• Święto Narodowe Trzeciego Maja
     • Święto Narodowe Trzeciego Maja

     • Święto Narodowe Trzeciego Maja

      upamiętnia dzieło naprawy naszego państwa podjęte  na Sejmie Czteroletnim w końcu XVIII wieku. Polska znajdowała się wtedy w bardzo trudnej sytuacji. Narastało zagrożenie ze strony potężnych sąsiadów. Państwo osłabiała też wewnętrzna niezgoda. Konstytucja 3 maja miała te problemy rozwiązać z pożytkiem dla naszej ojczyzny. Ta jedna z pierwszych w dziejach ustaw zasadniczych zaczynała się od niezwykle ważnych słów.

       

      W imię Boga w Trójcy Świętej jedynego.

      Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu król Polski...

      Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucyi narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, [...] wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucyję uchwalamy.

       

      Konstytucja uchwalona została 3 maja 1791 roku.

      Wzbudziła w Europie wielkie zainteresowanie i podziw. Była dowodem na to, że sami Polacy bez niczyjej pomocy są w stanie naprawić własne państwo i podnieść je z upadku. Konstytucja 3 maja usprawniała działania rządu, wprowadzała dziedziczność władzy królewskiej, nadawała prawa mieszkańcom miast oraz brała pod opiekę chłopów. Znosiła szkodliwą dla państwa zasadę liberum veto, która uniemożliwiała uchwalanie dobrego prawa w Rzeczypospolitej. Otwierała drogę do nowoczesnej przebudowy państwa polskiego. Stała się symbolem prawdziwej wolności i niepodległości Polski. Nic dziwnego, że pamięć o dorobku Konstytucji była zwalczana później przez władze państw zaborczych. Święto upamiętniające ustanowienie Konstytucji zostało zakazane również przez okupantów hitlerowskich i komunistyczne władze Polski. O znaczeniu Konstytucji
      w naszej historii pięknie mówił Jan Paweł II:

       

      „Nie sposób nie dziękować Bożej Opatrzności za to, że dokument taki stanął u progu ostatnich dwóch stuleci naszego historycznego bytowania. Zdumiewa on dojrzałością zawartej w nim prawdy i mądrości. Przemawia w nim dusza narodu  […], który czuje zagrożenia pochodzące nie tylko od zewnątrz, ale także z wnętrza własnych poczynań i działań [...]. Konstytucja 3 maja w tym właśnie dziejowym momencie, wobec bliskiej już groźby utraty niepodległości była dokumentem profetycznym i opatrznościowym. Ona sprawiła, że nie można było odebrać Polsce jej rzeczywistego bytu na kontynencie europejskim, bo ten byt został zapisany w słowach Konstytucji 3 maja. A słowa te, mając moc prawdy, okazały się potężniejsze od potrójnej przemocy, która spadła na Rzeczpospolitą”.

       

                                                                                  Marcin Szczypczyk

    • DZIEŃ ZIEMI
     • DZIEŃ ZIEMI

     • „Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które żyje w sposób świadomy,

      i ostatnim, które ma szansę naprawić wyrządzone dotychczas szkody.

      Zacznijmy działać!”

      Dbaj o Ziemię i stań się bohaterem!

       

      Dzień Ziemi to doskonała okazja, aby poruszyć temat świadomości przyrodniczej i uwrażliwić nas samych na kruchość natury. Światowy Dzień Ziemi w Polsce obchodzimy od 1990 roku. Tego dnia organizowane są różne akcje, które mają na celu zachęcić ludzi do wzięcia odpowiedzialności za naszą planetę. Chociaż samo święto Ziemi przypada na 22.04 postanowiliśmy zrobić dla NIEJ coś więcej i mimo pandemii oraz trudności w realizacji niektórych zadań – zorganizowaliśmy (TY)dzień Ziemi z prawdziwego zdarzenia. Każda z klas zaangażowała się w realizację różnych projektów poświęconych tematyce Ziemi.

      Klasa IVa przygotowała plakaty na temat „Każdy dzień – dniem dla Ziemi”. Wykazali się przy tym niezwykłą kreatywnością, a efekty ich pracy można obserwować na zamieszczonych niżej fotografiach.

      Klasa Va otrzymała list od Ziemi, która poprosiła ich o pomoc w znalezieniu klucza to tajemniczej walizki. Nie było to proste zadanie, gdyż uczniowie musieli posegregować odpady do odpowiednich pojemników, odpowiedzieć na podchwytliwe pytania czy podjąć decyzję jak zachowaliby się w codziennych sytuacjach, aby ochronić Ziemię. Poradzili sobie z tym zadaniem świetnie – uzyskali kod i udało im się pomóc Ziemi! Brawa dla najwytrwalszych Uczniów, którym udało się opuścić Escape Room! Ponadto na zajęciach każdy uczeń musiał posegregować wcześniej przygotowane śmieci do odpowiednich „pojemników”. Każdy z nich już doskonale wie, jak należy segregować odpady i do jakiego pojemnika wrzucić baterie, ręcznik papierowy czy karton po soku.

      Klasa VIa oraz VIb przygotowały prezentację na temat gatunków zagrożonych wyginięciem w Polsce. Zachęcamy do obejrzenia prac uczniów – być może już gdzieś widziałeś te gatunki? Czy wiedziałeś, że w Polsce są objęte ochroną?

      (PrezentacjaWiktorii Kochana https://www.canva.com/design/DAEWNqNZI6Y/zePwVeTADxyPUw9k6BQfzA/edit )

       

      Klasy VIIa oraz VIIIa wykonywały plakaty w formie elektronicznej. Zadaniem uczniów było wymyślenie hasła ekologicznego i wykorzystanie informacji zdobytych na lekcji Biologii. Dodatkowo klasa VIIIa przygotowywała w ramach realizacji tematu o ekologii model ekosystemu – las w słoiku. Poniżej przedstawiamy prace wykonane przez Uczniów.

      https://zpokopanka-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/klaudiakopacz_zpokopanka_onmicrosoft_com/EuosscOoT9JDkCCNWmKHTN0B8H9WWJd7F3Hu4iBYazfLWA?e=z7OdVE

      Ten (TY)dzień sprawił, że na chwileczkę wszyscy się zatrzymaliśmy, zastanowiliśmy co może być przyczyną tak złego stanu Ziemi, dlaczego niektóre gatunki są w niebezpieczeństwie i jak możemy je chronić, w jaki sposób segregować śmieci no i w końcu jak zachęcić innych do zmiany złych nawyków.

      Pamiętajmy – „Przyroda jest wieczna, jeśli jest bezpieczna!” Kto jak nie TY może jej pomóc? A razem mamy tę moc!

      Klaudia Kopacz

     • DZIEŃ ZIEMI- grupa Motylki- Przedszkole

     • „ZIEMIO, nie chcemy, abyś była zniszczona,

      Chcemy, żebyś była cała zielona,

      więc przysięgę Ci składamy, 

      że zniszczyć Ciebie nie damy!” 

       

      Przyroda to nieodłączny element życia, więc dbanie o nią jest naszym obowiązkiem. Dlatego od najmłodszych lat uczymy dzieci zasad recyklingu oraz kształtujemy w nich postawę ekologiczną. Grupa „Motylki” również nie próżnowała, aktywność dzieci była bardzo różnorodna. Podczas zajęć dowiedziały się, jak dbać o środowisko i otaczającą ich przyrodę. Inscenizacja wiersza „Sznurek Jurka” ukazała, jak wielkie znaczenie dla życia Ziemi ma równowaga we wszechświecie. Dzieci w praktyczny sposób mogły wykorzystać swoją wiedzę na temat segregacji śmieci wrzucając odpady do odpowiednich pojemników. Wspólnie wykonały przestrzenną pracę plastyczną pod hasłem „Chrońmy naszą planetę”. Działania te zostały podsumowane przyrzeczeniem „Przyjaciół przyrody”, na znak którego każdy przedszkolak odbił swoją „zieloną” dłoń i obiecał dbać o naszą Ziemię. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały „Eko ordery” przyjaciela przyrody.

      A. Janik

      K. Littner-Gucia

    • DZIEŃ ZIEMI- klasa 3a
     • DZIEŃ ZIEMI- klasa 3a

     • Światowy Dzień Ziemi obchodzimy co roku 22 kwietnia. Odbywa się podczas niego wiele akcji promujących dbanie o środowisko. O planetę powinniśmy troszczyć się przez cały rok, to właśnie w Światowy Dzień Ziemi mamy ku temu więcej okazji. Co ważne, do akcji ekologicznych włączają się wtedy nie tylko dorośli, ale również dzieci. Wszak Ziemia to wspólne dobro łączące pokolenia na całym świecie. Uczniowie klasy III “a” w obecnym roku szkolnym, dając wzorowy przykład innym  zaangażowali się w projekty promujące dbanie o środowisko, a co najważniejsze sprawia im to ogromną radość. To mali Ekolodzy, którzy zasługują na złoty medal! Dbają o planetę przez cały rok biorąc udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym “Czytam z klasą-lekturki spod chmurki” - edycja II EKOlogiczna i wykonują w każdym module zadania ekologiczne, które budzą zainteresowanie całej społeczności. Ciekawym sprawdzeniem swoich sił było skonstruowanie swojego małego eko stworka z odpadów oraz wykonanie makiety Ziemi w formie przestrzennej. Klasa III “a” uczestniczyła również w ciekawej lekcji ekologicznej na którą zapraszają również Ciebie, drogi czytelniku! :) -------> kliknij link:

      https://view.genial.ly/6081c04e64f90b0d9d9c9580/presentation-waterfalls-presentation

       

       

      Wioletta Wełna

    • Przedszkolaki z gr. II świętują Dzień Ziemi
     • Przedszkolaki z gr. II świętują Dzień Ziemi

     • 22 kwietnia obchodzimy najpopularniejsze i najważniejsze na świecie święto ekologiczne-

      DZIEŃ ZIEMI!

      Jest to doskonała okazja, by uczyć najmłodszych jak należy dbać o naszą planetę. Dzisiejszy dzień uświetniła nam prezentacja multimedialna wraz z ekologicznym quizem „Milionerzy” i piękne prace dzieci.

       

    • Dzień Ziemi- klasa 2a
     • Dzień Ziemi- klasa 2a

     • 22 kwietnia to święto naszej planety – Dzień Ziemi. Celem obchodów Dnia Ziemi jest zwrócenie uwagi na stan przyrody i podjęcie działań, które pozytywnie wpłyną na środowisko przyrodnicze.

      Uczniowie klasy 2a naszej szkoły z okazji Dnia Ziemi wykonali piękne plakaty pt. „ Co możemy zrobić aby chronić Ziemię?”

      Zaproponowali szereg prostych działań,   które są możliwe do realizacji przez każdego. Te jakże  łatwe zadania mogą      zmienić przyszłość Ziemi i każdego z nas.

                                                                Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

      DZIEN_ZIEMI-_prezentacja.pptx​​​​​​​                                                                                                    Uczniowie klasy  2a z wychowawcą.

    • Dzień Ziemi- klasa 1a
     • Dzień Ziemi- klasa 1a

     • „Mamy tylko jedną Ziemię,

      a jej przyszłość zależy od każdego z nas...”

       

      „Pojedziemy dziś do lasu, zaśpiewamy kwiatom, drzewom……..

      Taką piosenką uczniowie klasy 1a rozpoczęli cykl działań mających na celu kształtowanie ekologicznych postaw wobec przyrody, budzenie wrażliwości na jej piękno oraz uświadomienie szkodliwego oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze. Uczniowie oglądali filmik edukacyjny „Czysto, ładnie i bez śmieci’’, rozwiązywali zagadki i łamigłówki o tematyce przyrodniczej, zapoznali się z hasłami ekologicznymi, dla których sami wymyślali rymujące się zakończenie. Pierwszaki bawiły się również w tworzenie „ekologicznej sztuki’’ ze zgromadzonych odpadów i wykonały piękne rysunki i plakaty podkreślając, że są  „Przyjaciółmi Ziemi’’

      M. Przęczek

     • KOMUNIKAT

     • Szanowni Państwo,

      w okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

      Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

      W tym trudnym okresie pandemii tegoroczny spis jest realizowany przede wszystkim przez Internet. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl jest dostępny interaktywny formularz, który należy wypełnić.

      Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, które są dostępne w zależności od sytuacji epidemicznej, albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00.

      Z mieszkańcami województwa małopolskiego, którzy nie spiszą się samodzielnie, od 4 maja będą kontaktować się telefonicznie rachmistrzowie spisowi.

      Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu informacji o spisie, promocję poprzez kanały informacyjne np. media społecznościowe oraz udział w innych działaniach promocyjnych. W załączeniu znajdują się materiały graficzne, które mogą być pomocne przy tworzeniu wpisów.

      Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.


      eduresized_Narodowy_Spis_Powszechny_Ludnosci_i_Mieszkan_NSP_2021_-_grafika_II.JPGeduresized_NSP2021_Seniorzy.jpg

      Narodowy_Spis_Powszechny_Ludnosci_i_Mieszkan_NSP_2021_-_grafika_I.PDF

      NSP2021_Seniorzy.pdf​​​​​​​

      Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego

      Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie

      Agnieszka Szlubowska


    • 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja- konkurs plastyczny
     • 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja- konkurs plastyczny

     • REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

      „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”

       

      1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kopance, jak również dla dzieci z Przedszkola (wspólne wykonanie pracy grupowej).

      2.   Cele konkursu:

      • przekazanie wiedzy w zakresie poznania ważnych wydarzeń z historii naszego kraju;
      • budowanie poczucia wspólnoty narodowej oraz popularyzacja wiedzy o polskiej fladze i polskich barwach narodowych wśród uczniów;
      •  kształtowanie wśród dzieci świadomości i emocjonalnego przywiązania do tożsamości narodowej;
      • popularyzacja twórczości plastycznej uczniów prezentującej postawy szacunku do Ojczyzny;
      • poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.

       

      3. Warunki konkursu:

      • konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. 4 - 8 oraz dzieci z Przedszkola;
      • uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”;
      • na każdej pracy koniecznie musi znaleźć się polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw (prace bez flagi nie będą oceniane);
      • dowolna technika wykonania prac: np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft, techniki elektroniczne. Prace nie mogą być grupowe (oprócz pracy Przedszkola);
      • jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę ;
      • praca powinna być sfotografowana i przesłana w terminie do 30 kwietnia 2021 r., wraz ze zgodą rodzica;
      • wyniki konkursu oraz fotografie prac uczniów zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

       

      4. Termin:

      Zdjęcia prac uczniów należy przesyłać do 30 kwietnia 2021 r. przez platformę Teams lub na adres mailowy: olga.wielgus.wosatko@gmail.com

       

      5.  Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Kryteria oceny prac konkursowych:

      • każda praca musi zawierać polską flagę państwową lub biało-czerwony motyw,

          prace bez flagi nie będą oceniane;

      • wygląd, estetykę oraz ciekawy pomysł na pracę;
      • samodzielność wykonania pracy;
      • zastosowanie ciekawych technik plastycznych - mile widziane techniki łączone.

       

      6. Tematy prac konkursowych:

      1. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz, jak obchodzisz Święto Konstytucji 3     Maja.

       2. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz, jak wyglądało uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

      3. Przedstaw swoją wizję artystyczną, prezentującą polską flagę państwową w kontekście twojej małej Ojczyzny (miasta, regionu, województwa).

      4. Przedstaw swoją wizję artystyczną ważnego wydarzenia z historii Polski (np. Chrzest Polski, Bitwa pod Grunwaldem, Odsiecz Wiedeńska, Odzyskanie Niepodległości, Bitwa Warszawska 1920 r.).

      5. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz,  jak wyrażasz swoją miłość do Ojczyzny.

       

      Organizator:

      Olga Wielgus-Wosatko

       

       

      OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

       

      Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w związku z udziałem w konkursie plastycznym. Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

       

       

       Miejscowość i data …………………………………………………………………..

       

      Czytelny podpis rodzica/opiekuna

      ………………..……………………………….………………………………….......

       

     • Klasa 1a- W poszukiwaniu wiosny...

     • W POSZUKIWANIU WIOSNY...

      Wiosna w Polsce przychodzi w różnych terminach w zależności od regionu. Uczniowie klasy 1a rozpoczęli poszukiwanie oznak wiosny w marcu po realizacji tematów związanych ze zmianami w przyrodzie wczesną wiosną. Podczas spacerów dzieci miały możliwość obserwowania i odkrywania zwiastunów wiosny i budzącej się do życia przyrody oraz dokumentować to na zdjęciach. Wspólne odkrywanie trwało krótko, gdyż przeszliśmy na nauczanie zdalne. Jednak uczniowie szukali oznak wiosny na spacerach z rodzicami oraz we własnych ogródkach i tak stworzyli piękny album wiosennych kwiatów.

       

    • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
     • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

     • GRATULACJE DLA

      TOSI I NATALII!

       

      W marcu 2021 r odbył się 66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży było gospodarzem eliminacji rejonowych – dla rejonu krakowskiego. Turniej recytatorski-  obejmował 2 utwory poetyckie oraz prozę.

      Z przyjemnością informujemy, że uczennice klasy 2a Antonina Kruk i Natalia Tyrka zdobyły dwa miejsca na podium.

      Antonina Kruk została laureatką II miejsca, natomiast Natalia plasując się tuż za nią – zdobyła III miejsce.

      Przekazujemy serdeczne GRATULACJE dla dziewczynek. Brawo!

      Serdecznie dziękuję Rodzicom za pomoc i zaangażowanie w realizację konkursu.

       

      B.Mazur

     • KAMPANIA Rowerowy Maj

     • Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców i opiekunów. Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. Rowerowy Maj skutecznie zmienia okolice szkół i przedszkoli na bardziej bezpieczne i przyjazne rowerzystom, zmniejszając liczbę samochodów dowożących dzieci i motywując samorządy do inwestycji prorowerowych. Zasady kampanii są bardzo proste: każdy przedszkolak, uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Natomiast w przypadku, gdy placówka funkcjonuje w trybie zdalnego nauczania, za podróże punktowane w rywalizacji uznaje się przejazdy do dowolnego celu (rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach), które trwają minimum 30 min.  Dla najaktywniejszych uczestników, klas i placówek przewidziane są atrakcyjne nagrody.

      Koordynatorem kampanii w naszej szkole jest p. Magdalena Raputa, natomiast działaniami przedszkolnymi koordynować będzie p. Jolanta Pieniążek.

      Wszystkie informacje o kampanii znajdziecie Państwo w zakładce „Rowerowy Maj 2021”

      ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA I WSPÓLNEJ ZABAWY !

    • "ROWEROWY MAJ"
     • "ROWEROWY MAJ"

     • ROWEROWY MAJ

      2021

       

      W maju rusza kolejna edycja kampanii „Rowerowy Maj”. Zadeklarowaliśmy udział w tej ogólnopolskiej akcji, która rozpocznie się 4 maja 2021. Nasi uczniowie, przedszkolaki, nauczyciele i pracownicy szkoły i przedszkola z radością przygotowują się do tej akcji.

      Ważne jest przygotowanie naszych „pojazdów”, ale też trzeba zadbać o kondycję. Jednak najważniejsza jest właściwa motywacja, uśmiech i wyjątkowa radość pojawiająca się , gdy już poczujemy „wiatr we włosach…”.

      Niech te wspaniałe wrażenia i doznania nigdy nie przysłanają nam tego, co najważniejsze: ZAWSZE PAMIĘTAĆ MUSIMY O  BEZPIECZEŃSTWIE!

     • Katyń – Pamiętamy!

     • „Naród, który nie szanuje swojej przeszłości

      nie zasługuje na szacunek teraźniejszości

      i nie ma prawa do przyszłości”

                                                     Józef Piłsudski

       

      Katyń – Pamiętamy!

                              

      13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Mianem Zbrodni Katyńskiej określamy zamordowanie przez NKWD  prawie 22 tysięcy wziętych do niewoli Polaków. Byli oni oficerami, żołnierzami, policjantami, nauczycielami, prawnikami, lekarzami, inżynierami, duchownymi, politykami, artystami, posłami, senatorami, dyplomatami…

      W obozach jenieckich w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku  polscy oficerowie znaleźli się po tragicznym wrześniu 1939 r., kiedy to Niemcy i Rosjanie zaatakowali Polskę realizując ustalenia tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow (z 23 sierpnia 1939 r.). Dlaczego ich zabito? Bo według Rosjan nie rokowali żadnych nadziei na zerwanie z niepodległą Polską… Wniosek o egzekucji został rozpatrzony 5 marca 1940 roku i wkrótce zaczęto go realizować. Wyrok był jednoznaczny – najwyższy wymiar kary – rozstrzelanie. Oficerowie polscy byli mordowani i chowani w bezimiennych grobach w Katyniu, Miednoje i Charkowie.

      Pamięć o tych wydarzeniach była przez dziesiątki lat zakazana, a prawda zakłamywana.

      Obowiązkiem nas, współcześnie żyjących, jest pamiętać - mimo upływu lat - i upominać się o pamięć o zmordowanych. Wiedzieć, kim byli, dlaczego zginęli i kto był winny zbrodni…

                                                                                                                              Kamilla Jaśnikowska-Toboła

       

       

       

     • ZEBRANIA Z RODZICAMI

     • ZEBRANIA  RODZICÓW

       

      Szanowni Rodzice!

      Informuję, że spotkania z wychowawcami klas odbędą się w następujących terminach:

       

      Klasa 1a – 19.04. g. 17.00

      Klasa 2a – 19.04. g. 17.30

      Klasa 3a – 19.04.  g. 18.00

       

      Klasa 4a – 15.04. g. 17.00

      Klasa 6b – 15.04. g. 18.00

       

      Klasa 5a –  20.04. g. 17.00

      Klasa 6a –  20.04. g. 17.30

      Klasa 7a –  20.04. g. 17.30

      Klasa 8a –  20.04. g. 18.00

       

       

      Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia spotkania przekażą wychowawcy klas.

       

      Jolanta Kozłowska

     • KOMUNIKAT- PRZEDSZKOLE, SZKOŁA

     • OGRANICZENIA

      W FUNKCJONOWANIU

      SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

      Godziny pracy przedszkola

      7.00 – 16.00

       

      Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance informuje, że zgodnie z decyzją rządu RP dotyczącą utrzymania obowiązujących obostrzeń, w tym ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 18 kwietnia 2021 r., w Przedszkolu Samorządowym w Kopance opieką zostaną objęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci, których rodzice m. in. :

      • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
      • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
      • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
      • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
      • wykonują działania ratownicze,
      • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
      • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
      • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
      • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty;
      • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych.

       

      Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest  złożony do Dyrektora ZPO wniosek rodziców.

       

      W przypadku pytań  - zapraszam do kontaktu.

       

      Dyrektor ZPO w Kopance

      Jolanta Kozłowska

   • Kontakty

    • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
    • zpokopanka@gmail.com
    • zpokopanka@gmail.com
    • 12 276 32 24
    • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
    • zpokopanka@gmail.com
    • 12 276 32 24
    • zpokopanka@gmail.com
    • 944-20-10-336
    • /ZPOKopanka/skrytka
    • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paweł Chochół e-mail: iodo@gminaskawina.pl telefon: 606487587
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Biuletyn informacji publicznej