• Struktura

    •  

     ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA

      

     1. Zespół Placówek Oświatowych w Kopance zwany dalej zespołem tworzą szkoła podstawowa i przedszkole.
     2. Zespół jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w państwowej sferze budżetowej.
     3. Szkoła i przedszkole są placówkami publicznymi.
     4. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy Skawina.
     5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty
      w Krakowie.
     6. Szkoła i przedszkole działają na podstawie przepisów prawa, w tym prawa oświatowego, miejscowego, oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.
     7. Zespół jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy

      

     STRUKTURA

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Waldemar Tarkowski e-mail: walmarbhp@onet.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej