•                   OGRANICZENIA

    W FUNKCJONOWANIU

    SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

    Godziny pracy przedszkola

    7.00 – 16.00

     

     

    Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance informuje, że zgodnie z decyzją rządu RP dotyczącą utrzymania obowiązujących obostrzeń, w tym ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 18 kwietnia 2021 r., w Przedszkolu Samorządowym w Kopance opieką zostaną objęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci, których rodzice m. in. :

    • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
    • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
    • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
    • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
    • wykonują działania ratownicze,
    • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
    • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
    • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom
     w podeszłym wieku,
    • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty;
    • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych.

     

    Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest  złożony do Dyrektora ZPO wniosek rodziców.

     

    W przypadku pytań  - zapraszam do kontaktu.

     

    Dyrektor ZPO w Kopance

    Jolanta Kozłowska

   •            OGRANICZENIA

                                                              W FUNKCJONOWANIU

                                                                     SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

     

     

    Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia
    26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. w Przedszkolu Samorządowym w Kopance opieką zostaną objęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci, których rodzice:

    • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
    • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
    • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
    • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
    • wykonują działania ratownicze,
    • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
    • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
    • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobomniepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

     

    Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest  złożony do Dyrektora ZPO wniosek rodziców.

     

    W przypadku pytań  - zapraszam do kontaktu.

     

    Dyrektor ZPO w Kopance

    Jolanta Kozłowska

   • SZANOWNI PAŃSTWO !

     

    W związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym oraz wprowadzonymi zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego wynikającym z sytuacji pandemii Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych  im. Janusza Korczaka w Kopance informuje, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkola, informacje dotyczące wyników postępowania rekrutacyjnego uzyskać będzie można poprzez kontakt telefoniczny
    (z zachowaniem zasad wynikających z RODO).

     

    Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola udostępnione będą także w tzw. śluzie sanitarnej (wiatrołap w głównym wejściu do szkoły) – z zachowaniem przepisów wynikających z RODO oraz specustawy (Covid-19) ws. upubliczniania wyników postępowania rekrutacyjnego.

    • Rozbudowa Przedszkola

    • Kopanka  dn. 10 listopada 2020 r.

      

      

     Szanowny Pan

     Norbert Rzepisko

     Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

      

     Dotyczy: Rozbudowy Przedszkola w Kopance.

      

                    Jako przedstawiciele rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance zwracamy się z prośbą o podjęcie działań mających na celu rozbudowę Przedszkola Samorządowego zlokalizowanego w przedmiotowej miejscowości wraz z zagospodarowaniem przylegającego  do placówki terenu zieleni. Obecny stan przedszkola wymaga interwencji. Szatnia jest ciasna i niewygodna. Sala edukacyjno – zabawowa aktualnie pełni również funkcję sali do spożywania posiłków, jest to także miejsce relaksacji dzieci po obiedzie oraz aktywności fizycznej. Jest to jedno pomieszczenie - o powierzchni użytkowej (z wyłączeniem powierzchni zajmowanej przez meble, tj. szafki z zabawkami i pomocami edukacyjnymi) to ok. 25 m2 – z którego od godziny 7.00 do godziny 16.30  korzystają najmłodsi mieszkańcy naszej miejscowości. 

     Do przedszkola uczęszcza 50 dzieci. Struktura przedszkola obejmuje dwie grupy dzieci liczące po 25 osób. Z pomieszczenia przedszkola może korzystać tylko jedna grupa najmłodszych dzieci (są to 3- i 4-latki) licząca 25 dzieci. Warto podkreślić, iż miejsce do zabawy w metrażu wynosi około 12 m2, czyli szacunkowo jest to 0,5 metra na dziecko. Każde dziecko po zajęciach edukacyjnych, zabawowych i po spożyciu obiadu powinno  mieć zapewnione miejsce do leżakowania. Ustawienie leżaków wymaga niezwykłej umiejętności, by wykorzystać tak małą przestrzeń. Nie zawsze się to udaje, gdyż  nie ma możliwości ustawienia wszystkich leżaków. Wówczas personel przedszkola wykonuje dodatkowe czynności polegające na każdorazowym wynoszeniu mebli i szukaniu dodatkowego miejsca. Nie zapominajmy, że w tej jednej sali na stałe znajdują się stoliki z krzesełkami. Są one ustawione dość ciasno, co niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie dzieci. Poruszając kwestię spożywania posiłków warto podkreślić, iż stoliki, przy których jedzą przedszkolaki znajdują się zaraz obok wejścia do toalety, ponieważ wejście do niej nie jest oddzielone w żaden sposób przewiązką czy korytarzem -  drzwi do toalety znajdują się w opisywanym pomieszczeniu.

     Specyfika pracy w takim miejscu wymaga wiele trudu i pracy logistycznej zarówno Dyrektora, jak i nauczycieli sprawujących opiekę dydaktyczno – wychowawczą w tej placówce. Tutaj za przykład można podać choćby kwestię wietrzenia sali, a mianowicie – jakie możliwości wietrzenia przy złej pogodzie ma sala, która nieprzerwalnie jest używana? Pojawia się pytanie, kiedy to najlepiej zrobić:  gdy dzieci skaczą w rytm muzyki, czy może gdy leżakują? 

     Warto zwrócić również uwagę ,jak dużo i często słyszy się o koniecznej  dbałości nas dorosłych o najmłodsze dzieci o ich rozwój zarówno psychiczny- ruchowy. Dużą rolę odgrywają tutaj placówki takie, jak przedszkola czy szkoły. Dlatego warto zadbać o komfort ich użytkowników zarówno odpowiednim zapleczem, ale również zapewnieniem możliwości bezpiecznego korzystania z terenu zieleni. Przy budynku znajduje się powierzchnia, którą można wykorzystać na utworzenie niewielkiego przedszkolnego placu zabaw. Dzieci w wieku 3 – 6 lat wymagają innego  wyposażenia zabawowego niż dzieci starsze, ciągle potrzebują wsparcia i poczucia bezpieczeństwa. Ogrodzony teren z urządzonym miejscem zabaw na świeżym powietrzu były dobrym rozwiązaniem.

     Wygodna infrastruktura opieki nad dziećmi w przedszkolach to postulat przedstawiany w raporcie zestawiającym przegląd najważniejszych problemów i wyzwań dla Gminy Skawina opracowany w ramach procesu tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030. Tak jak wskazuje raport brak  dostępności odpowiedniej infrastruktury  przedszkolnej w Gminie oddziałuje na wiele aspektów, np. ograniczonymi możliwościami podjęcia pracy przez rodziców, a przecież godzenie życia zawodowego z rodzinnym leży także w interesie Gminy.  Dostępność przedszkoli została wskazana w raporcie jako jeden z priorytetów rozwoju Gminy Skawina – czyli sołectwa oraz miasta. Kopanka jest jednym z tych elementów budujących całość. Podjęcie działań związanych z rozbudową placówki z pewnością znacząco wpłynie na polepszenie jakości życia w Gminie i zaspokojenie potrzeb jej mieszkańców.

     Obecnie nadszedł czas, w którym przede wszystkim dbamy o swoje zdrowie i zdrowie najbliższych i na tym się wszyscy koncentrujemy,  ale nie zapominajmy o innych ważnych sprawach.  W końcu to właśnie najmłodsi dają nam uśmiech dnia codziennego, niezależnie w obliczu jak trudnych spraw jesteśmy. Cytując patrona Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance: Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat…  dlatego właśnie prosimy o poparcie i dostosowanie opisanej placówki do współczesnych standardów, tak aby uśmiechy jej użytkowników były jeszcze większe.

      

     Z poważaniem

     Rada Rodziców

     Zespołu Placówek Oświatowych
     im. Janusza Korczaka w Kopance

      

      

      

     Załączniki:

     1. Zbiór fotografii placówki przedszkolnej.

      

      

     Otrzymują wg rozdzielnika:

     1. Szanowny Pan Norbert Rzepisko, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.
     2. Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Skawinie.

      

      

      

      

     Załącznik

      

     Fotografia nr 1 – Szatnia

      

     Fotografia nr 2 – Sala przedszkolna

      

     Fotografia nr 3 – Sala przedszkolna

      

     Fotografia nr 4 – Łazienka

      

    • Kopanka  dn. 24 października 2020 r.

      

     Komisja Edukacji

     Rady Miejskiej w Skawinie

      

      Dotyczy: Rozbudowy Przedszkola w Kopance.

      

                    Jako przedstawiciele rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance zwracamy się z prośbą o podjęcie działań mających na celu rozbudowę Przedszkola Samorządowego zlokalizowanego w przedmiotowej miejscowości wraz z zagospodarowaniem przylegającego  do placówki terenu zieleni. Obecny stan przedszkola wymaga interwencji. Szatnia jest ciasna i niewygodna. Sala edukacyjno – zabawowa aktualnie pełni również funkcję sali do spożywania posiłków, jest to także miejsce relaksacji dzieci po obiedzie oraz aktywności fizycznej. Jest to jedno pomieszczenie, a dokładnie 25 m2 z których od godziny 7.00 do godziny 16.30  korzystają najmłodsi mieszkańcy naszej miejscowości. 

     W tegorocznej rekrutacji do przedszkola zostało przyjętych 25 dzieci warto podkreślić, iż miejsce do zabawy w metrażu wynosi około 12 m2, czyli szacunkowo jest to 0,5 metra na dziecko. Dziecko, które po zajęciach edukacyjnych, zabawowych i po spożyciu obiadu ma mieć zapewnione miejsce do leżakowania. Nie zapominajmy, że w tej jednej sali na stałe znajdują się stoliki z krzesełkami. Poruszając kwestię spożywania posiłków warto podkreślić, iż stoliki przy których jedzą przedszkolaki znajdują się zaraz obok wejścia do toalety, ponieważ wejście do niej nie jest oddzielone w żaden sposób przewiązką czy korytarzem -  drzwi do toalety znajdują się w opisywanym pomieszczeniu.

     Specyfika pracy w takim miejscu wymaga wiele trudu i pracy logistycznej zarówno Dyrektora jak i nauczycieli sprawujących opiekę dydaktyczno – wychowawczą w tej placówce. Tutaj za przykład można podać choćby kwestię wietrzenia sali, a mianowicie – jakie możliwości wietrzenia przy złej pogodzie ma sala, która nieprzerwalnie jest używana? Pojawia się pytanie kiedy to najlepiej zrobić:  jak dzieci skaczą w rytm muzyki czy może jak leżakują?  Mamy świadomość, iż nie wszyscy Państwo mają możliwość zobrazowania sobie widoku opisywanych pomieszczeń, dlatego też w załączeniu do niniejszego pisma zostają dołączone fotografie obrazujące stan aktualny.

     Warto zwrócić również uwagę jak dużo i często słyszy się o koniecznej  dbałości nas dorosłych o najmłodsze dzieci o ich rozwój zarówno psychiczny- ruchowy. Dużą rolę odgrywają tutaj placówki takie jak przedszkola czy szkoły. Dlatego warto zadbać o komfort ich użytkowników zarówno odpowiednim zapleczem, ale również zapewnieniem możliwości bezpiecznego korzystania z terenu zieli. Przy budynku znajduje się powierzchnia, którą można wykorzystać na utworzenie niewielkiego przedszkolnego placu zabaw. Dzieci w wieku 3 – 5 lat wymagają innego  wyposażenia zabawowego niż dzieci starsze, ciągle potrzebują wsparcia i poczucia bezpieczeństwa. Ogrodzony teren z urządzonym miejscem zabaw na świeżym powietrzu były dobrym rozwiązaniem.

     Wygodna infrastruktura opieki nad dziećmi w przedszkolach to postulat przedstawiany w raporcie zestawiającym przegląd najważniejszych problemów i wyzwań dla Gminy Skawina opracowany w ramach procesu tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030. Tak jak wskazuje raport brak  dostępności odpowiedniej infrastruktury  przedszkolnej w Gminie oddziałuje na wiele aspektów. np. ograniczonymi możliwościami podjęcia pracy przez rodziców a przecież godzenie życia zawodowego z rodzinnym leży także w interesie Gminy.  Dostępność przedszkoli została wskazana
     w raporcie jako jeden z priorytetów rozwoju Gminy Skawina – czyli sołectwa oraz miasta. Kopanka jest jednym z tych elementów budujących całość. Podjęcie działań związanych z rozbudową placówki z pewnością znacząco wpłynie na polepszenie jakości życia w Gminie i zaspokojenie potrzeb jej mieszkańców.

     Obecnie nadszedł czas, w którym przede wszystkim dbamy o swoje zdrowie i zdrowie najbliższych i na tym się wszyscy koncentrujemy,  ale nie zapominajmy o innych ważnych sprawach.  W końcu to właśnie najmłodsi dają nam uśmiech dnia codziennego, niezależnie w obliczu jak trudnych spraw jesteśmy. Cytując patrona Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance: Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat…  dlatego właśnie prosimy o poparcie i dostosowanie opisanej placówki do współczesnych standardów, tak aby uśmiechy jej użytkowników były jeszcze większe.

      

     Z poważaniem

     Rada Szkoły Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance

      

     Załączniki:

     1. Zbiór fotografii placówki przedszkolnej.

      

      

     Otrzymują wg rozdzielnika:

     1. Szanowny Pan Norbert Rzepisko, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.
     2. Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Skawinie.

      

      

     Załącznik

      

     Fotografia nr 1 – Szatnia

      

     Fotografia nr 2 – Sala przedszkolna

      

     Fotografia nr 3 – Sala przedszkolna

      

     Fotografia nr 4 – Łazienka

      

    • ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOPANCE

     IM. JANUSZA KORCZAKA

     ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka

     tel./fax: 276 32 24, e-mail: zpokopanka@gmail.com


     ZPOK-071-16/20                                                                 Kopanka, dnia 10 listopada 2020 r.

      

     Szanowny Pan

     Norbert Rzepisko

     Burmistrz Miasta i Gminy

     Skawina

      

     Dotyczy: prośba o podjęcie działań w kierunku rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Kopance.

      

     Funkcjonowanie placówek oświatowych w obecnej , bardzo wyjątkowej i trudnej rzeczywistości, jest wielkim wyzwaniem dla pracowników tych placówek oraz dla samorządów. Toteż problemy, z którymi placówki oświatowe borykały się dotychczas, obecnie wzmagają się i zasadniczo warunkują  ich funkcjonowanie.

     W przypadku naszego przedszkola problem istnieje od dłuższego czasu, jednak obecnie jest nasilony i mocno utrudniający funkcjonowanie nie tylko przedszkola, ale również szkoły. Dlatego zwracam się z wielką prośbą o rozważenie i przychylność w rozwiązaniu tego problemu, którym będzie rozbudowa przedszkola.

     Do Przedszkola Samorządowego w Kopance – wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance – uczęszcza obecnie 50 dzieci (tyle miejsce przewidziano tworząc to przedszkole). Jednak baza lokalowa przedszkola nie spełnia warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie i realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych dla tej liczby dzieci. Przedszkole posiada osobne wejście, bardzo małą, ciasną szatnię (która nie zapewnia miejsca dla 50 dzieci) oraz jedną salę, której powierzchnia do wykorzystania na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze umożliwiające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego to ok. 25 m2.. Nie jest to dużo, zważywszy iż , na tej powierzchni ustawione są także stoliki z krzesełkami, przy których dzieci spożywają posiłki oraz wykonują część zadań wynikających z procesu edukacyjnego. Zatem tzw. „wolnej” powierzchni, niezbędnej dla specyfiki prowadzonego procesu edukacyjnego skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym, jest ok. 12 m2. Trudno jest na takiej powierzchni prowadzić zajęcia ruchowe, zapewnić dzieciom miejsce do „wyciszenia”, relaksacji czy swobodnej zabawy z rówieśnikami. Jest bowiem ciasno. Mimo ogromnego zaangażowania ze strony pracowników i rodziców, którzy starają się , by sala była przyjazna dla naszych przedszkolaków, przytulna i wesoła ( w tym roku rodzice i pracownicy z własnych środków i własnymi siłami dokonali drobnych napraw i remontów , a także wymalowali i odświeżyli całą salę i kuchnię),  nie spełnia standardów sali dydaktycznej dla  przedszkola na miarę XXI wieku. Trzeba także dodać, iż z sali tej jest bezpośrednie wejście do pomieszczenia sanitarnego;  żeby zobrazować,  to dodam, że tuż przy stolikach, przy których dzieci spożywają posiłki, jest wejście do małej łazienki (nie ma możliwości innego ustawienia stolików).

     Kolejnym, bardzo istotnym problemem utrudniającym codzienne funkcjonowanie jest brak miejsca na ustawienie leżaków dla dzieci, które zgodnie z harmonogramem dnia, powinny mieć zapewniony poobiedni odpoczynek. Ogromnej ekwilibrystyki i pomysłowości wymaga od personelu czynność ustawiania leżaków dziecięcych. Dzieci odpoczywają w warunkach niezbyt sprzyjających spokojnemu relaksowi. Są to najistotniejsze problemy funkcjonowania przedszkola. W tych warunkach niemożliwym jest , by pomieszczenie przedszkolne pomieściło 50 dzieci. Toteż w pomieszczeniu przedszkolnym funkcjonuje grupa młodszych dzieci – 25 osób. Koniecznością stało się przeniesienie grupy 5- i 6-latków do jednej z sal szkolnych. Niestety, nie jest to pomieszczenie spełniające wymogi dla przedszkolaków, ponieważ dzieciz II grupy nie mają własnej szatni, nie mają własnej łazienki przystosowanej do potrzeb i możliwości małych dzieci (korzystają z łazienek szkolnych: nie mogą w nich przechowywać np. własnych przyborów toaletowych, itp.; wyposażenie tych pomieszczeń nie jest przystosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym). Dzieci z II gr. przedszkolnej muszą korzystać także z ogólnej jadalni szkolnej (której funkcję pełni bardzo mała salka mieszcząca kilka stolików). Konieczność przeznaczenia jednej z większych sal lekcyjnych (a dysponujemy tylko trzema większymi salami, pozostałe są małe lub średniej wielkości)  dla przedszkolaków powoduje, że uczniowie młodszych klas mają nieco grosze warunki pracy.

     Następnym problemem jest realizacja zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.. Naszym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa oświatowego oraz zadań placówki, jest zapewnienie wszystkim dzieciom właściwego rozwoju we wszystkich sferach – poznawczej, psychicznej i fizycznej, ale szczególną troską pedagogiczną otoczyć musimy dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Realizujemy te zadania – dzieci mogą korzystać z zajęć specjalistycznych, zajęć rewalidacyjnych i innych. Wymaga to jednak ciągłej elastyczności i kreatywności z naszej strony (np. brak jest sali do zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych przystosowanych dla małych dzieci).

     Zwracam uwagę na  bardzo ważny aspekt, jakim jest bezpieczeństwo  dzieci. Funkcjonowanie w mało przestronnych pomieszczeniach (gr.I), brak łazienek przystosowanych do potrzeb małych dzieci (gr. II), brak własnej sali (gr.II), brak szatni (gr.II), oraz brak zielonego przyprzedszkolnego terenu, przeznaczonego wyłącznie dla naszych przedszkolaków, gdzie bezpiecznie i radośnie mogłyby spędzać czas na świeżym powietrzu – to czynniki, które wpływają na   bezpieczne (w szerokim znaczeniu – bowiem mieści się w tym pojęciu zarówno kwestia bezpieczeństwa fizycznego , jaki i emocjonalno-psychicznego) realizowanie zadań placówki.

     Pragnę mocno podkreślić, że dokładamy wszelkich starań, aby naszym przedszkolakom zapewnić  godne warunki wszechstronnego rozwoju. Mocną stroną naszego przedszkola jest wypełnianie  zadań i celów kategoryzowanych jako zadania nowoczesnej placówki:

     • Praca nad osiąganiem przez dzieci możliwie wysokiego poziomu rozwoju intelektualnego, zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie i rozwijanie umiejętności kluczowych oraz nabywania umiejętności psychofizycznych i umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
     • Wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.
     • Stosowanie nowoczesnych i aktywizujących metod wyzwalających kreatywność
      i aktywność twórczą dzieci.
     • Uczenie miłości, tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
     • Przygotowanie do wykorzystywania swoich mocnych stron i pokonywania własnych słabości, wspieranie w dążeniu do samodzielności i niezależności.
     • Oferowanie zajęć sprzyjających rozwijaniu zainteresowań i zdolności tkwiących w każdym dziecku.
     • Zatrudnianie kompetentnych pracowników, których udział w różnych formach doskonalenia umożliwia pełną realizację zadań placówki.
     • Umożliwianie dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.
     • Wspieranie działań wychowawczych rodziny.

      

     Słabą stroną przedszkola jest  uboga baza lokalowa (przedszkole dysponuje tylko jedną salą, dlatego zachodzi potrzeba korzystania z sal szkolnych, co z kolei pogarsza warunki nauki uczniom klas młodszych). Ponadto brak ogródka przedszkola, stwarzającego warunki do bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu również nie należy do dodatnich stron placówki.

      

     Z głęboką wiarą, iż przedstawione argumenty są przekonywujące, mając na uwadze dobro dzieci i ich prawo do najlepszych, godnych warunków do pełnego rozwoju, proszę
     o pozytywne ustosunkowanie się do złożonej prośby dotyczącej rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Kopance.  Sytuacja wymaga podjęcia konkretnych decyzji i działań, które nie będą mieć charakteru działań przystosowawczych i adaptacyjnych, czyli doraźnych
     i niekompatybilnych z potrzebami dzieci,   lecz doprowadzą w konsekwencji do rozbudowy przedszkola, które z dumą będzie można określić placówką na miarę XXI wieku.

      

      

                                                                                                            Z poważaniem

      

     Jolanta Kozłowska

     Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

     Im. Janusza Korczaka w Kopance

      

     Otrzymują:

     1x adresat

     1x a/a

     1x Kierownik WE (do wiadomości)

    • ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOPANCE

     IM. JANUSZA KORCZAKA

     ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka

     tel./fax: 276 32 24, e-mail: zpokopanka@gmail.com


     ZPOK-071-17/20                                                                 Kopanka, dnia 10 listopada 2020 r.

      

     Szanowna Pani

     Ewa Masłowska

     Przewodnicząca Rady

     Miejskiej w Skawinie

      

     Dotyczy: prośba o podjęcie działań w kierunku rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Kopance.

      

     Funkcjonowanie placówek oświatowych w obecnej , bardzo wyjątkowej i trudnej rzeczywistości, jest wielkim wyzwaniem dla pracowników tych placówek oraz dla samorządów. Toteż problemy, z którymi placówki oświatowe borykały się dotychczas, obecnie wzmagają się i zasadniczo warunkują  ich funkcjonowanie.

     W przypadku naszego przedszkola problem istnieje od dłuższego czasu, jednak obecnie jest nasilony i mocno utrudniający funkcjonowanie nie tylko przedszkola, ale również szkoły. Dlatego zwracam się z wielką prośbą o rozważenie i przychylność w rozwiązaniu tego problemu, którym będzie rozbudowa przedszkola.

     Do Przedszkola Samorządowego w Kopance – wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance – uczęszcza obecnie 50 dzieci (tyle miejsce przewidziano tworząc to przedszkole). Jednak baza lokalowa przedszkola nie spełnia warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie i realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych dla tej liczby dzieci. Przedszkole posiada osobne wejście, bardzo małą, ciasną szatnię (która nie zapewnia miejsca dla 50 dzieci) oraz jedną salę, której powierzchnia do wykorzystania na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze umożliwiające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego to ok. 25 m2.. Nie jest to dużo, zważywszy iż , na tej powierzchni ustawione są także stoliki z krzesełkami, przy których dzieci spożywają posiłki oraz wykonują część zadań wynikających z procesu edukacyjnego. Zatem tzw. „wolnej” powierzchni, niezbędnej dla specyfiki prowadzonego procesu edukacyjnego skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym, jest ok. 12 m2. Trudno jest na takiej powierzchni prowadzić zajęcia ruchowe, zapewnić dzieciom miejsce do „wyciszenia”, relaksacji czy swobodnej zabawy z rówieśnikami. Jest bowiem ciasno. Mimo ogromnego zaangażowania ze strony pracowników i rodziców, którzy starają się , by sala była przyjazna dla naszych przedszkolaków, przytulna i wesoła ( w tym roku rodzice i pracownicy z własnych środków i własnymi siłami dokonali drobnych napraw i remontów , a także wymalowali i odświeżyli całą salę i kuchnię),  nie spełnia standardów sali dydaktycznej dla  przedszkola na miarę XXI wieku. Trzeba także dodać, iż z sali tej jest bezpośrednie wejście do pomieszczenia sanitarnego;  żeby zobrazować,  to dodam, że tuż przy stolikach, przy których dzieci spożywają posiłki, jest wejście do małej łazienki (nie ma możliwości innego ustawienia stolików).

     Kolejnym, bardzo istotnym problemem utrudniającym codzienne funkcjonowanie jest brak miejsca na ustawienie leżaków dla dzieci, które zgodnie z harmonogramem dnia, powinny mieć zapewniony poobiedni odpoczynek. Ogromnej ekwilibrystyki i pomysłowości wymaga od personelu czynność ustawiania leżaków dziecięcych. Dzieci odpoczywają w warunkach niezbyt sprzyjających spokojnemu relaksowi. Są to najistotniejsze problemy funkcjonowania przedszkola. W tych warunkach niemożliwym jest , by pomieszczenie przedszkolne pomieściło 50 dzieci. Toteż w pomieszczeniu przedszkolnym funkcjonuje grupa młodszych dzieci – 25 osób. Koniecznością stało się przeniesienie grupy 5- i 6-latków do jednej z sal szkolnych. Niestety, nie jest to pomieszczenie spełniające wymogi dla przedszkolaków, ponieważ dzieci z II grupy nie mają własnej szatni, nie mają własnej łazienki przystosowanej do potrzeb i możliwości małych dzieci (korzystają z łazienek szkolnych: nie mogą w nich przechowywać np. własnych przyborów toaletowych, itp.; wyposażenie tych pomieszczeń nie jest przystosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym). Dzieci z II gr. przedszkolnej muszą korzystać także z ogólnej jadalni szkolnej (której funkcję pełni bardzo mała salka mieszcząca kilka stolików). Konieczność przeznaczenia jednej z większych sal lekcyjnych (a dysponujemy tylko trzema większymi salami, pozostałe są małe lub średniej wielkości)  dla przedszkolaków powoduje, że uczniowie młodszych klas mają nieco grosze warunki pracy.

     Następnym problemem jest realizacja zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.. Naszym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa oświatowego oraz zadań placówki, jest zapewnienie wszystkim dzieciom właściwego rozwoju we wszystkich sferach – poznawczej, psychicznej i fizycznej, ale szczególną troską pedagogiczną otoczyć musimy dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Realizujemy te zadania – dzieci mogą korzystać z zajęć specjalistycznych, zajęć rewalidacyjnych i innych. Wymaga to jednak ciągłej elastyczności i kreatywności z naszej strony (np. brak jest sali do zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych przystosowanych dla małych dzieci).

     Zwracam uwagę na  bardzo ważny aspekt, jakim jest bezpieczeństwo  dzieci. Funkcjonowanie w mało przestronnych pomieszczeniach (gr.I), brak łazienek przystosowanych do potrzeb małych dzieci (gr. II), brak własnej sali (gr.II), brak szatni (gr.II), oraz brak zielonego przyprzedszkolnego terenu, przeznaczonego wyłącznie dla naszych przedszkolaków, gdzie bezpiecznie i radośnie mogłyby spędzać czas na świeżym powietrzu – to czynniki, które wpływają na   bezpieczne (w szerokim znaczeniu – bowiem mieści się w tym pojęciu zarówno kwestia bezpieczeństwa fizycznego , jaki i emocjonalno-psychicznego) realizowanie zadań placówki.

     Pragnę mocno podkreślić, że dokładamy wszelkich starań, aby naszym przedszkolakom zapewnić  godne warunki wszechstronnego rozwoju. Mocną stroną naszego przedszkola jest wypełnianie  zadań i celów kategoryzowanych jako zadania nowoczesnej placówki:

     • Praca nad osiąganiem przez dzieci możliwie wysokiego poziomu rozwoju intelektualnego, zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie i rozwijanie umiejętności kluczowych oraz nabywania umiejętności psychofizycznych i umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
     • Wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.
     • Stosowanie nowoczesnych i aktywizujących metod wyzwalających kreatywność
      i aktywność twórczą dzieci.
     • Uczenie miłości, tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
     • Przygotowanie do wykorzystywania swoich mocnych stron i pokonywania własnych słabości, wspieranie w dążeniu do samodzielności i niezależności.
     • Oferowanie zajęć sprzyjających rozwijaniu zainteresowań i zdolności tkwiących w każdym dziecku.
     • Zatrudnianie kompetentnych pracowników, których udział w różnych formach doskonalenia umożliwia pełną realizację zadań placówki.
     • Umożliwianie dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.
     • Wspieranie działań wychowawczych rodziny.

      

     Słabą stroną przedszkola jest  uboga baza lokalowa (przedszkole dysponuje tylko jedną salą, dlatego zachodzi potrzeba korzystania z sal szkolnych, co z kolei pogarsza warunki nauki uczniom klas młodszych). Ponadto brak ogródka przedszkola, stwarzającego warunki do bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu również nie należy do dodatnich stron placówki.

      

     Z głęboką wiarą, iż przedstawione argumenty są przekonywujące, mając na uwadze dobro dzieci i ich prawo do najlepszych, godnych warunków do pełnego rozwoju, proszę o pozytywne ustosunkowanie się do złożonej prośby dotyczącej rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Kopance.  Sytuacja wymaga podjęcia konkretnych decyzji i działań, które nie będą mieć charakteru działań przystosowawczych i adaptacyjnych, czyli doraźnych i niekompatybilnych z potrzebami dzieci,   lecz doprowadzą w konsekwencji do rozbudowy przedszkola, które z dumą będzie można określić placówką na miarę XXI wieku.

      

      

                                                                                                            Z poważaniem

      

     Jolanta Kozłowska

     Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

     Im. Janusza Korczaka w Kopance

    • Komunikat do Rodziców 

    • DO RODZICÓW - przedszkola

     Szanowni Państwo,

     w trosce o przyszłość gminnego systemu oświaty, a przede wszystkim jego bezpośrednich klientów, czyli naszych dzieci, gmina Skawina postanowiła opracować kolejny długofalowy dokument dotyczący polityki oświatowej, określający priorytety władz i środowiska oświatowego gminy w perspektywie 2030 roku - Program Rozwoju Oświaty w gminie Skawina na lata 2021-2030.

     Elementem szerokich prac diagnostycznych jest sondażowe badanie satysfakcji rodziców dotyczące realizowanej przez gminę polityki oświatowej oraz funkcjonowania poszczególnych placówek. W każdej szkole i przedszkolu przeprowadzona zostanie dedykowana ankieta on-line. Poniżej znajdziecie Państwo link do badania dotyczącego naszego przedszkola. Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w ankiecie i podzielenia się swoimi opiniami.

     Ankieta jest anonimowa. Wyniki badania będą prezentowane jedynie w formie zbiorczej. Posłużą do określenia kluczowych problemów, potrzeb i wyzwań polityki oświatowej naszej gminy. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu maksymalnie 10 minut.

     https://pkopanka.webankieta.pl/

      

     Z góry dziękuję za zaangażowanie.

    • HARMONOGRAM SPOSTKAŃ Z RODZICAMI

    • HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

      

     14.09.2020 – poniedziałek

     godz. 17.00 – kl. 3a sala nr 8 (rodzice wchodzą wejściem bocznym od parkingu)

     godz. 17.15 – kl. 2a sala nr 19 (rodzice wchodzą wejściem głównym)

     godz. 17.45 – kl. 1a sala nr 15 (rodzice wchodzą wejściem głównym)

     godz. 18.00 – przedszkole gr. I sala gimnastyczna (rodzice wchodzą wejściem bocznym od parkingu)

      

     15.09. 2020 – wtorek

     godz. 17.00 – kl. 4a sala nr 8 (rodzice wchodzą wejściem bocznym od parkingu)

     godz. 17.15 – kl. 6b sala nr 15 (rodzice wchodzą wejściem głównym)

     godz. 17.45 – kl. 6a sala nr 19 (rodzice wchodzą wejściem głównym)

      

     16.09.2020 – środa

     godz. 17.00 – kl. 8a sala gimnastyczna (rodzice wchodzą wejściem bocznym od parkingu)

     godz. 17.15 – kl. 7a sala 15 (rodzice wchodzą wejściem głównym)

     godz. 17.45 – kl. 5a sala 19 (rodzice wchodzą wejściem głównym)

     godz. 18.00 – przedszkole gr. II sala „0” (rodzice wchodzą wejściem tylnym, bezpośrednio do sali)

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Waldemar Tarkowski e-mail: walmarbhp@onet.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej