Nawigacja

Ubezpieczenie na rok szkolny 2018/2019

Wymagane dokumenty do likwidacji szkody z ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej na rok szkolny 2018/2019:

 

 

  • druk zgłoszenia szkody potwierdzony przez placówkę z danymi z polisy
  • kserokopia legitymacji szkolnej ucznia (przedszkole - oświadczenie pisemne właściciela, że w danym roku było dziecko zapisane do przedszkola i została za nie opłacona składka)
  • dokumenty medyczne z przebiegu leczenia (karta informacyjna z placówki medycznej, w której udzielono pierwszej pomocy, historia choroby, wypis ze szpitala, oraz inne dokumenty medyczne; zdjęcia RTG nie są wymagane)
  • oryginały rachunków środków pomocniczych i kosztów leczenia.
  • oryginały rachunków związanych z rehabilitacją (rehabilitacja potwierdzona skierowaniem od lekarza)
  • dodatkowo: notatka z policji w przypadku szkody komunikacyjnej, karta rowerowa w przypadku urazu doznanego podczas jazdy na rowerze

 

Compensa-druk__zgloszenia_szkody_NNW.pdf

Karta_Produktu.pdf

OWU_NNW_Szkolne_III_rodo.pdf

Obowiazek_Informacyjny_ADO.pdf

Tabela_Uszczerbek_NNW_.pdf

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
    ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka
  • 12 276 32 24

Galeria zdjęć