• SPRAWOZDANIE

    •  

     „Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie”.

      

     OBCHODY ŚWIĘTA PATRONA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOPANCE 

     JANUSZA KORCZAKA - 2020 r.

      

     Na ostatnie dni października 2020 r. przypadło Święto Patrona Szkoły – tzw. Tydzień Korczakowski. Wszystkie podjęte wówczas działania koncentrowały się na tej wyjątkowej postaci, wspaniałym człowieku, Januszu Korczaku. Ze względu na wprowadzone od 26 października nauczanie zdalne, przebiegły one inaczej niż zaplanowano. Ale inaczej nie znaczy gorzej…

     Przypomnijmy, że klasy 4a i 6b wraz z wychowawcami (p. Kamillą Jaśnikowską-Tobołą i p. Elżbietą Słomiany)  były zaangażowane w przygotowanie inscenizacji poświęconej Korczakowi oraz udekorowanie szkoły.

                 Postać Korczaka przybliżyła stała gazetka ścienna "Janusz Korczak w świetle obiektywu...” z unikalnymi zdjęciami przedstawiającymi naszego Patrona na przestrzeni lat. Choć czarno-białe, niekiedy kiepskiej jakości (pamiętajmy, kiedy zostały wykonane!) pokazują Janusza Korczaka jako chłopca, młodzieńca i dorosłego mężczyznę. Często w otoczeniu dzieci. Ponadto w wielu miejscach umieszczono cytaty z dzieł Janusza Korczaka. Warto było poświęcić chwilę na spacer szkolnymi korytarzami, przeczytanie zamieszczonych cytatów
     i  spokojne obejrzenie zdjęć.

                 A co ponadto wydarzyło się w tym szczególnym tygodniu? W szkole pozostali na nauczaniu stacjonarnym uczniowie klas 1-3. Klasa 1a wraz z wychowawcą p. Magdaleną Przęczek poznała pojęcie „patron'' oraz postać samego Janusza Korczaka oglądając prezentację multimedialną. Następnie dzieci malowały portret Janusza Korczaka
     i  zaznajomiły się z  twórczością Korczaka  dzięki wspólnemu oglądaniu fragmentów bajki „Król Maciuś Pierwszy”. Efektem końcowym wszystkich działań pierwszoklasistów było wykonanie wspólnego plakatu zawierającego prace indywidualne przedstawiające patrona. Klasa 2a
     z wychowawcą p. Bernadettą Mazur p
     oznała sylwetkę i koleje losów Janusza Korczaka oraz - podając przykłady - określała świat wartości, którym kierował się on
     w
     życiu (bazując na książkach dla dzieci autorstwa Korczaka). Drugoklasiści odczytywali cytaty dotyczące poglądów Patrona i wspólnie je  interpretowali. Wykonali również plakaty „Kim był Janusz Korczak?”. Z kolei klasa 3a i jej wychowawca p. Wioletta Wełna uczcili pamięć  Patrona wykonując na Jego cześć pomysłowe i oryginalne plakaty pokazujące jak żył, co robił i jak umarł (zapraszamy do galerii prac!). Ponadto trzecioklasiści wyjaśniali pojęcie „patron” oraz czytali
     z podziałem na role utwór "Szukanie patrona".

                 Także pozostali uczniowie z klas 4-8 pracując już na odległość realizowali zadania
     w ramach Tygodnia Korczakowskiego.

                 Klasa 4a (wychowawca p. Kamilla Jaśnikowska-Toboła) w ramach lekcji wychowawczej (temat: Nasz patron: Janusz Korczak - człowiek bliski dzieciom”) obejrzała prezentację multimedialną o Patronie oraz rozmawiała o jego życiu i postawie miłości
     i odpowiedzialności wobec dzieci (włącznie z towarzyszeniem im w ostatniej drodze!).

     Klasa 5a  wraz z wychowawcą (p. Agata Wiśniowska-Jędrusiak)  poznała życiorys Janusza Korczaka, słuchała archiwalnych wypowiedzi jego wychowanków oraz przekonała się, że  postać ta jest znana nie tylko w Polsce.  Piątoklasiści wspomnieli również o prawach dziecka opierając się na wypowiedziach Korczaka. Klasa 6a podczas lekcji wychowawczych (p. Olga Wielgus-Wosatko) oglądała film „Janusz Korczak – król dzieci”, a następnie rozmawiała o życiu i działalności Patrona szkoły (temat Janusz Korczak w oczach dzieci”). Klasa 6b uczestniczyła w prelekcji na temat Janusza Korczaka, podczas której wykorzystane zostały prezentacje multimedialne opracowane przez uczniów klasy 7. Klasa 7a wraz
     z wychowawcą p. Marcinem Szczypczykiem poświęciła lekcję historii na wspomnienie
     o Januszu Korczaku. W pogadance na temat Patrona uczestniczyła również klasa 8a (wychowawca p. Joanna Pukło).

     Ważną inicjatywą podjętą na zajęciach informatyki (nauczyciel p. Elżbieta Słomiany), był udział starszych klas w projekcie  „Życie i twórczość Janusza Korczaka".  22 uczniów z klasy 7a i 8a przygotowało ciekawe prezentacje o Januszu Korczaku w platformie MS Sway (wykraczając tym samym ponad wymagania podstawy programowej!). Autorzy trzech wyróżnionych prezentacji mieli je przedstawić na forum szkoły w trakcie uroczystości. 

                 Ponadto w ramach Tygodnia Korczakowskiego na lekcjach plastyki w klasach 4-7  p. Olga Wielgus-Wosatko zorganizowała konkurs na narysowanie popiersia naszego Patrona Janusza Korczaka. Uczniowie szkicowali swoje prace ołówkiem. Najciekawsze z nich zostały nagrodzone ocenami - można je podziwiać na II piętrze szkolnego korytarza.

      

                 Dzięki wszystkim podjętym inicjatywom, rozmowom, filmom, prezentacjom uczniowie Szkoły Podstawowej w Kopance znają  postać Patrona szkoły - Janusza Korczaka. Człowieka, który na pierwszym miejscu stawiał DZIECKO i jego dobro…
      

     K. Jaśnikowska-Toboła

      

    • Tydzień Korczakowski

    • ZAPROSZENIE NA SZKOLNE OBCHODY ŚWIĘTA PATRONA 

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOPANCE 

     JANUSZA KORCZAKA

      

     Serdecznie zapraszamy całą społeczność szkolną na szkolne obchody święta naszego patrona.

      

     Najbliższy tydzień  (26 października do 30 października 2020 r.) jako Tydzień Korczakowski będzie w naszej szkole poświęcony Januszowi Korczakowi. 

     W poniedziałek 26 października  będziemy oglądać przedstawienie przygotowane  przez klasy 4a i 6b.  Przy okazji dowiemy się wielu informacji i ciekawostek o naszym patronie. Tego dnia odbędzie się również uroczyste ślubowanie uczniów klasy 1a.

     Natomiast 27 października nasi najmłodsi  zostaną pasowani na przedszkolaków.

     W szkole pojawią się cytaty z dzieł Janusza Korczaka oraz interesujące gazetki - w tym szczególna: "Janusz Korczak w świetle obiektywu...” Zapraszamy do spacerowania i czytania... Będzie też okazja do  porozmawiania o postaci naszego patrona - na lekcjach przedmiotów i godzinach wychowawczych. A może ktoś się skusi i sięgnie po którąś z książek Korczaka z naszej biblioteki?

     Zapraszamy do wspólnego świętowania!

     K. Jaśnikowska-Toboła      

      

     EDIT: Okazało się, że wskutek wprowadzenia zdalnego nauczania niektóre nasze działania nie mogły zostać zrealizowane! Nie udało się zaprezentować przedstawienia, ale klasy 4a i 6b pozostają w gotowości i po powrocie do szkoły wrócimy do naszego Patrona!

      

     • Klasa IIIa

     • Janusz Korczak to człowiek historia, niesamowita postać, którą zna każdy uczeń Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance. Postać tego dobrego człowieka, odznaczyła się wielkim etycznym heroizmem. Uczniowie ZPO w Kopance mogą każdego roku podczas organizowanego Tygodnia Korczakowskiego przypominać o dobrach jakie uczynił ich Patron. Uczniowie klasy IIIa w Tygodniu Korczakowskim  ZPO w Kopance, uczcili pamięć i wyrazili szacunek dla Patrona swojej szkoły wykonując na Jego cześć pomysłowe i kreatywne plakaty upamiętniające i pokazujące jak Janusz Korczak żył, co robił i jak umarł. Zapraszamy do galerii prac.

      Wioletta Wełna

     • Ślubowanie klas 1

     • ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW

                   26 października 2020 r uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka złożyli uroczyste ślubowanie. Uroczystość przebiegała nieco inaczej niż zawsze, ale nie zabrakło podniosłej atmosfery. Ceremoniał szkoły został zachowany, a sztandar wprowadzany był przy dźwiękach werbli. Uczestnicy ślubowania musieli dostosować się do aktualnych wymogów sanitarnych. Odświętnie ubrani uczniowie, na tle przygotowanej dekoracji, która “zapraszała do podróży w cudowny świat nauki” zaprezentowali swoje umiejętności. Najważniejszym punktem było uroczyste ślubowanie. W obecności Pani Dyrektor, Nauczycieli, Przewodniczącego Rady Rodziców (który reprezentował wszystkich rodziców nie mogących - ze względu na procedury sanitarne – towarzyszyć swoim pociechom w tak ważnym momencie ich edukacyjne drogi) oraz przedstawicieli SU uczniowie przyrzekali systematycznie uczyć się, wzorowo zachowywać, być dobrym, uczciwym i koleżeńskim, pomagać innym w potrzebie, okazywać szacunek starszym, dbać o dobre imię szkoły. Następnie Pani Dyrektor dokonała pasowania pierwszaków na Uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kopance i złożyła uczniom życzenia, które w tych okolicznościach nabrały dodatkowego znaczenia. Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali dyplomy i upominki.

      Magdalena Przęczek

    • Dzień Patrona Szkoły 2020/2021

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Waldemar Tarkowski e-mail: walmarbhp@onet.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej