• „Środowisko ponad wszystko!”

     • Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważna jest troska o środowisko naturalne i czyste powietrze. Ekodoradcy na terenie naszej gminy już od kilku lat prowadzą projekt ekologiczny „LIFE” dotyczący ekologii i ochrony środowiska. Projekt ten skierowany przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców. Dnia 20 października odbył się w naszej szkole konkurs ekologiczny, którego przewodnim hasłem było „Środowisko – ponad wszystko”. Uczniowie klas 1-3 mogli wybrać jedną spośród trzech propozycji i wykonać: plakat ekologiczny  pt. “Środowisko ponad wszystko”,  eko-ludzika lub strój ekologiczny. Z kolei  uczniowie klas 4-6 przygotowywali projekt koszulki ekologicznej. Poza samym wykonaniem pracy niezwykle istotne było także zaprezentowanie jej efektów przed jury, co był nie lada wyzwaniem, jednak nasi uczniowie dali sobie świetnie radę. Starsze klasy (7-8) mierzyły się z testem wiedzy o tematyce ekologicznej.

      Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy przygotowali piękne prace wraz z ciekawą ich prezentacją. Jury miało nie lada wyzwanie podejmując decyzje rozstrzygające wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych.

       

      Laureatami konkursu ekologicznego zostali:

       

      Kategoria klas 1-3

      Jan Kolstrung – kl. 2a – I miejsce

      Zofia Baran – kl. 1a – II miejsce

      Dominik Badura – kl. 1a – III miejsce

       

      Wyróżnienia otrzymali:

      Patrycja Wyrwa – kl. 1a

      Kacper Stopa – kl. 2a

      Yuliia Vovchuk – kl. 2a

      Jeremi Orzeł – kl.3a

      Alicja Gworek – kl. 2a

      Antonina Kruk – kl. 3a

       

      Kategoria klas 4-6

      Daria Adamus – kl. 4a – I miejsce

      Lena Kot – kl. 4a – II miejsce

      Joanna Kochana – kl. 5a – III miejsce

      Wyróżnienia otrzymały:

      Maja Mosór – kl. 5a i Patrycja Zajda – kl. 5a

       

      Kategoria  klas 7-8

      Wiktor Wątroba – kl. 8a – I miejsce

      Jakub Majcherek – kl. 7a – II miejsce

      Daniel Wątroba – kl. 8a – III miejsce

       

      Wszystkim laureatom oraz uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy!

      Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony dzięki zaangażowaniu koordynatorów szkolnych, którymi były pani Wioletta Wełna i pani Klaudia Kopacz.

      Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze – LIFE IPE PL  /LIFE IP MAŁOPOLSKA”

     • Szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej klasy 1-3

     • REGULAMIN

      SZKOLNEGO KONKURSU POEZJI PATRIOTYCZNEJ

      „POLSKA – MOJA OJCZYZNA”

       

       Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III. Konkurs odbędzie się 08 listopada 2021r.  Zgłoszenia do konkursu proszę kierować do wychowawców do dnia 03 listopada.

       

      I. CELE KONKURSU:

      • rozwijanie zainteresowań literackich;
      • zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.
      • kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich;
      • zainteresowanie uczniów poezją;
      • promowanie młodych talentów.

       

      II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

      • każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego  z wybranych wierszy o tematyce patriotycznej dostosowanej do możliwości odtwórczych wykonawcy,

       

      III. KRYTERIA OCENY:

      • opanowanie tekstu,
      • dobór i rozumienie tekstu,
      •  kultura słowa ( dykcja, interpunkcja, intonacja, tempo recytacji, emisja głosu)
      • ekspresja wypowiedzi (zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji).
      •  

      VIII. NAGRODY:

      Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy zaś pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział w konkursie.

       

      VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

      • uczestników obowiązuje szkolny strój galowy

       

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

      Organizatorzy

      Bernadetta Mazur

      Magdalena Raputa

       

      Załącznik

       

       

      KARTA ZGŁOSZENIA

      DO SZKOLNEGO KONKURSU POEZJI PATRIOTYCZNEJ „MOJA OJCZYZNA”

       

      Imię i nazwisko ucznia:... .....................................................................................................

      Klasa:  ...................................................................................................................................

      Tytuł utworu:  .......................................................................................................................

      Autor utworu:  ......................................................................................................................

       

       

       

       

       

       

       

     • Przedszkole - Wycieczka

     • Wycieczka Przedszkolaków

       

      18 października 2021 r. przedszkolaki gr.II odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną w Skawinie. Dzieci z zainteresowaniem zapoznały się z nowym dla nich miejscem. Podczas wizyty w bibliotece dzieci miały możliwość przejścia między regałami w wypożyczalni i zapoznania się z biblioteką. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem przeglądały książki znajdujące się na półkach, oglądały salę komputerową, a także specjalną salę dla najmłodszych, gdzie odgadywały zagadki związane z postaciami z bajek. Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze.
      Po zwiedzeniu biblioteki dzieci przeszły na zajęcia do Muzeum Regionalnego w Skawinie. Tam spotkały się z królem Kazimierzem Wielkim, który opowiadał dzieciom jak powstała Skawina, skąd się wzięła nazwa miasta. Lekcja historii była bardzo ciekawa. Następnie dzieci układały puzzle związane z królem Kazimierzem, a także kolorowały rysunk,i z których później zrobiona była wystawka. Na koniec każde dziecko dostało książeczkę z różnymi legendami związanymi ze Skawiną.

       

                                                                                                Jolanta Pieniążek

                                                                                                Anna Janik

     • 14 PAŹDZIERNIKA 2021

     • 14  października 2021 r.

         14 października 2021 r. uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka złożyli uroczyste ślubowanie. Uroczystość przebiegała w radosnej, ale jednocześnie podniosłej atmosferze. Pierwszoklasiści – pod kierunkiem p. Wioletty Wełny -  pięknie i godnie zaprezentowali swe umiejętności. Najważniejszym punktem było uroczyste ślubowanie.
      W obecności Pani Dyrektor, Nauczycieli, Uczniów oraz wzruszonych Rodziców  pierwszoklasiści przyrzekali systematycznie uczyć się, wzorowo zachowywać, być dobrym, uczciwym i koleżeńskim, pomagać innym
      w potrzebie, okazywać szacunek starszym, dbać o dobre imię szkoły. Następnie Pani Dyrektor dokonała pasowania pierwszaków na Uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kopance i złożyła uczniom gratulacje oraz życzenia, by zdobywanie nowej wiedzy i kolejnych umiejętności niosło ze sobą radość i zadowolenie.  

           Spotkanie całej społeczności szkolnej wzbogacone zostało zabawnym i ciekawym programem artystycznym przygotowanym prze uczniów klasy 2a i 3a, skierowanym do wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

         Te wyjątkowe i piękne chwile wpisały się w kronikę ważnych wydarzeń z życia szkoły. Wszyscy mogliśmy , po wielu miesiącach ograniczeń, spotkać się na tak doniosłej uroczystości, której towarzyszył pełny szkolny ceremoniał, dźwięki werbli i nasz sztandar dostojnie i godnie wprowadzany  przez poczet sztandarowy (w składzie: Małgorzata Zaremba-Śmietańska, Kamila Płonka i Radosław Przebinda).

      Uroczystość została przygotowana przez p. Wiolettę Wełnę, p. Bernadettę Mazur, p. Magdalenę Raputę, p. Olgę Wielgus-Wosatko, p. Annę Janik i p. Jolantę Pieniążek, p. Natalię Tyran.

     • Dzień drzewa - klasa 3a

     • „Dzień Drzewa”

      „ Wtuliłem się w chropawy pień,

      A dąb wciąż snuł opowieść swą.

      Czemu tak cenne drzewa są?

      Mógłbym wyliczać cały dzień!

      Dają nam opał w zimne wieczory.

      Papier i deski. Łódeczki z kory…

      Drewniane meble, pachnące lasem-

      Niektóre mogą przetrwać lat trzysta!

      Starą kapliczkę na skraju drogi,

      Którą wyrzeźbił z drewna artysta…”

       

      Dnia 11 października uczniowie klasy 3a obchodzili „Dzień Drzewa”.

      Po raz pierwszy dzień ten obchodzony był w roku 1872 w Ameryce, kiedy to ówczesny sekretarz rolnictwa i wielki miłośnik przyrody J. S. Morton kierując się powiedzeniem, że „inne święta służą jedynie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje zaś na przyszłość”, zwrócił się z apelem do swoich rodaków, aby 10 kwietnia kto tylko może posadził drzewo. Jego pomysł spodobał się Amerykanom i tego właśnie dnia w USA zasadzono ponad milion drzew. Wkrótce idea ta rozeszła się po całym świecie.

      W Polsce „Dzień Drzewa” obchodzony jest od roku 2002 w dniu 10 października.

       Również w naszej szkole trzecioklasiści świętowali i zadbali o to,  by powiększyła się liczba drzew w ogrodzie.

      Klasa 3a w tym dniu uczestniczyła w zajęciach, których motywem przewodnim było drzewo. Zajęcia zaczęły się prezentacją pt. „ Co nam dają drzewa?”. Dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody.  Następnie  uczniowie posadzili drzewo
      w szkolnym ogrodzie oraz wykonali plakaty pt. „Co drzewa dają ludziom?”,  „Co drzewa dają  przyrodzie?”.

      A co dają?

      Podziwiamy je za piękno, za długowieczność, za smakowite owoce. Są naszymi najwierniejszymi towarzyszami w codziennym życiu i mają w ogóle ogromny wpływ na nasze samopoczucie, nastrój, zdrowie. Bez nich niemożliwe byłoby życie! Bez nich nie można sobie wyobrazić żadnego krajobrazu, bez nich nie istniałoby jedno z najpiękniejszych   marzeń, marzenie o domku na drzewie J

       

      B. Mazur

     • ŻYCZENIA

     • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance składam najpiękniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.

      Nauczycielom  i Wychowawcom życzę, aby Państwa oddanie, pasja, profesjonalizm w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży stały się źródłem satysfakcji, by zawsze niosły ze sobą poczucie spełnienia. Życzę Państwu wielu osiągnięć w pracy zawodowej, uznania i poczucia dumy z własnego udziału w kształtowaniu młodych ludzi.

      Jednocześnie pragnę złożyć wszystkim serdeczne podziękowania za sumienną
      i odpowiedzialną pracę, za pokonywanie wielu barier
      i podejmowanie nowych wyzwań. Za rzetelność, zaangażowanie, godne realizowanie zadań edukacyjnych i wychowawczych. Za wytrwałość, konsekwencję i cierpliwość.

       

      Jolanta Kozłowska

       

      14 października 2021

     • Dzień Chłopaka- klasa 5a

     • 6 października klasa 5a obchodziła Dzień Chłopaka. Gospodarzami w tym dniu były dziewczynki, które przygotowały dla chłopców kilka atrakcji.

      Najpierw był konkurs dla chłopców z pytaniami z różnych dziedzin (Zrób 5 przysiadów, Podaj imiona wszystkich dziewczyn w klasie, Dodaj 2 do 2 itp.). Chłopcy poradzili sobie z nimi doskonale. Potem były dyplomy i imienna czekolada dla każdego chłopca oraz pyszny poczęstunek (babeczki upieczone przez Maję oraz napoje). Na zakończenie wspólne zdjęcie klasowe!

      To były miłe chwile! Dziękuję wszystkim dziewczynkom za zaangażowanie.

      K. Jaśnikowska-Toboła

     • Dzień Chłopaka- klasa 7b

     • 30 września we czwartek był Dzień Chłopaka 😊

      Dziewczęta z klasy 7b przygotowały upominki dla chłopaków. Chłopcy, mile zaskoczeni, otrzymali po paczuszce słodkości, na których były karteczki z ich imionami oraz cechą charakteru danego chłopaka. Było miło i wesoło 😉

       

      Julia W.- uczennica 7b

     • Integracyjny spacer po wakacjach- klasa 7b

     • Dnia 15.09.2021 w środę na godzinie wychowawczej wybraliśmy się na spacer po okolicy... Czas spędzony w koleżeńskim gronie wzbogacony został smakiem pysznych lodów ... Była to nagroda za udekorowanie sali. Spacer trwał od około godziny 14.30-15.15. Było bardzo fajnie😄...   

       

      Nikola K.- uczennica 7b

    • Przedszkole- Konkurs
     • Przedszkole- Konkurs

     • OGŁASZAMY KONKURS

      Dla Przedszkolaków ( Gr. I i Gr. II )

        „ Jesienny cudaczek”  

       

      Dlaczego powinniśmy jeść jak najwięcej warzyw i owoców, wiedzą nie tylko dorośli,

      ale także dzieci… Okazuje się, że warzywa i owoce można również wykorzystać

      do świetnej zabawy  i wykonać z nich przepiękne postacie. 

       

      CEL KONKURSU:

      • Rozszerzenie zainteresowania przyrodą.
      • Rozbudzanie świadomości ekologicznej. 
      • Aktywność rodziców w życiu przedszkola przez włączenie się udział w różnych formach oddziaływań proekologicznych.
      • Uświadomienie dzieciom potrzeby racjonalnego i zdrowego odżywiania.
      • Poznawanie wartości odżywczych warzyw i owoców i ich znaczenia w żywieniu człowieka.
      • Wdrażanie do konieczności mycia rąk oraz owoców i warzyw przed ich spożyciem.
      • Wyzwolenie twórczej aktywności plastycznej dzieci.
      • Rozwijanie dziecięcych talentów.
      • Zachęcanie rodziców do efektywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem.
      • Radość ze wspólnie wykonanej pracy.
        

       

       

      ZASADY KONKURSU:

      • Zgłaszane prace wykonane z delikatną pomocą rodziców.


      • Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko JEDNĄ pracę.


      • Cudaczek musi być wykonany z warzyw, owoców, kasztanów, żołędzi oraz elementów mocujących

      (np. sznurek, klej, drucik) .


      •  Musi mieć formę przestrzenną.


      • Do każdej pracy należy dołączyć starannie przymocowaną małą metryczkę

      z następującymi informacjami: imię i nazwisko, wiek dziecka.

      • Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
       a) dzieci 3-4 letnie
       b) dzieci 5-6 letnie

        

       Na prace czekamy w dniach – 14.X – 21.X.2021 r


      • Ogłoszenie wyników 26 października 2021r.

       

      Organizatorzy:

      Katarzyna Littner- Gucia

       Jolanta Pieniążek

      Natalia Światłoń

       Anna Janik

     • Dzień Chłopaka- 2a

     • Dzień Chłopaka w klasie IIa obchodzono bardzo wesoło. Chłopcy mieli do wykonania kilka zadań, z którymi radzili sobie doskonale. Dziewczynki dzielnie czuwały nad zmaganiami chłopców i składały im indywidualne życzenia.

      Na koniec dziewczynki wręczyły chłopcom słodki upominek i dyplom, co stanowiło dodatkową atrakcję i pamiątkę tego miłego dnia w szkole.

      M.Raputa

     • Dzień Chłopaka - 4a

     • Dzień Chłopaka w klasie 4a

      W dniu 1 października 2021 r dziewczyny klasy 4 a wraz z rodzicami zorganizowały imprezę klasową podczas godziny wychowawczej. Były pyszne ciasta i smakołyki przygotowane przez dziewczyny wraz z rodzinami. Były serdeczne życzenia dla chłopaków i wychowawcy klasy, a także gry i zabawy, w których uczestniczyli wszyscy. Impreza była udana, za którą wszystkim zaangażowanym dziękuję.

      Wychowawca klasy

     • Przedszkole- wrzesień

     • Wrzesień  w przedszkolu

      Grupa „Motylki”

      Wrzesień w naszej grupie upłynął  pod znakiem wspaniałych zabaw, podczas których poznawaliśmy siebie, naszą nową salę, ustalaliśmy wspólne zasady obowiązujące nas wszystkich. Wykonaliśmy piękne prace plastyczne, a także braliśmy udział w zabawach ruchowych oraz przywitaliśmy Panią Jesień.

      Zapraszamy Państwa do obejrzenia fotorelacji z pierwszych wspólnych wrześniowych dni naszych przedszkolaków

      w Przedszkolu w Kopance.

       

      K.Littner-Gucia

       

     • Przedszkole- Dzień Chłopaka

     • Każdy przedszkolak dobrze wie, 
      Że kiedy wrzesień kończy się, 
      Od najmłodszego aż po starszaka, 
      Wszyscy świętują Dzień Chłopaka.

      W dniu 30 września w gr.II Przedszkola Samorządowego  w Kopance odbyła się uroczystość z okazji Dnia Chłopaka. Tego dnia w grupie starszaków świętowały wszystkie dzieci: chłopcy i dziewczynki. Był to dzień pełen wrażeń, atrakcji, radości i dobrej zabawy. Wszystkie dzieci otrzymały upominki ufundowane przez rodziców. Zdjęcia wykonane podczas uroczystości są miłym wspomnieniem tych chwil.

       

                                                                                                                 Jolanta Pieniążek

                                                                                                                 Anna Janik

     • Przedszkole - Dzień Kropki

     • Międzynarodowy Dzień Kropki

       

      Motylki obchodziły Międzynarodowy Dzień Kropki.

      Był to dzień wyjątkowy, ponieważ jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy! Czyli wszystko to, co nasze Przedszkolaki uwielbiają i czym się szczególnie wyróżniają.

      W tym dniu oczywiście najważniejsza była KROPKA, która zawładnęła całym naszym przedszkolem. Dzieci poznały historię Vashti, bohaterki "Kropki" Petera Reynoldsa. Tego dnia były zabawy, tańce oraz piękne prace plastyczne. Dzieci wykazały się kreatywnością i pomysłowością podczas zajęć oraz po raz kolejny przekonały się, że w naszym przedszkolu jest naprawdę fajnie!

       

      K.Littner-Gucia

      N.Światłoń

   • Kontakty

    • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
    • zpokopanka@gmail.com
    • zpokopanka@gmail.com
    • 12 276 32 24
    • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
    • zpokopanka@gmail.com
    • 12 276 32 24
    • zpokopanka@gmail.com
    • 944-20-10-336
    • /ZPOKopanka/skrytka
    • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paweł Chochół e-mail: iodo@gminaskawina.pl telefon: 606487587
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Biuletyn informacji publicznej