• Serdeczna Kartka

     • UŚMIECH NA GWIAZDKĘ W PROKOCIMIU!

       

      W tym roku chcemy wywołać uśmiech na twarzach Małych-Wielkich-Pacjentów Oddziału Onkologicznego w Prokocimiu ❤️

       

      Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas,  radości, dobroci, życzliwość i serdeczności, która wypełnia ludzkie serca. W tym magicznym czasie, zgodnie z tradycją wysyłamy do bliskich kartki świąteczne, które są przekazem  życzliwości, miłości, empatii i szacunku. Chcąc okazać swoje serce innym wystarczy tak niewiele….

      Cel projektu:

      • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej i kreatywnej dzieci;
      •  rozwijanie wrażliwości estetycznej;
      • kultywowanie tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych;
      • umożliwienie dzieciom przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
      •  kształtowanie  postawy społecznej oraz empatii.

      JAK POWINNA WYGLĄDAĆ KARTKA?

      O tym decyduje dziecko. Dzięki jego kreatywności i pomysłowości powstaną cudne, kolorowe kartki świąteczne. Mogą to być kartki różnego formatu ( małe, duże, bardzo duże). Przekaz życzeń może być w formie rysunku lub tekstu. Tekst pisany nie jest obowiązkowy, ale w jego przypadku swoje wsparcie może okazać nauczyciel, bądź rodzic.

      • 10.12.2020 r. - zakończenie przyjmowania kartek świątecznych!

      „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

      nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

      Jan Paweł II

       

       

      Organizator: Wioletta Wełna

     • HAPPENING „NO PROMIL-NO PROBLEM”

     • HAPPENING „NO PROMIL-NO PROBLEM”

      17 listopada 2021 - to data, która zapisze się w historii naszej szkoły i w naszych sercach.

      Realizując założenia kampanii społecznej No promil - No problem – do której włączyliśmy się z dużym zaangażowaniem i przekonaniem, że możemy mieć swój wkład w promowanie pozytywnych postaw – zorganizowaliśmy happening promujący bezpieczne i trzeźwe poruszanie się po drogach. Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymywania nietrzeźwego kierowcy. Jest to już XIV edycja tej kampanii społecznej realizowanej w Małopolsce. Honorowy patronat nad przebiegiem kampanii na terenie naszej gminy objął Norbert Rzepisko Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

      Do tego wydarzenia przygotowywaliśmy się bardzo starannie i długo.
      W szkole odbywały się lekcje, zajęcia, spotkania i akcje nopromilowe. Każda klasa przygotowywała plakaty z hasłami promującymi bezpieczne, bezpromilowe poruszanie się po drogach, uczniowie pracowali też nad listami zawierającymi apele i prośby do kierowców o trzeźwe i bezpiecznie prowadzenie pojazdów. Punktem kulminacyjnym wszystkich działań była organizacja happeningu. Na spotkaniach z uczniami i nauczycielami szkoły pani Dyrektor dokładnie przedstawiła  program i harmonogram naszej akcji, przydzieliła zadania dla poszczególnych klas i wychowawców, a przede wszystkim przypominała zasady bezpieczeństwa i precyzyjnie omówiła te zagadnienia.

      W dniu 16 listopada reprezentanci uczniów, Wiktoria Fudalej z kl. 7b i Radosław Przebinda z kl.8a, wraz z p. Ewą Wrzoszczyk i p. Dyrektor Jolantą Kozłowską zostali zaproszeni do Ratusza, gdzie w ich obecności Burmistrz Miasta i Gminy Skawina p. Norbert Rzepisko podpisał „Deklarację odpowiedzialnego pasażera/świadka” .

      I nadszedł 17 listopada…od rana pracowaliśmy, pakowaliśmy plakaty, ulotki, listy, banery…i o 9.30, wyposażeni w koszulki z logo No promil - No problem, z pękami balonów w rękach i entuzjazmem w sercach wyruszyliśmy ze szkoły.

      W dniu 17 listopada br. na płycie Rynku w Skawinie odbył się uroczysty happening połączony z marszem trzeźwości będący podsumowaniem tegorocznej XIV edycji kampanii „NO PROMIL - NO PROBLEM”.  Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia była Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance Pani Jolanta Kozłowska, Pani Małgorzata Kopeć - Kierownik  Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie,  Pani Elwira Biel - Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie oraz Pani Beata Kurek – Prezes Fundacji „Odzyskaj Nadzieję”.

      W  akcji profilaktycznej udział wzięła cała społeczność naszej  szkoły. Uczniowie wszystkich klas pod opieką wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły zgodnie, radośnie i pięknie zaprezentowali się podczas tej wspaniałej imprezy profilaktycznej. Mocno wspierali nas uczniowie pierwszych klas Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, a wśród nich absolwenci naszej szkoły, którzy brali udział w pierwszym happeningu, zorganizowanym przez nas w 2019 roku.

      Do udziału w happeningu zaproszeni zostali także uczniowie szkół, które realizują zadania kampanii No promil - No problem oraz pozostałych szkół , dając możliwość młodym mieszkańcom naszego miasta i gminy do przyłączenia się do tego projektu i wyrażenia swego protestu oraz podziękowania dla tych, którzy jeżdżąc bezpiecznie i trzeźwo szanują  zdrowie i życie wszystkich użytkowników ruchu drogowego.
       

      Wspaniałym i wyjątkowym gościem tegorocznej imprezy był Czesław Lang - polski kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski oraz dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata, obecnie organizator m. in Tour de Pologne oraz Przemysław Niemiec – kolarz szosowy, olimpijczyk.
      Wybitni sportowcy podkreślili rangę akcji profilaktycznych promujących trzeźwość na drogach i ich wpływ na bezpieczeństwo. Podpisali także „Deklarację  odpowiedzialnego pasażera/świadka”, na której widniał już podpis Burmistrza MiG Skawina , pana Norberta Rzepisko.

      Niezwykle atrakcyjnym i ważnym punktem tego wydarzenia była obecność kierowcy rajdowego Waldemara Kluzy, który wyraził duże poparcie dla odbywającej się akcji. Ten utytułowany sportowiec także podpisał „Deklarację odpowiedzialnego pasażera/świadka”.

      W imprezie brali również udział: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Witold Grabiec, Komendant Komisariatu Policji w Skawinie podins. Marek Kowalik, Kierownik Wydziału Edukacji UMiG w Skawinie Marek Marzec, p. Kazmierz Sasor – Komendant Straży Miejskiej w Skawinie,  p. Maryla Kruk i p. Wojciech Słonina reprezentujący Stowarzyszanie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z Wieliczki, dyrektorzy  szkół i szkolni koordynatorzy kampanii „No promil – No problem”, p. Alicja Płonka – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

      Pani Dyrektor Jolanta Kozłowska z radością przywitała wszystkich zebranych na płycie skawińskiego Rynku, a następnie z uśmiechem i entuzjazmem czuwała nad przebiegiem całego wydarzenia, by wreszcie poprowadzić marsz  uczestników happeningu ulicami wokół Rynku. W marszu udział wzięli wszyscy zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele, a dołączyli się także mieszkańcy Skawiny, którzy poparli  akcję. Kolorowym i wyrazistym akcentem podczas marszu i całego spotkania były nie tylko plakaty i transparenty, ale też maszerujący  na szczudłach propagatorzy naszej akcji.

      W trakcie imprezy: uczniowie apelowali do dorosłych mieszkańców o bezpieczeństwo i trzeźwość na drogach, uczniowie apelowali również do świadków, aby mieli odwagę wymagać trzeźwości od osób prowadzących pojazdy, prezentowali transparenty, okrzyki nawiązujące do przesłania kampanii oraz odczytywali napisane przez siebie listy do kierowców. Dorośli uczestnicy imprezy podpisywali także „Deklarację odpowiedzialnego pasażera/świadka”.

      Wydarzenie uświetnili swoją obecnością funkcjonariusze  Komendy Powiatowej Policji w Krakowie,  a nad bezpieczeństwem czuwała Straż Miejska w Skawinie oraz policjanci z Komisariatu Policji w Skawinie. Byli z nami także nasi sojusznicy i przyjaciele szkoły, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopance, którzy czuwali nad bezpieczeństwem oraz gotowi byli do pokazu z zakresu pierwszej pomocy.

      Dużą pomoc okazali przedstawiciele Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

      Radosna atmosfera, piękna pogoda, atrakcje przygotowane przez organizatorów, a przede wszystkim wspaniała postawa młodych uczestników happeningu, którzy tak mocno i przekonywująco apelowali o bezpieczeństwo i trzeźwość na drogach, sprawiły, że dzień 17 listopada 2021 roku wpisał się mocno w kalendarzu wydarzeń naszego miasta.

      Organizacja imprezy o tak dużym zasięgu wymagała wielkiego wkładu i zaangażowania, ale przyniosła nam wiele satysfakcji, bo mamy poczucie, a nawet pewność, że my też możemy przyczyniać się do propagowania i promowania bezpieczeństwa w szerszym wymiarze. To było duże i ważne wyzwanie, ale podołaliśmy! Wszyscy uczniowie, od najmłodszych pierwszoklasistów do najstarszych, spisali się „na medal”!

      Przedszkolaki z naszego przedszkola także czynnie włączyły się w nopromilowe działania – dzieci przygotowały piękne plakaty i  maszerowały w swoim przedszkolu!

      Mamy nadzieję i wiarę, że za rok będzie tak samo dobrze, a może nawet lepiej…bo wiemy, że potrafimy i że warto podejmować wspólne działania, dzięki którym przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.

      Jolanta Kozłowska

     • Nasza Niepodległa- Quiz

     • Nasza Niepodległa!

       

      11 listopada 2021 r. chętni uczniowie ze starszych klas wzięli udział w ważnym działaniu. W dniu Narodowego Święta Niepodległości uczestniczyli w Internetowym Quizie „Niepodległa Polska”.  

      Quiz był aktywny przez pół godziny, trzeba było w tym czasie udzielić odpowiedzi na 50 pytań zamkniętych – w tym wielokrotnego wyboru. Zawierał pytania testowe o działaniach Polaków podczas I wojny światowej i tuż po jej zakończeniu, które zmierzały do odzyskania przez Polskę niepodległości. Pytania dotyczyły również wydarzeń, które doprowadziły do ukształtowania granic naszego państwa (w tym: wojny polsko-bolszewickiej, powstań śląskich, kwestii przynależności do Polski Warmii i Mazur, decyzji konferencji pokojowej w Wersalu, walk polsko-ukraińskich o Lwów, konfliktu polsko-czeskiego o Śląsk Cieszyński, konfliktu polsko-litewskiego
      o Wileńszczyznę).

      Swoją wiedzę historyczną w quizie sprawdzili: Krzysztof Balon i Jan Baran z klasy 6a, Wiktoria Kochana i Anna Zajda z klasy 7a oraz Małgorzata Zaremba-Śmietańska z klasy 8a.

      Gratuluję wszystkim Uczestnikom i dziękuję, że właśnie w taki sposób chcieli świętować naszą niepodległość!

      K.Jaśnikowska-Toboła

     • Wieczornica patriotyczna

     • Wieczornica patriotyczna…

       

                10 listopada 2021 r. uczestniczyliśmy w niezwykłym i uroczystym, a jednocześnie radosnym wydarzeniu… w  wieczornicy patriotycznej. Pragnąc zatrzymać się i pochylić nad dziejową doniosłością tych wydarzeń, które zmieniły bieg  historii naszego narodu  i uczcić godnie pamięć tych wszystkich, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę – własne życie, jak również tych, których całe życie było -  bez względu na okoliczności i konsekwencje -  żywym świadectwem patriotyzmu, zgromadziliśmy się wszyscy na sali gimnastycznej, by wspólnie uczcić to piękne święto.

       

      Póki pamięć o nich trwa – oni żyją”…

      Wydarzenie to pozwala zachować pamięć o tym, jak trudną i bolesną drogę musieli pokonać Polacy , byśmy dzisiaj mogli cieszyć się wolnością. Nasi przodkowie dali nam najpiękniejszą lekcję polskości, patriotyzmu, męstwa, odwagi, zdumiewającej siły  i wytrwałości. Nie zapominajmy o poświęceniu, trudzie i często najwyższej ofierze tych, którzy z ufnością i drżeniem serca pozostawili nam w spadku ojczyznę wolną i niepodległą, gdyż, jak powiedział Józef Piłsudski „Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

                 Piękny wystrój oraz blask świec potęgował podniosły nastrój tego wydarzenia. Program poetycko-muzyczny w wykonaniu uczniów wzbogacony prezentacją multimedialną dostarczył uczestnikom wydarzenia wspaniałych, wzruszających i pięknych wrażeń i emocji.  

      Na zakończenie pani Dyrektor podziękowała wszystkim, którzy  mocno zaangażowali się w przygotowanie tego niezwykłego wydarzenia. Bukiet podziękowań powędrował więc do: pani Ewy Wrzoszczyk, pana Marcina Szczypczyka, pani Olgi Wielgus-Wosatko, pani Anny Janik, pani Magdaleny Raputy. Podziękowania skierowane przez panią Dyrektor do uczniów kl. 8a,7a, 7b,5a zawierały radość, wzruszenie i dumę z młodych artystów.

      Wydarzenie to poruszyło  w nasze serca i pozostawiło  piękne wspomnienia.

      J.K.

     • Gminny Konkurs "Życie i działalność Józefa Hallera"

     • GMINNY KONKURS

      „ ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ GENERŁA JÓZEFA HALLERA”

       

      Dnia 13 października uczestniczyłam w pierwszym etapie konkursu „Generał Józef Haller oraz Błękitna Armia” w Jurczycach. Naszą szkołę reprezentował także Julian Stępski z kl. 7a. Zadanie konkursowe, które wykonywałam samodzielnie,  polegało na namalowaniu dworu rodziny Hallerów. Podczas, gdy ja pracowałam nad powierzonym zadaniem, Julian uczestniczył w zajęciach w Izbie Pamięci Hallerów. Narysowałam obraz stylem architektonicznym. Rysunek był wykonany  ołówkiem.

      Drugi etap konkursu odbył się 10 listopada i wówczas pracowaliśmy wspólnie. Pierwsze zadanie polegało na przyporządkowaniu drzewa genealogicznego rodzinny Hallerów oraz podaniu ważnych wydarzeń  dotyczących poszczególnych członków rodu Hallerów. Za wykonanie tego zadania otrzymaliśmy 15 punktów. Następne polecenie dotyczyło wiedzy z kalendarium: musieliśmy ułożyć chronologicznie podane wydarzenia  określając datę każdego z nich. To zadanie  również wykonaliśmy dobrze
      i  otrzymaliśmy 14 punktów. Kolejnym ćwiczeniem sprawdzającym wiedzę,  było zorganizowanie wycieczki tematycznej, związanej z postacią Józefa Hallera. Celem tego zadania było wskazanie miejsc związanych z bohaterem. Każda drużyna miała podane miejscowości, które należało uzupełnić ciekawym komentarzem powiązanym z postacią Hallera. My zdobyliśmy 6 punktów. Na kolejnej karcie były pytania wraz z odpowiedziami do wyboru. Julian i ja wskazaliśmy 6 poprawne odpowiedzi. Piątym i ostatnim poleceniem była interpretacja herbu Hallerów. W tej konkurencji zdobyliśmy 4 punkty.  Poradziliśmy sobie świetnie z zadaniami konkursowymi zdobywając w ostatecznej punktacji 45 punktów, zajmując 
      III miejsce na 9 szkół. To niewątpliwy sukces!

      Do konkursu przygotowywaliśmy się pod kierunkiem  pana Marcina Szczypczyka. Natomiast opieka i wsparcie ze strony pani Elżbiety Słomiany i pani Moniki Lempart także pomogły nam w osiągnięciu tego sukcesu.

      Wiktoria Kochana 7a

     • WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI PATRIOTYCZNEJ

     • W dniu 09 listopada 2021 r. uczniowie klas młodszych naszej szkoły, trwając w podniosłym, a zarazem radosnym świętowaniu kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wzięli udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej. Młodzi  artyści, którzy zaprezentowali swój talent, wyrazili całym swoim sercem miłość do Ojczyzny i uczcili w ten sposób dzień, w którym po 123 latach niewoli znów stała się wolna.

      Dziękujemy i gratulujemy wszystkim wykonawcom, którzy podjęli trud doboru repertuaru, opanowania wybranego utworu oraz wreszcie występu przed komisją konkursową.  Recytacje zachwyciły jury i uczestników konkursu. Podziwiano technikę wygłaszania utworu poetyckiego, warsztat aktorski i umiejętność interpretacji. Z wielkim zaangażowaniem i wzruszeniem wysłuchaliśmy repertuaru zaprezentowanego przez młodych recytatorów. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli się tego zadania. Słuchając Was czuliśmy, że pamięć o Polsce, o naszych bohaterach będzie zawsze żywa.

       

      Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu jury przyznało następujące miejsca:

      I miejsce -   Natalia Tyrka, Alicja Gworek

      II miejsce -  Jan Kolstrung, Jeremi Orzeł

      III  miejsce – Amelia Pyzik

      Wyróżnienie- Adrian Trojan

       

      Wszyscy uczestnicy konkursu zasługują na słowa podziwu i uznania. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

      Bernadetta Mazur

      Magdalena Raputa

     • Wyniki Konkursu Matematycznego

     • SUKCES KRZYSZTOFA :-)

       

      Dnia 5 listopada 2021 r. odbyło się uroczyste podsumowanie XV edycji Konkursu Matematycznego „Krakowska Matematyka” za rok szkolny 2020/2021. Uroczystości odbywały się w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi w Krakowie. Tematem przewodnim konkursu były „Setne urodziny Stanisława Lema i inne krakowskie rocznice”.

      Wśród nagrodzonych był nasz uczeń Krzysztof Balon, z klasy VIa,  który zdobył II miejsce i tytuł laureata. Warto zauważyć, że w konkursie brały udział 272 szkoły z województwa małopolskiego,
      a w etapie szkolnym aż 2438 uczniów.

      Gratulujemy Krzysztofowi wyniku i życzymy dalszych sukcesów!

      Krzysztof pracuje pod opieką dydaktyczną Pani Agaty Wiśniowskiej-Jędrusiak, do której również kierujemy słowa uznania i gratulacji!

     • Wyniki konkursu "Jesienny cudaczek"- Przedszkole

     • Wyniku konkursu „ Jesienny cudaczek”

      W konkursie wzięło udział 22 dzieci wraz z rodzicami. Rodzice i dzieci wykazali się ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością. Wszystkie prace były bardzo piękne i ciekawe. Autorzy prac zostali nagrodzeni upominkiem i dyplomem.

      Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:


      Kategoria 3-4 latki:

       

      I miejsce – Zuzanna Nędza

      II miejsce- Lena Gucia

      III miejsce- Lilianna Meres

      III miejsce- Wiktroria Zabielska

       

      Kategoria 5-6 latki:

       

      I miejsce- Wiktor Szafrański

      II miejsce- Krystian Sermet

      III miejsce- Marlena Dunaj

       

      Katarzyna Littner- Gucia

      Jolanta Pieniążek

      Natalia Światłoń

      Anna Janik

     • Dzień Dyni- Przedszkole, grupa Motylki

     • 28 października obchodziliśmy w naszym przedszkolu Święto Dyni. Królowa DYNIA towarzyszyła nam przez cały dzień. Dzieci poznały wartości odżywcze tego warzywa, dowiedziały się, jakie potrawy można przyrządzić z dyni i poznały jej budowę.

      Następnie przystąpiliśmy do dyniowych zabaw: klasyfikowania dyń wg wielkości, koloru
      i kształtu, szeregowanie od największej dyni do najmniejszej, przeliczania dyń, odczytywania dyniowych sylab i wiele innych.  Wśród zabaw ruchowych były skoki przez różnej wielkości dynie, slalom dyniowy oraz zabawy taneczne. Ten dzień był pełen wrażeń i radości.

      Katarzyna Littner- Gucia

      Natalia Światłoń

       

     • Wycieczka do Krakowa na musical "Mały Książe"

     • W dniu 27 października uczniowie kl. 4-8 obejrzeli musical pt. „Mały Książę” w Nowohuckim Centrum Kultury.

      Mnie osobiście spektakl się podobał.

      Scenografię w skali  1 - 10 oceniłbym na „8”. Ogromne wrażenie zrobił na mnie wulkan, za którym aktorzy chowali rekwizyty potrzebne na scenie oraz ekran, na którym za pomocą projektora wyświetlały się tła. Odjąłem punkty, bo rekwizytów było za mało.

      Grę aktorów oceniłbym na „9”. Aktorzy dobrze zabawiali publiczność. Z kolei aktorom akrobatom świetnie wychodziły sztuczki, chociaż czasami przy żonglowaniu piłeczka spadła na podłogę, a przy jeździe na monocyklu akrobata za bardzo się przechylił w prawo lub w lewo i nie przybił „piątki” koledze.

      Natomiast oświetlenie było doskonałe. Postaci albo były bardzo dobrze widoczne, albo była całkowita ciemność. Tak powinno być.

      Muzykę oceniłbym na „7”, ponieważ była za głośna i za często były śpiewane piosenki.

      Cały musical był dobry, ale mogło być „delikatnie” lepiej.

       

       

                                                                                                                                 Krzysztof Balon, kl.6a

       

     • APILANDIA - klasy 2a, 3a

     •                W dniu 03.11. 2021r. uczniowie klas 2a i 3a odwiedzili niezwykłe miejsce - Apilandię - Interaktywne Centrum Pszczelarstwa w Kleczy Dolnej.

      Apilandia to jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie w bardzo profesjonalny i ciekawy sposób promowane jest życie pszczół i jego tajniki. Ekspozycja prezentowana jest za pomocą różnorodnych technologii multimedialnych, interaktywnych instalacji oraz animacji poglądowych.

                      Naszą przygodę rozpoczęliśmy od wizyty w podziemiach Centrum, gdzie przewodnik opowiadał nam o znaczeniu i roli pszczół nie tylko w życiu człowieka, ale również dla funkcjonowania roślin i zwierząt.  Mieliśmy także okazję zobaczyć film opowiadający o tych owadach oraz zgłębić tajniki pracy pszczelarza. Ukazane zostały także możliwości działań, jakie może podjąć każdy z nas, aby pomóc pszczołom.

                      Po tej wizycie spotkała nas kolejna atrakcja. Podczas warsztatów pszczelarskich pod okiem przewodnika uczniowie wraz z opiekunami z przejęciem wykonywali 2 rodzaje świec. Do pierwszych potrzebne były: płynny wosk, forma silikonowa, knot bawełniany i gumki. W drugiej części zajęć dzieci zwijały arkusze węzy, wokół bawełnianych knotów, tworząc własne świece.  Uczniowie mieli także możliwość skosztowania pysznego miodu.  Ależ nam było słodko.

      Zapraszamy do galerii.

      Bernadetta Mazur

      Magdalena Raputa

     • Warsztaty „Listopadowa tradycja” z klasą 4a

     • W dniu 2 listopada 2021 r klasa 4a  pojechała do Wadowic do Muzeum Miejskiego na warsztaty: „Listopadowa tradycja”, które trwały około godziny. Składały się one z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Uczniowie dowiedzieli się o ważnych dla naszego kraju symbolach narodowych: fladze, hymnie i godle Polski. W części praktycznej każdy z uczestników warsztatów zrobił samodzielnie kotylion. W zgodnej opinii uczniów warsztaty były udane.

      Ireneusz Borowiński

       

     • Życzenia- Przedszkole

     • Dzień Edukacji Narodowej

      Dzień Nauczyciela to szczególny dzień dla wszystkich pracowników naszego przedszkola, którzy w swojej codziennej pracy dbają, by dzieci czuły się w przedszkolu dobrze, a także by miło i bezpiecznie spędzały tu czas…
      NAUCZYCIELE I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA SKŁADAJĄ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM DZIECIOM I RODZICOM ZA ŻYCZENIA, PAMIĘĆ ORAZ MIŁE SŁOWA.

       

      Katarzyna Littner- Gucia

      Natalia Światłoń

     • TYDZIEŃ KORCZAKA

     • TYDZIEŃ KORCZAKOWSKI W NASZEJ SZKOLE!

       

      29 października 2021 r. – w ramach Tygodnia Korczakowskiego – Samorząd Uczniowski pod opieką pani Natalii Tyran  zorganizował  ESCAPE ROOM o patronie naszej szkoły. Uczniowie klas IV-VIII uczestniczący w tym wyjątkowym quizie wzbogacili swoją wiedzę o Januszu Korczaku, poznali wiele ciekawostek z jego życia i twórczości,  a zarazem doskonalili umiejętność  współpracy i współdziałania w zespole. Te ciekawe zajęcia odbywały się w specjalnie przygotowanej i udekorowanej sali.  Przed rozpoczęciem zajęć każda klasa musiała wytypować swojego lidera. W czasie  20 minut uczniowie musieli znaleźć 15 pytań (każda klasa otrzymywała inny zestaw) oraz skrzętnie ukrytych odpowiedzi, rozwiązać rebusy lub krzyżówki prowadzące do finału.  Istniała także możliwość skorzystania z  3 dostępnych dla jednej klasy podpowiedzi. Wszystkie klasy spisały się na medal, aczkolwiek szczególne uznanie należy się klasie 6a, która wykazała się bardzo dobrą współpracą, a także miała najwięcej zaliczonych  poprawnych odpowiedzi. Równie dobrze spisała się klasa 4a, która mimo nie najlepszego czasu, była drugą w kolejności klasą z największą liczbą znalezionych odpowiedzi. Mimo tego, że byli najmłodszą grupą biorącą udział w tym konkursie, również bardzo dobrze i spójnie ze sobą współpracowali.  Wyróżnić należy także klasy 7a i  8a, które skorzystały z małej ilości podpowiedzi. Warto podkreślić, że w tych grupach wyraźnie widoczna była rola i praca  lidera grupy (zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie). Kolejną klasą zasługującą na uwagę, była klasa 7b, której nie poszło najgorzej, bo byli drugą najlepszą klasą pod względem czasu, ale skorzystali z wielu podpowiedzi. Klasa 5a, mimo najlepszego czasu, wykorzystała najwięcej podpowiedzi. Pojawiały się też błędne odpowiedzi, ale docenić należy starania uczniów klasy 5a.

      Wszystkim  dziękujemy za wzięcie udziału w escape room’ie, a klasy z najlepszymi wynikami (6a i 4a) zostaną nagrodzone (nagrodą za najlepsze wyniki w tym „Korczakowskim” konkursie są przyznane dni, wybrane przez te klasy w pierwszym półroczu, bez kartkówek, sprawdzianów i odpowiedzi ustnych).  

      Julia Steczko, kl.8a

      Przewodnicząca SU

     • DZIEŃ JANUSZA KORCZAKA

     • „Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.”

      Janusz Korczak

      26 października 2021 r. w ramach działań Tygodnia Korczakowskiego odbyło się uroczyste spotkanie, którego uczestnikami byli wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy ZPO w Kopance. Przedstawienie z okazji święta Patrona Szkoły - Janusza Korczaka - przygotowali uczniowie klasy 5a i 7b pod opieką p. Elżbiety Słomiany i p. Kamilli Jaśnikowskiej-Toboły. Przypomniano biografię Janusza Korczak, tytuły jego dzieł i postawę - nauczyciela całkowicie oddanego dzieciom, który pozostał ze swoimi podopiecznymi do samego końca. Zaprezentowano także Apel Twojego Dziecka wg Janusza Korczaka ku przemyśleniu dla wszystkich dorosłych... Każdy uczestnik spotkania otrzymał na pamiątkę  cytat z dzieła Patrona.

      Gratulacje dla Wszystkich Uczniów z klasy 5a i 7b, a wyrazy szczególnego uznania dla konferansjerów (Patrycji Zajdy i Jakuba Kaźmierczaka) oraz aktorów (Mai Mosór, Martyny Szczerbak, Jana Fabiana z 5a oraz Wiktorii Fudalej, Nikoli Kawaler, Pauliny Knapik i Piotra Kolstrunga z klasy 7b).

      K. Jaśnikowska-Toboła 

     • „Nic wielkiego na świecie nie zostało osiągnięte bez pasji”

     • Pasja dodaje skrzydeł – wiadomo to nie od dziś. Jeżeli mamy pasję, nasze życie staje się jeszcze barwniejsze. Kiedy dzielimy się nią z innymi możemy latać jeszcze wyżej – nie tylko rozwijamy umiejętność prezentacji swojej pracy, ale także uczymy się, w jaki sposób uczyć innych, jak przekazywać zdobytą wiedzę.

      Dnia 26 października – w ramach obchodów „Tygodnia Korczakowskiego” –  odbyła się niezwykle interesująca prezentacja pasji i zainteresowań uczniów klasy VIIb – Szymona
      i Nikoli Kawaler. Prezentacja dotyczyła roślin mięsożernych, które uczniowie hodują już od kilku lat. Prelegenci przynieśli do szkoły rośliny z własnej hodowli, przygotowali prezentację bogatą w wartościowe informacje, autorskie zdjęcia oraz liczne ciekawostki. Uczniowie
      z zapartym tchem słuchali prelegentów, a po przeprowadzonej lekcji zadawali prowadzącym mnóstwo pytań. Kilkoro słuchaczy już zaplanowało założenie własnej hodowli. Na koniec prezentacji uczniowie rozwiązywali krzyżówki oraz rebusy przygotowane przez prowadzących, a  związane z tematyką prezentacji.

      Dzielmy się tym, co mamy cennego z innymi – rozwijamy wtedy nie tylko innych, ale także samych siebie.  

   • Kontakty

    • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
    • zpokopanka@gmail.com
    • zpokopanka@gmail.com
    • 12 276 32 24
    • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
    • zpokopanka@gmail.com
    • 12 276 32 24
    • zpokopanka@gmail.com
    • 944-20-10-336
    • /ZPOKopanka/skrytka
    • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paweł Chochół e-mail: iodo@gminaskawina.pl telefon: 606487587
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Biuletyn informacji publicznej