• HARMONOGRAM  PRACY BIBLIOTEKI

     W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

      

      

     Poniedziałek     10.00  –  13.00

     Wtorek             12.30  –  14.30

     Środa                8.30  –  10.30

     Czwartek           12.00  –  14.30

     Piątek                11.00  – 13.30

    • BIBLIOTEKA- ogłoszenia

    • INFORMACJE Z BIBLIOTEKI

     1. TYTUŁ NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020/21 NALEŻY DO UCZNIA KLASY Va:

                                JANA BARAN

     UCZEŃ WYPOŻYCZYŁ I ZGŁOSIŁ JAKO PRZECZYTANE (Z POTWIERDZENIEM) 48 POZYCJI KSIĄŻKOWYCH W TYM OKRESIE.

     1. KRZYSZTOF BALON Z KLASY Va, NATALIA TYRKA
      I SARA STĘPSKA Z KLASY IIa

     TO AKTYWNI CZYTELNICY, A WIĘC OSOBY, KTÓRE WYPOŻYCZYŁY WIĘCEJ KSIĄŻEK NIŻ KOLEDZY. NIE BYŁY TO TYLKO LEKTURY, ALE TAKŻE INNE KSIĄŻKI NIOSĄCE RADOŚĆ CZYTANIA .

      

     1. DZIĘKUJĘ „PRZYJACIÓŁKOM BIBLIOTEKI”: KLAUDII DUDA Z KLASY Va, LENCE KOT Z KLASY IIIa ORAZ SARZE STĘPSKIEJ Z KLASY IIa ZA RYSUNKI PRZEDSTAWIAJĄCE WYMARZONĄ BIBLIOTEKĘ. Z WIELU ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ OSÓB, TYLKO ONE PAMIĘTAŁY O PODJĘTYM ZOBOWIĄZANIU MIMO NAUCZANIA ZDALNEGO.

      

     1. Z PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJĘ, ŻE SZKOŁA OTRZYMAŁA ŚRODKI PIENIĘŻNE NA ZAKUP NOWOŚCI CZYTELNICZYCH W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA W WYSOKOŚCI 5000 ZŁ. PIENIĄDZE SPOŻYTKOWANO NA ZAKUP LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH I UZUPEŁNIAJĄCYCH, KTÓRE W WIELU PRZYPADKACH SĄ NOWOŚCIAMI NA LISTACH LEKTUR. ALE NIE TYLKO…. ZAKUPILIŚMY RÓWNIEŻ KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY O RÓŻNEJ TEMATYCE. WARTO WSPOMNIEĆ O SERII FLANAGANA „DRUŻYNA”, CZY ZAKUPIONĄ NA PROŚBĘ PANI DYREKTOR SERIĘ „NELA, MAŁA REPORTERKA”.

      

     1. PRZYPOMINAM O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA DO BIBLIOTEKI PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK Z INNYCH ŹRÓDEŁ, CHOĆBY PO TO, ŻEBY AKTYWNYCH CZYTELNIKÓW BYŁO JAK NAJWIĘCEJ, ABY W NASZEJ SZKOLE NIE BYŁO MIEJSCA NA „MODĘ NA NIECZYTANIE”, ABY POKAZAĆ, ŻE CZYTAJĄCYCH, MYŚLĄCYCH, INTELIGENTNYCH LUDZI JEST WŚRÓD NAS DUŻO.

      

     1. UCZNIOWIE PRACUJĄCY W ZDALNYM TRYBIE NAUCZANIA MOGĄ SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA NA KSIĄŻKI NA MOJEGO E-MAILA LUB NA DYŻURKĘ. MOGĄ PRZYJŚĆ DO BIBLIOTEKI, ABY  SKORZYSTAĆ
      Z OFERTY LUB PO PROSTU ODEBRAĆ KSIĄŻKI Z DYŻURKI. KILKA OSÓB SKORZYSTAŁ0 Z TEJ MOŻLIWOŚCI.

      

     POZDRAWIAM Z NADZIEJĄ, ŻE JUŻ NIEDŁUGO BĘDZIEMY PRACOWAĆ NORMALNIE.

      

      J. CHOJNACKA   

   • SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA- Priorytet 3

    W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH im. JANUSZA KORCZAKA

     w KOPANCE

     

    W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kopance  otrzymała środki finansowe na zakup książek w sumie 5000,00 zł, w tym  4000,00 to środki pochodzące z dotacji oraz 1000,00 zł to wkład organu prowadzącego, czyli Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 335 książek, w tym o 257 egzemplarzy lektur zgodnych z podstawą programową. Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami; uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych – zakupiono książki z dużą czcionką, a także książki bez tekstu, obrazkowe - do omówienia, opowiadania, oglądania, książki łatwe w czytaniu - bez dwuznaków, książki swoją tematyką dotyczące niepełnosprawności - dla nauczycieli i rodziców, dla uczniów - poruszające problemy integracji, tolerancji, wyrozumiałości i pomocy innym. Poza zakupem książek, jako szkoła otrzymująca dofinansowanie, zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo. Cała wspólnota szkolna zaangażowała się we wcielenie owych wskazań.
    W okresie realizowania procesu edukacyjnego w trybie zdalnym część zadań realizowano w przestrzeni cyfrowej z wykorzystaniem dostępnych narzędzi kształcenia na odległość (strona internetowa, platforma Microsoft Teams 365).

    W planowaniu pracy biblioteki wśród wielu innych zadań, na pierwszym miejscu stawiana jest dbałość o rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Osiągamy to różnymi metodami. Proponujemy projekty międzyklasowe, konkursy wewnątrzszkolne i gminne, wykorzystujemy możliwość współpracy z Biblioteką Pedagogiczną i Miejską Biblioteką  Publiczną. Dla chętnych w różnych grupach wiekowych jest prowadzone koło czytelnicze poziomem dostosowane do wieku i potrzeb uczestników. Nauczyciel bibliotekarz organizuje spotkania z poszczególnymi klasami, często w oparciu o teksty biblioterapeutyczne.  

     

    Zaplanowano i zrealizowano następujące działania w ramach  „NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA” –Priorytet 3 :

    1. Przeprowadzenie wśród wszystkich uczniów sondażu „Marzę o książce” na temat ich czytelniczych potrzeb.
    2. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów niepełnosprawnych na temat ich zainteresowań i pasji.
    3. Przeglądanie witryn internetowych wydawnictw – śledzenie nowości wydawniczych.
    4. Stworzenie listy książek planowanych do zakupu. Uwzględnianie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.
    5. Skonsultowanie listy książek planowanych do zakupu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim oraz z  Miejską Biblioteką Publiczną.
    6. Zakup nowości wydawniczych w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej
     o pozycje pozostające w sferze zainteresowań uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych.
    7. Umieszczanie na stronie internetowej szkoły w zakładce „Biblioteka”  informacji
     o podjętych działaniach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
    8. Gazetki i wystawki promujące czytelnictwo, m.in.:
    • Międzynarodowy Dzień Pisarzy;
    • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich ,
    • Dzień Bibliotekarza i Bibliotek,
    • wystawki „Nowości wydawnicze”.
    • w bibliotece znajduje się półka bookcrossingowa oraz kącik czasopism – kontynuacja.
    1. Opracowanie scenariuszy projektów  realizowanych w ramach lekcji wychowawczych na podstawie zakupionych książek.
    2. Realizacja innowacji pedagogicznej „Opowiedziane, przeczytane – wiersze, bajeczki z wędrującej książeczki”. (klasy 0-III).
    3. Realizacja innowacji pedagogicznej „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” – klasa II (rok szkolny 2019/20) i klasa III (rok szkolny 2020/21).
    4. Realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” – klasy I-III.
    5. Wprowadzenie do kalendarza szkolnych imprez i uroczystości imprezy rodzinnej pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”.
    6. Kontynuacja konkursu na najaktywniejszego czytelnika roku.
    7. Comiesięczne nagradzanie najaktywniejszych czytelników z poszczególnych klas.
    8. Włączenie się w organizację i obchody Tygodnia Korczakowskiego (przygotowanie wystawki książek Janusza Korczaka, zaangażowanie młodych czytelników do przygotowania spotkań dla młodszych i starszych uczniów prezentujących postać
     i dokonania naszego Patrona).
    9. Organizowanie konkursów czytelniczych i projektów edukacyjnych skierowanych do poszczególnych grup wiekowych uczniów, m.in.:
    • Czytanie jest cool” – konkurs dotyczący znajomości lektur szkolnych;
    • szkolny konkurs na najlepszą recenzję ostatnio przeczytanej książki;
    • szkolny konkurs o życiu i twórczości Janusza Korczaka (konkurs plastyczny oraz wiedzowy);
    • konkurs literacki „Najcenniejszy skarb  – niepodległość”;
    • konkurs plastyczny „Najcenniejszy skarb – pokój”.
    1. „Wieczór baśni i legend” – czytanie baśni, legend i podań przez zaproszonych gości (działacze lokalnego środowiska, przyjaciele i sojusznicy szkoły, przedstawiciele rodziców i nauczycieli) – impreza cykliczna.
    2. Poranek z poezją – cyklicznie, raz w miesiącu spotkania z młodzieżą klas V-VIII; czytanie poezji wybranych autorów.
    3. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów,
     w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii zimowych, a nawet wakacji.
    4. Projekt edukacyjny -  „ Wyłącz TV. Poczytaj”.
    5. Zorganizowanie spotkania  dla rodziców pt. „Rola książki w życiu młodego człowieka”.
    6. Spotkania czytelnicze dla uczniów klas I-VIII.
    7. Lekcje biblioteczne w ramach edukacji czytelniczo-medialnej.
    8. Przeprowadzenie zajęć czytelniczych o charakterze terapeutycznym dla uczniów niepełnosprawnych.
    9. Stała działalność koła czytelniczego (klasa I czytała i ilustrowała bajki, słuchała słuchowisk , bawiła się w Klub Zagadkowicza, trenowała piękne głośne czytanie; klasa II i III realizowały cykl spotkań „Czas wojny, straszny czas”, w oparciu o teksty „Asiunia” i „Jest taka historia”; dzieci wspólnie czytały baśnie wybrane jako materiał do konkursu; klasa V realizowała tematykę w oparciu o teksty biblioterapeutyczne „Szacunek” i „Odwaga” ze zbioru „Gorzka czekolada”).

     

    Katalog zrealizowanych zadań wzbogacają także następujące działania:

    • udział w gminnych  konkursach np. „Pies na medal” w oparciu o twórczość Barbary Gawryluk, czy „Ilustrujemy bajki terapeutyczne”;
    • konkursy wewnątrzszkolne np. czytelniczy „W świecie baśni” czy plastyczny „Biblioteka moich marzeń”;
    • w przygotowaniu był konkurs czytelniczy „W świecie Cwaniaczka”, oraz gminny na grę planszową w oparciu o powieść R. Kosika „ Felix, Net i Nika…”;
    • projekty międzyklasowe organizowane przez bibliotekę z okazji obchodów Święta Edukacji i Tygodnia Korczakowskiego, projekty „Moja radosna szkoła” oraz „Jestem osobą świadomą, znam swoje prawa i obowiązki”, spotkania z Korczakiem w bibliotece (wystawka książek, kalendarium, gawęda);
    • top lista i plakaty reklamujące książki na ferie zimowe;
    • zajęcia biblioterapeutyczne „Wszyscy jesteśmy ludźmi”, „Cyberpożeracz” prowadzone przez nauczyciela bibliotekarza;
    • spotkania uczniów z autorką tekstów biblioterapeutycznych paniką dr Lidią Ippoldt z cyklu „Czy jesteś więźniem w sieci?”;

     

    Aby zachęcić dzieci do wizyt w bibliotece, naczelnym hasłem pracy jest „Biblioteka miejscem przyjaznym dla człowieka”. Jest to miejsce radosne, z miłą atmosferą, gdzie można przyjść z kolegą pograć w gry albo usiąść w wygodnym fotelu czy na dywaniku (przed pandemią), pouczyć się , poczytać albo po prostu porozmawiać. 

    Dzieci chętnie sięgają po nowe, dostosowane dla nich książki, ciekawie ilustrowane, z odpowiednią czcionką, o interesującej tematyce. Dlatego szkoła stara się aktualizować ofertę czytelniczą. W wyborze literatury kierujemy się opinią nauczycieli, rodziców, zasięgamy opinii bibliotekarzy z biblioteki pedagogicznej i publicznej, a przede wszystkim samych zainteresowanych, prowadząc sondaże dotyczące ulubionych tytułów i autorów wśród dzieci. W ostatnim sondażu dominowały książki Flanagana z cyklu „Zwiadowcy” i „Drużyna”, dzieci prosiły o komiksy, chłopcy o biografie słynnych sportowców, nauczyciele np. o bajki anglojęzyczne, Dyrektor zaproponował cykl „Nela – mała reporterka”.

    Biblioteka posiada półkę bookcrossingową, na której dzieci kładą książki z domu, którymi chcą się podzielić z innymi (przed pandemią). Prowadzimy też kącik wymiany czasopism (przed pandemią).

       Nie tylko biblioteka dba o promowanie czytelnictwa. Klasy z wychowawcami biorą udział 6w projektach i programach jak np. „Czytam z klasą” czy „Lekturki spod chmurki”. Nauczyciel przedszkola realizował  innowację pedagogiczną  „Opowiadane, przeczytane – wiersze i bajeczki z wędrującej książeczki” od listopada 2019 do 30 maja 2020. Świetlica szkolna korzystała z dostępnej w bibliotece literatury podczas czasu przeznaczonego na wspólne czytanie. Warto wspomnieć, że podczas pracy szkoły w trybie zdalnym (od marca 2020) kontakt z czytelnikami przeniósł się do sieci (strona internetowa szkoły, zakładka – biblioteka). Zainteresowane osoby mogły tam znaleźć propozycje tekstów biblioterapeutycznych z pytaniami do przemyślenia, teksty krótkich bajeczek i wierszyków dla najmłodszych, zabawy intelektualne np. minikonkurs frazeologiczny „Wziąć byka za rogi”, test „Sprawdź, czy jesteś osobą pewną siebie”, wiosenne zagadki i rebusy, zgadywanki wyrazowe z hasłami („ 23 Maja - Międzynarodowy Dzień Książek”). Biblioteka włączyła się do kampanii społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz  w obchody urodzin setnej rocznicy urodzin Papieża Polaka. Witaliśmy w „Bibliotece on line” wiosnę, składaliśmy poetyckie życzenia mamom, tatusiom i dzieciom z okazji ich świąt w maju i czerwcu, na zakończenie roku szkolnego na stronie szkoły zostały zamieszczone nazwiska najbardziej aktywnych czytelników, którzy przesłali listy przeczytanych książek, a także podziękowania dla wszystkich współpracujących z biblioteką.

     

    Podsumowując, wszyscy staramy się dbać o dobry i jak najczęstszy kontakt dzieci z książką, biblioteka stara się zaciekawić dzieci różnymi formami działalności, aby inspirować i rozwijać u nich zainteresowania czytelnicze. Program zintegrował różnorodne działania nauczyciela bibliotekarza, rodziców, dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej wokół promocji czytelnictwa w szkole i w środowisku lokalnym. Wzbogacił także aspekty współpracy z innymi bibliotekami działającymi w środowisku lokalnym. Poszerzenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale także o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników spowodowało wyraźnie zauważalne zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką. Nowości zakupione do biblioteki to bardzo atrakcyjne pozycje - bestsellery, książki poczytnych autorów. Ciekawie doposażony księgozbiór umożliwia uczniom miło spędzać  przerwy, prowadzić dyskusje na temat przeczytanych dzieł, dostarcza pozytywnych emocji, wielu wrażeń, rozbudza różnego rodzaju zainteresowania, umożliwia uczestniczenie w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, zachęca do nowych, ciekawych działań na rzecz promowania czytelnictwa. Możliwość współdecydowania o zakupach, czytanie nowych książek, spowodowało, że czytelnicy przychodzą i pytają o inne tytuły, książki o podobnej tematyce oraz proponują nowe zakupy.  Udział w programie otworzył wiele możliwości do nowych, ciekawych działań we współczesnej szkole, w tym i w bibliotece.

     

    Jolanta Kozłowska

    •          HARMONOGRAM PRACY BIBLIOTEKI 

    • HARMONOGRAM  PRACY BIBLIOTEKI

     W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

     mgr Jolanta Chojnacka  

     PONIEDZIAŁEK          9.45 – 11.45

     WTOREK                      9.45 – 11.45

     ŚRODA                       10.15 – 13.15

     CZWARTEK              10. 45 – 12.45

     PIĄTEK                      10. 00 – 13. 00

    • REGULAMIN BIBLIOTEKI

     1. Biblioteka jest czynna w godzinach ustalonych corocznie w zależności od organizacji pracy szkoły, a godziny otwarcia podane są do wiadomości.
     2. Ze zbiorów biblioteki mogą bezpłatnie korzystać uczniowie, nauczyciele, oraz inni pracownicy szkoły.
     3. Wypożyczać można jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko innej osoby.
     4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki (w tym tylko 1 lekturę obowiązkową) na okres 2 tygodni, a w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.
     5. Jeżeli biblioteka nie ma zamówień na książkę, czytelnik może prosić o prolongowanie terminu zwrotu przed jego upływem.
     6. Czytelnik, który nie oddał książki w terminie i nie dokonał prolongaty, otrzymuje upomnienie. W przypadku braku reakcji na upomnienie, bibliotekarz kontaktuje się z wychowawcą, a następnie z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia. Czytelnik posiadający upomnienie nie może korzystać ze zbiorów biblioteki.
     7. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy pożyczać innym osobom.
     8. Książki należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.
     9. Zbiory specjalne (DVD, CD) wypożyczane są tylko nauczycielom (z wyjątkiem audiobooków).
     1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, należy ją odkupić lub zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
     2. Na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki. Każdy uczeń zobowiązany jest do przedstawienia wychowawcy potwierdzenia rozliczenia się z biblioteką.
     3. Pracownicy szkoły zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie określonym przez bibliotekarza.
     4. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.
     5. W stosunku do czytelników, którzy łamią postanowienia regulaminu mogą zostać zastosowane kary zgodnie z zapisami w  Statucie Szkoły.
     6. Czytelnicy będący pracownikami szkoły mogą wypożyczać materiały na cały rok szkolny (do klasopracowni, na stanowisko pracy). Mają obowiązek zwrócić materiały na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów należy skonsultować się z bibliotekarzem.
     7. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania zbiorów, informowania o nowościach, realizowania zamówień składanych z wyprzedzeniem, a także do egzekwowania przestrzegania regulaminu.
     1. W czasie dłuższej nieobecności nauczyciel bibliotekarza pracownicy szkoły będący nauczycielami mogą za zgodą Dyrektora dokonać wypożyczenia potrzebnych materiałów. Powinno się to odbyć w obecności minimum jednej osoby towarzyszącej. Wypożyczenie powinno zostać odnotowane w sekretariacie szkoły i zawierać:
     1. Imię i nazwisko wypożyczającego.
     2. Data wypożyczenia.
     3. Tytuł pozycji oraz jej numer inwentarzowy.
     4.  Podpis osoby wypożyczającej.

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
   • zpokopanka@gmail.com
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
   • zpokopanka@gmail.com
   • 12 276 32 24
   • zpokopanka@gmail.com
   • 944-20-10-336
   • /ZPOKopanka/skrytka
   • Waldemar Tarkowski e-mail: walmarbhp@onet.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej