• SERDECZNA KARTKA

     • UŚMIECH NA GWIAZDKĘ W PROKOCIMIU!

       

      W tym roku zagościł uśmiech na twarzach Małych-Wielkich-Pacjentów Oddziału Onkologicznego w Prokocimiu ❤️

       

       

      Szkolny Projekt Edukacyjny “SERDECZNA KARTKA” kolejny raz został zwieńczony ogromnym sukcesem. Dzieci z Oddziału Onkologicznego w Prokocimiu otrzymały piękny Dar Serca od uczniów Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance oraz przedszkolaków. Piękne świąteczne kartki wykonane przez uczniów klas I - VIII oraz ogrom prezentów przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. W tym roku siły zostały zwiększone, a to za sprawą wspaniałej współpracy ze szkołą tańca Salsa House by Daniel Pancerz - serdecznie dziękujemy za współpracę oraz  pomoc w przekazaniu paczek  firmie Alubrass okucia budowlane ❤️ . Wszystkie Piękne Dary Serca przekazano pracownikom Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - Oddział Onkologiczny, którzy osobiście przekazali życzenia dzieciom i obdarowali Ich ogromem prezentów, które udało się zebrać w ZPO w Kopance.

      ❤️Serdecznie dziękujemy!❤️

       

      „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

      nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

      Jan Paweł II

      Wioletta Wełna

     • III MIĘDZYSZKOLNA DEBATA OKSFORDZKA

     •  III MIĘDZYSZKOLNA DEBATA OKSFORDZKA

      NO PROMIL – NO PROBLEM

       

      XIV edycja kampanii społecznej „No promil – no problem” przebiega pod hasłem „Prawdziwa odwaga lubi bezpromilowe klimaty”. Podobnie, jak w roku ubiegłym, włączamy się w działania promujące właściwe postawy kierowców i pieszych  na terenie naszej gminy i województwa małopolskiego.

      15 grudnia 2021 r. w Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka odbyła się  III Międzyszkolna Debata Oksfordzka. Pomysłodawcą i organizatorem tego  spektakularnego wydarzenia jest dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusz Korczaka w Kopance, p. Jolanta Kozłowska. Ścisła współpraca z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców (współorganizatorem Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich) oraz z p. Małgorzatą Kopeć , kierownikiem Centrum Wspierania Rodziny, zaowocowała wspaniałym spotkaniem. W szranki debatowania stanęły dwie czteroosobowe drużyny. Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance reprezentowali: Wiktoria Fudalej, Wiktoria Kochana, Jakub Skrzypoń i Anna Zajda.  Uczniowie przygotowywali się do debaty po kierunkiem p. Joanny Pukło.  Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach reprezentowali: Eliza Chmura, Dawid Jankowicz, Amelia Pasierbek, Michał Zajączkowski. Opiekę merytoryczną i pedagogiczną nad drużyną z Jaśkowic sprawowała p. Katarzyna Brzeska. Młodzi debatanci nie tylko podjęli nowatorskie i trudne wyzwanie, ale wykazali wysoki poziom przygotowania, zaprezentowali kulturę i kunszt sztuki argumentacji z jednoczesnym poszanowaniem oponentów, wspaniale podejmowali polemikę reagując adekwatnie do pojawiających się w dyskusji argumentów. Dwie drużyny  zmierzyły  się w dyskusji nad postawioną tezą – drużyna propozycji (ZPO Kopanka), która w debacie broniła tezy „Sposób, w jaki we współczesnej kulturze masowej przedstawiany jest alkohol i jego spożywanie należy ocenić negatywnie", i opozycji (SPJaśkowice), która starała się tezę obalić.  Najważniejszy był  wspólny cel : edukacja i wpływ na zmiany w postawach i zachowaniach społecznych, bo bezpromilowo=bezproblemowo. Poziom spotkania był tak wysoki i wyrównany, że sędzia podjął decyzję o przyznaniu statusu zwycięzcy obu drużynom. Brawo!!!

      Uczestnicy debaty usłyszeli wiele słów uznania i podziękowania od p. Marka Marca – kierownika Wydziału Edukacji, p. Andrzeja Morawy – dyrektora SP w Jaśkowicach oraz p. Jolanty Kozłowskiej – dyrektora ZPO w Kopance. Pięknie i godnie zaprezentowali siebie i swoje szkoły. Wraz z gratulacjami wszyscy uczestnicy otrzymali cenne upominki oraz życzenia dalszych sukcesów w podejmowaniu nowych zadań i wyzwań.

     • Wycieczka do Kopalni soli w Wieliczce, klasy 1-3

     • W piątek, 10 grudnia, uczniowie klasy Ia, IIa, IIIa odwiedzili sławną w całej Polsce Kopalnię Soli w Wieliczce.

      Podczas zwiedzania przeszliśmy ponad trzykilometrową trasę i zeszliśmy na głębokość 135m. Dzięki wspaniałemu przewodnikowi panu Waldemarowi w sposób poznaliśmy historię i tajemnice kopalni, przedstawione niezwykle interesująco, jak i również legendę o księżnej Kindze, która przyniosła bogactwo soli na polską ziemię. Po pewnym czasie pojawił się też w kopalni Skarbnik, czyli duch kopalni , który przygotował dla nas ciekawe konkurencje. Wszyscy uczniowie z ogromnym zaangażowaniem i radością wzięli w nich udział. Szczególne wrażenie wywarł na nas świetlny spektakl nad brzegiem jeziora przy akompaniamencie muzyki Fryderyka Chopina.

      Dzięki wycieczce do kopalni mogliśmy podziwiać wspaniałe rzeźby  z soli  przedstawiające osoby szczególnie ważne dla Polski. Na zakończenie zwiedzania wszyscy razem zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie i wyjechaliśmy windą na powierzchnię.

                                                                                                                 Wioletta Wełna

                                                                                                                 Magdalena Raputa

                                                                                                                 Bernadetta Mazur

     • Konkurs fotograficzny "Piękno ukryte w wodzie"

     • REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

      „Piękno ukryte w wodzie”

       

      1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kopance

       2.  Tematem konkursu jest woda i piękno w niej ukryte.

            Woda towarzyszy nam codziennie, dlatego często zapominamy, jak jest ważna nie tylko dla nas. Zwykle również nie zauważamy, ile piękna kryje w sobie.

      3. Cele konkursu:

      • kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań fotografią
      • uwrażliwienie na piękno przyrody przez pryzmat wody
      • rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów
      • rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej
      • poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego

      4. Warunki konkursu:

      Autor może dostarczyć jedno zdjęcie (wywołane lub wydruk dobrej jakości w formacie minimum 10 x15).

      Dozwolone są fotografie czarno – białe, kolorowe, sepia.

      W przypadku nauki zdalnej zdjęcie należy przesyłać na adres mailowy: olga.wielgus.wosatko@gmail.com

       

      5. Termin:

      Zdjęcia należy dostarczyć organizatorowi do 4 lutego 2022 r.

       

      6. Kryteria oceny prac konkursowych:

       Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

      • prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
      • charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami,
      • oceniana będzie również: estetyka, efekt wizualny oraz techniczna poprawność wykonania.

      7. Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

      8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

      9. Do fotografii należy dołączyć oświadczenia o posiadaniu praw autorskich.

       

       

      Organizator:

      Olga Wielgus-Wosatko

       

       

       

       

      Kopanka, dnia......................................

       

       

      OŚWIADCZENIE

       

      Oświadczam, że przesłane zdjęcie pod tytułem: .......................................................................................................................................................

      zostało wykonane przeze mnie samodzielnie.

       

       

      ....................................................................

      czytelny podpis

       

       

       

      OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

       

      Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym „Piękno ukryte w wodzie”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w związku z udziałem w konkursie fotograficznym. Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

       

       

       Miejscowość i data …………………………………………………………………..

       

      Czytelny podpis rodzica/opiekuna

      ………………..……………………………….………………………………….......

       

       

     • PAKA DLA ZWIERZAKA

     • Zbierane są rzeczy dla zwierząt od 13 do 17 grudnia 2021:

      -karma sucha

      -karma mokra

      -smaczki

      -zabawki

      -czyste koce, ręczniki, pocięty dywan

      -inne…

      Dziękujemy, Samorząd szkolny!

     • Mikołaj

     • 6 grudnia 2021 –  to niezwykły dzień
      w kalendarzu wydarzeń naszej szkoły
      i przedszkola.

       

      W tym dniu zgromadziliśmy się wszyscy wokół pięknej choinki rozświetlonej blaskiem lampek i migoczących ozdób.  W radosnych nastrojach wysłuchaliśmy powitania Pani Dyrektor, która  życzyła, aby rozpoczynający się w naszej  szkole
      i przedszkolu magiczny  czas oczekiwania na najpiękniejsze Święta przyniósł nam wiele pięknych i dobrych chwil. Zaciekawienie wszystkich uczniów i dzieci wzbudzały, ustawione przy choince,  wielkie kosze wypełnione słodyczami. Czyżby Święty Mikołaj krążył gdzieś w pobliżu?

      Przedszkolaki zgodnym chórem nawoływały i zapraszały miłego Gościa, pięknie i z wielkim zaangażowaniem śpiewały świąteczne piosenki…i nagle usłyszeliśmy gromkie „Ho ho ho!”, a na schodach pojawił się prawdziwy Święty Mikołąj!!!

      Przemiły Gość obdarował wszystkich słodkimi prezentami, bo wszyscy na to zasłużyli!

      W taki sposób zainaugurowaliśmy piękny czas oczekiwania na Święta.

     • Ubieranie choinki w Urzędzie Miasta

     •  Choinka w Urzędzie Miasta i Gminy
      w Skawinie.

      Po rocznej przerwie do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie  powróciła tradycja wspólnego ubierania choinki z przedszkolakami z całej gminy. W ubieraniu choinki – w dniu 8 grudnia 2021 r. – brały udział również przedszkolaki z naszego przedszkola w Kopance. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zostały przygotowane dwie choinki. Dzieci pięknie ubrały drzewka wcześniej przygotowanymi ozdobami, a maluchom pomagali wychowawcy oraz przedstawiciele władz miasta i gminy na czele z burmistrzem Norbertem Rzepisko, zastępcą burmistrza Witoldem Grabcem i z drugim zastępcą burmistrza Tomaszem Ożóg. Na zakończenie najmłodsi zostali poczęstowani słodkościami
      i owocami.

      Było dużo śmiechu i zabawy

                                        Jolanta Pieniążek

                                       Ewa Wrzoszczyk                                                                                                                      

     • „Zdrowo jem, więcej wiem” - projekt

     • Uczniowie kl.3a rozpoczęli cykl zajęć z projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”.
      „Zdrowo jem, więcej wiem” to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Uczy nie tylko pracy w grupie, ale przede wszystkim zmienia nawyki żywieniowe, edukuje, skłania do zmiany stylu życia, poprzez uświadamianie  dzieciom oraz osobom dorosłym jak ważne jest zdrowe odżywianie oraz aktywność sportowa.

      Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Powstał on w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się już wśród dzieci w wieku szkolnym, a nawet wcześniej.

       Celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

      Klasa 3a zrealizowała  dwa pierwsze działania z etapu jesienno-zimowego. Pierwsze zadanie polegało na przeprowadzeniu lekcji pt.: „Co należy jeść, aby być zdrowym?”. Drugie na wykonaniu plakatu w grupach pt. „Dbam o zdrowie”. Działania takie, jak: analiza wiersza Stanisława Jachowicza, nauka piosenki o warzywach, zabawy dydaktyczne, analiza piramidy żywieniowej, omówienie krótkiej prezentacji „Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie”, wykonanie kart pracy, ćwiczenia gimnastyczne oraz zrobienie pysznych warzywno- owocowych soków przyczyniły się do zrealizowania nadrzędnych celów projektu.

      Zapraszam do galerii.

      B. Mazur

     • ZEBRANIA RODZICÓW

     • ZEBRANIA  RODZICÓW

       

      Szanowni Rodzice!

      Spotkania z wychowawcami klas odbędą się 8 grudnia 2021 r. wg następującego harmonogramu:

       

      8 grudnia 2021 r. – godz. 17.00

      Klasa 1a – sala nr 8

      Klasa 2a – sala nr 7

      Klasa 3a – sala nr 14

      Klasa 4a – sala nr 15

      Klasa 7b – sala nr 13

       

      8 grudnia 2021 r.- godz. 18.00

      Klasa 5a – sala nr 19

      Klasa 6a – sala nr 15

      Klasa 7a – sala nr 6

      Klasa 8a – sala nr 0

       

   • Kontakty

    • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
    • zpokopanka@gmail.com
    • zpokopanka@gmail.com
    • 12 276 32 24
    • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
    • zpokopanka@gmail.com
    • 12 276 32 24
    • zpokopanka@gmail.com
    • 944-20-10-336
    • /ZPOKopanka/skrytka
    • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paweł Chochół e-mail: iodo@gminaskawina.pl telefon: 606487587
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Biuletyn informacji publicznej