlagaPL.
      Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest:
      „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”.
      Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. 
      Przygotowane prace powinny być sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:

      www.naszaflaga.pl
      Zgłoszenia do 12 kwietnia 2021 r.

      NAGRODY
      (w każdej kategorii)

      I nagroda – 2000 zł
      II nagroda – 1000 zł
      III nagroda – 500 zł

      W załączniku przesyłamy
      regulamin oraz plakat konkursowy.

      Prosimy o przekazanie informacji o konkursie uczniom i rodzicom.

      Kontakt

      email: kontakt@naszaflaga.pl
      www.naszaflaga.pl


      Załączniki: 

      Konkurs-plastyczny-2021-regulamin_19_01_2021_v_4.pdf

      eduresized_2.jpg​​​​​​​


    • KONKURS PLASTYCZNY KLASY I-III
     • KONKURS PLASTYCZNY KLASY I-III

     • „ WIELKANOCNY ZAJĄCZEK ”

      KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS I-III


      Cele konkursu:

      1. Kultywowanie, pielęgnowanie i propagowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.

      2. Pobudzenie zdolności artystycznych w zakresie wykonywania przestrzennych form nawiązujących do tradycji i ozdób wielkanocnych.

      3. Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

      4. Promowanie twórczych dokonań młodych artystów.


      Regulamin  konkursu:


      1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zajączka wielkanocnego w formie przestrzennej, dowolną techniką plastyczną.

      2. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę: imię , nazwisko, klasa.

      3. Termin składania prac upływa 25 marca 2021 r. (czwartek). Prace należy składać do koordynatorów konkursu

      4. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
      – zgodność z tematem konkursu;
      – oryginalność;
      – pomysłowość;
      – pracochłonność techniki zdobienia;
      – wykorzystane materiały;
      – efekt wizualny;
      – estetyka pracy.

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


      Organizatorzy konkursu:

      M. Przęczek

      B. Mazur

    • DZIEŃ KOBIET- klasa VI b
     • DZIEŃ KOBIET- klasa VI b

     • Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej przygotowanej na dzień 8 marca- Dzień Kobiet, w której ujęliśmy marzenia naszych koleżanek z klasy. Każdy z nas miał wyzwane, aby umiejętnie "zdobyć" takie informacje. Nasze Koleżanki na to zasługują! Dlatego z wielkim przejęciem - zachowując środki ostrości, dotarliśmy do domu dziewcząt i wręczyliśmy Im tulipana. Jak widać na zdjęciu, do tej pory są szczęśliwe :-)

      Przesyłamy pozdrowienia- chłopcy z klasy VI b

       

      Dzien_kobiet-_ppt__6b.pptx

     • REKRUTACJA - KOMUNIKAT

     • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

      WAŻNY KOMUNIKAT

       

       

      W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi konieczności składania zaświadczeń o szczepieniach informujemy, że zgodnie z zapisami uchwały wystarczającym potwierdzeniem szczepień jest:

      Kserokopia odpowiedniego wpisu w książeczce zdrowia dziecka potwierdzającego szczepienie ochronne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też zwolnienia z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych, potwierdzona za zgodność przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.”

    • Akademia Bezpiecznego Puchatka- klasa Ia
     • Akademia Bezpiecznego Puchatka- klasa Ia

     • AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

      Klasa 1a zakończyła realizację ogólnopolskiego programu edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka. Program obejmował tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w szkole w domu oraz w Internecie. Realizacja programu rozpoczęła się wraz z rozpoczęciem edukacji przez pierwszoklasistów w celu wyposażenia ich w wiedzę o bezpieczeństwie, która w szczególnych sytuacjach może okazać się bardzo przydatna. Program zawierał filmy rysunkowe, wyjaśniające podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem, prezentacje, pomoce dydaktyczne a także karty pracy  dla każdego dziecka. Materiały edukacyjne zostały stworzone w oparciu o techniki efektywnego uczenia się i zapamiętywania, co  ułatwiało pierwszakom przyswajanie nowych zagadnień i było okazją do wspólnej zabawy. Materiały edukacyjne były dostosowane do nauki w trybie zdalnym, co  umożliwiło ich realizację podczas zajęć online. Na koniec dzieci sprawdzały zdobytą  wiedzę podczas stworzonej przez siebie gry planszowej oraz rozwiązując Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa – tu należy dodać, że rozwiązały go bezbłędnie – GRATULACJE! Rodzice otrzymali również materiały edukacyjne w formie prezentacji.

      M. Przęczek

     • REKRUTACJA- KOMUNIKAT

     • R E K R U T A C J A

       

      SZANOWNI  PAŃSTWO!

       

      TRWA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KOPANCE.

       

      8 MARCA ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ (ZAPISY) DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KORCZAKA W KOPANCE.

       

      WSZELKIE INFORMACJE, MATERIAŁY ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ
      W ZAKŁADCE
      REKRUTACJA.

       

      Dokumenty, które należy złożyć w szkole/przedszkolu , dostępne są również na portierni szkoły.

       

       Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny.

       

       

    • Konkurs Recytatorski- klasy 1-3
     • Konkurs Recytatorski- klasy 1-3

     • KONKURS RECYTATORSKI KLAS I - III

      26 lutego 2021 roku odbył się w naszej szkole  Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I – III „Tuwim i Brzechwa dzieciom”.  Inspiracją do twórczej interpretacji młodych recytatorów były wiersze znanych i lubianych polskich poetów. W konkursie wystąpiło 14 uczestników z najmłodszych  klas. Uczniowie z dużym zaangażowaniem prezentowali przygotowane utwory wykorzystując swoje możliwości, kostiumy i rekwizyty. Komisja konkursowa w składzie: Pani Dyrektor Jolanta Kozłowska, Pani Magdalena Raputa i Pani Monika Lempart miała trudny wybór, żeby wyłonić finalistów. Biorąc pod uwagę wyrazistość mowy, interpretację tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny przyznała następujące miejsca:

       I miejsce:    Natalia Tyrka kl.2a

                     Przemysław Balon kl.3a

      II miejsce:   Alicja Gworek kl.1a

                     Amelia Pyzik kl.1a

      III miejsce:  Anna Łata kl.3a

                     Alicja Sadowska kl.3a

      Wyróżnienia: Jan Kolstrung kl.1a

                     Antonina Kruk kl.2a

                     Bartosz Juszczak kl.1a

                     Jagoda Sałapatek kl. 2a

                     Barbara Zaremba – Śmietańska kl.2a

                     Piotr Kapel kl.3a

                     Kacper Grzeszczyszyn kl.1a

                     Sara Stępska kl.2a

      Nagrody i dyplomy zostaną wręczone na uroczystym apelu szkolnym.

      Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wraz z komisją konkursową gratulują wspaniałych recytacji (występów) wszystkim uczestnikom  konkursu.

      B. Mazur

      M. Przęczek

       

     • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

     • Zasługują na pamięć - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

      1 marca 2021 r

      Koniec II wojny światowej nie oznaczał dla Polski niepodległości. Zmienili się jedynie okupanci – zamiast niemieckiego – sowiecki. Rządy
      w  kraju przejęli komuniści. Polscy patrioci byli wtrącani do więzień, torturowani i jakże często mordowani za to, że pozostali wierni wolnej Polsce. Dla wielu Polaków jedynym wyjściem z zaistniałej sytuacji była ucieczka do lasu i podjęcie na nowo walki partyzanckiej. Nazywamy ich Żołnierzami Wyklętymi, ponieważ komuniści skazali ich na zapomnienie. Używamy też określenia Żołnierze Niezłomni, bo wytrwale walczyli i mimo znikomej szansy na zwycięstwo pozostali wierni swoim przekonaniom do końca.

      Pamięć Żołnierzy Niezłomnych oficjalnie świętujemy dopiero od dziesięciu lat. Bowiem dopiero 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę
      o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Dlaczego 1 marca? Otóż, w tym właśnie dniu w 1951 roku został zamordowany w komunistycznym więzieniu pułkownik Łukasz Ciepliński. Wraz ze swoimi współpracownikami Ciepliński kierował antykomunistyczną podziemną organizacją – Zrzeszeniem „Wolność i Niezawisłość”. Tuż przed śmiercią w liście do żony pisał:

      „Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą
       i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska,
      a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona”
      .

       Pośród tysięcy Polaków, którzy przeciwstawili się komunistycznemu zniewoleniu można jeszcze wymienić rotmistrza Witolda Pileckiego – jednego
      z największych bohaterów II wojny światowej oraz Danutę Siedzikównę „Inkę” - sanitariuszkę w oddziale majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Dopiero po upadku komunizmu zaczęto przywracać pamięć
      o żołnierzach powojennego podziemia niepodległościowego. Do dzisiaj jednak często nie znamy miejsc, gdzie ci żołnierze zostali pochowani.

      Dlaczego powinniśmy pamiętać o Niezłomnych? Najlepszą odpowiedzią są słowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego: „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”.

       

      Cześć i chwała Bohaterom!                                

                                                                            Kamilla Jaśnikowska-Toboła, Marcin Szczypczyk

       

     • Wycieczka w czasie pandemii

     • Dnia 23.02.2021r. uczniowie klas: IVa, Va, VIa oraz VIb odbyli wirtualną wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję wejść w zakamarki poznańskiego ZOO oraz dowiedzieć się jak zwierzęta przystosowały się do życia w różnych warunkach środowiska. Młodzi podróżnicy mieli okazję poznać odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytania, na które mogli oczekiwać ze strony prowadzących szybkiej odpowiedzi. Dzięki profesjonalnemu sprzętowi mogliśmy z bliska „przywitać się” z foką Wiki, leniwcem Michałem, strusiem, nietoperzem wampirem oraz cudowną rodziną żyraf: Leto, Wilmą, Soroti oraz Elsi, a przy tym dowiedzieć się sporo wartościowych informacji na ich temat. Elsi była tak zainteresowana zaistniałą sytuacją, że ani śniło jej się schodzić z kadru kamery naszego przewodnika, ale dzięki temu, że zaprezentowała nam się w całej okazałości prowadzący spotkanie wyjaśnili nam m.in. dlaczego żyrafy mają cętki na ciele, po co im są długie szyje i czy mogą płakać. Ponadto prowadzący uświadomili nam, że wiele zasłyszanych teorii jest dalekie od prawdziwych faktów biologicznych. Dzięki tej lekcji, każdy uczestnik już wie, że nietoperze wkręcają się we włosy tylko czarownicom i krasnoludkom, a strusie nie chowają głowy w piasek, gdy się boją a jedynie kładą ją na ziemi, aby schłodzić się w upalne dni.
      „Wycieczka” mimo iż w czasach pandemii dostarczyła nam niezapomnianych wspomnień i wiedzy, które bez wątpienia dzięki dozie poczucia humoru prowadzących zostaną z nami na bardzo długi czas.

                                                                                                                                           Kaludia Kopacz

       

     • Zarządzenie Dyrektora

     • Zarządzenie Nr 15/2020/2021

      Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka

      z  dnia 24 lutego 2021r.

      w sprawie: Regulaminu Rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Kopance

      oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.

       

      Działając na podstawie art. 154 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),  §  9  Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów oraz Statutu Przedszkola Samorządowego w Kopance, zarządzam, co następuje:

       

      § 1

      Powołuję Komisję Rekrutacyjną w Przedszkolu Samorządowym w Kopance w składzie:

      mgr Jolanta Pieniążek – przewodnicząca

      mgr  Anna Janik – członek

      mgr Katarzyna Littner-Gucia – członek.

      § 2

      Komisja Rekrutacyjna wykonywać będzie zadania zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Dzieci do Przedszkoli Samorządowych na terenie Miasta i Gminy Skawina, harmonogramem rekrutacji ujętym w Zarządzeniu nr 43.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 lutego 2021r. i Statutem Przedszkola Samorządowego w Kopance.

      § 3

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                Dyrektor ZPO

      im. Janusza Korczaka w Kopance

                                                                                                                                 Jolanta Kozłowska

     • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA- KOMUNIKAT

     • SZANOWNI   PAŃSTWO!

       

      Informujemy, że od dnia 1 marca 2021 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Samorządowego w Kopance.

      Wszystkie informacje na temat rekrutacji zamieszczone są w zakładce „Przedszkole” w podzakładce  „Rekrutacja”.

     • SUKCES WIKTORA Z KLASY 7a

     • WIKTOR WĄTROBA

      FINALISTĄ MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO!

      Z wielką radością i dumą informuję, że uczeń klasy VII a – Wiktor Wątrobazakwalifikował się do wojewódzkiego – finalnego -  etapu Małopolskiego Konkursu Biologicznego. To wielki sukces o dużej randze i  znaczeniu, który już dzisiaj otwiera przed naszym uczniem nowe perspektywy. Wiktor jest w grupie najlepszych biologów wśród uczniów szkół podstawowych w całej Małopolsce!

      Przekazuję piękne i serdeczne GRATULACJE dla Wiktora oraz dla jego Rodziców.

      Gratulacje i wyrazy uznania kieruję również do pani Klaudii Kopacz, która przygotowywała Wiktora do konkursu.

      BRAWO WIKTOR!

      Jolanta Kozłowska

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Waldemar Tarkowski e-mail: walmarbhp@onet.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej