• Zarządzenie Nr 21/2020/2021

    Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka

    w Kopance

    z  dnia  16 czerwca  2021r.

    w sprawie ustalenia zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2021/2022.

     

     

    Na podstawie art. 22ab ust. 4 ustawy o systemie oświaty )Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4)  zarządzam, co następuje:

     

    § 1

    Zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

     

    § 2

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2021r.

   • Zarządzenie Nr 9/2020/2021

    Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka

    z  dnia 9 listopada 2020 r.

    w sprawie zmiany trybu nauczania w klasach I - VIII

     

    W związku z wprowadzeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19, działając na podstawie:

    1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 ze zm.);
    2. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020  zmieniającym  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
     i zwalczaniem COVID-19;

    zarządzam, co następuje:

    § 1.

    Wprowadzam od dnia 9 listopada 2020 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
    w Kopance system pracy zdalnej dla uczniów klas I-VIII.

    § 2.

    Nauka zdalna w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kopance  realizowana będzie
    z wykorzystaniem materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz innych zatwierdzonych i dostępnych źródeł, zgodnie z planem lekcji. Głównym narzędziem kształcenia na odległość będzie platforma Microsoft Teams (Office 365).

    § 3.

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r.

    Jolanta Kozłowska

    Dyrektor ZPO im. Janusza Korczaka

    w Kopance

     

     

     

   • Zarządzenie Nr 4/2020/2021

    Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka

    z  dnia 23 października 2020 r.

    w sprawie zmiany trybu nauczania w klasach IV-VIII

     

    W związku z wprowadzeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19, działając na podstawie:

    1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 ze zm.);
    2. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020  zmieniającym  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
     i zwalczaniem COVID-19;

    zarządzam, co następuje:

    § 1.

    Wprowadzam od dnia 26 października 2020 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
    w Kopance system pracy zdalnej dla uczniów klas IV-VIII.

    § 2.

    Nauka zdalna w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kopance  realizowana będzie
    z wykorzystaniem materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz innych zatwierdzonych i dostępnych źródeł, zgodnie z planem lekcji. Głównym narzędziem kształcenia na odległość będzie platforma Microsoft Teams (Office 365).

    § 3.

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2020 r.

    Jolanta Kozłowska

    Dyrektor ZPO im. Janusza Korczaka

    w Kopance

     

    Załącznik nr 1:

    1. Regulamin  pracy szkoły w systemie na odległość w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka’

    Załącznik nr 2:

    1. Zasady  udziału  uczniów w zdalnym  nauczaniu w ZPO im. J. Korczaka w Kopance
  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Waldemar Tarkowski e-mail: walmarbhp@onet.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej