• KÓŁKO BIOLOGICZNE

     • Startujemy!

      Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim działalność koła biologicznego. W ramach dodatkowych zajęć uczniowie klas IV-VII rozszerzają swoje wiadomości nie tylko z działów biologii, ale teraz także i z chemii. Treści realizowane na zajęciach koła są bardzo różnorodne, więc każdy młody odkrywca jest w stanie znaleźć coś dla siebie – od budowy roślin czy zwierząt, po anatomię człowieka, aż po eksperymenty chemiczne. Pierwsze zajęcia spędziliśmy na planowaniu naszej pracy na najbliższe miesiące, zapoznaliśmy się ze sobą, a także porozmawialiśmy o naszych zainteresowaniach.
      Kolejne spotkanie było niezwykle emocjonujące! Przyjrzeliśmy się budowie pajęczaków, ich wylince, poznaliśmy szkoło laboratoryjne, a także wykonaliśmy pierwszy wspólny eksperyment. Czy nauka może być ekscytująca? Oczywiście że tak! Efekty naszej pracy można obejrzeć na zamieszczonych fotografiach. Serdecznie zapraszamy, gdyby ktoś zastanawiał się jeszcze, czy warto dołączyć do koła biologicznego! 😊

     • KONKURS EKOLOGICZNY

     • Regulamin konkursu ekologiczno - przyrodniczego 

      dla klas I - VIII

      „Środowisko ponad wszystko”

        

        Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII. Konkurs odbędzie się 20 października 2021r.  Zgłoszenia do konkursu proszę kierować do wychowawców do dnia 11 października.

      I. Cele konkursu:

      - rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody i zachęcanie do zachowań proekologicznych;

      - znaczenie świata przyrodniczego dla człowieka;

      - podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów na temat prawidłowego gospodarowania odpadami;

      - pozyskiwanie surowców wtórnych;

      - poszerzenie wiedzy o środowisku społeczno- przyrodniczym.


      II. Przebieg konkursu/tematyka: 

      KLASY I-III - zadania do wyboru: 

      • plakat ekologiczny pt. “Środowisko ponad wszystko” + prezentacja pracy

      • eko-ludzik + prezentacja pracy

      • strój ekologiczny + prezentacja pracy

      KLASY IV-VI - zadanie:

      • projekt koszulki ekologicznej + prezentacja pracy

      KLASY VII - VIII - zadanie:

      • konkurs wiedzy

      Zagadnienia do konkursu wiedzy:

      • formy ochrony przyrody w Polsce;

      • ekologia, czyli wzajemne zależności organizmów i ich środowisk;

      • las jako środowisko życia;

      • zagrożenia dla lasów;

      • znaczenie roślin dla ludzi, zwierząt, środowiska;

      • oddziaływania między organizmami;

      • wykorzystanie przyrody przez człowieka;

      • źródła zanieczyszczeń środowiska,  zależności między organizmami;

      • klimat i jego zmiany;

      • globalne skutki zanieczyszczenia środowiska: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, smog, kwaśne deszcze, mikroplastik;

      • sposoby oszczędzania zasobów naturalnych;

      • źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej;

      • przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleb, wód i powietrza;

      • elementy przyrody ożywionej i nieożywionej;

      • naturalne wskaźniki zanieczyszczenia środowiska;  

      • umiejętność korzystania ze źródeł informacji.

        Organizatorzy:

      mgr Klaudia Kopacz

      mgr Wioletta Wełna

      Nagrody finansowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - LIFE 14 IPE PL 021/LIFE IP MAŁOPOLSKA.

     • ŻYCZENIA DLA STRAŻAKÓW Z OSP KOPANKA

     • DRUHNY I DRUHOWIE STRAŻACY

      Z OSP  KOPANKA

       

      W imieniu całej społeczności szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance serdecznie gratuluję wszystkim strażackim pokoleniom Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopance.

      Doniosła rocznica świadczy o tym, jak ważną kartę w historii lokalnej społeczności wypełniliście swym działaniem, swą wyjątkową służbą, poświęceniem, niezawodnością, zaangażowaniem i gotowością niesienia pomocy.

      Proszę przyjąć od nas bukiet najszczerszych i najpiękniejszych podziękowań, także za niezwykle udaną i wspaniałą współpracę. Wyrazem naszej wdzięczności i uznania niech będzie  statuetka symbolizująca honorowy, ale zasłużony, tytuł  „Przyjaciela szkoły”.

              Dziękując, życzymy zawsze bezpiecznej służby i nieustannej opieki Waszego Patrona - Św. Floriana, a także radości i spełnienia w życiu osobistym.

      Jolanta Kozłowska

     • Darmowe treningi piłki nożnej

     • Szanowni Rodzice, 

      mamy przyjemność poinformować Państwa o darmowych treningach piłki nożnej przez cały wrzesień dla nowych zawodniczek i zawodników. Treningi są organizowane dla uczniów urodzonych w 2011,2012,2013 i 2014 roku oraz dla przedszkolaków urodzonych 2015,2016 i 2017 przez Akademię Piłkarską Champions Skawina. Podczas zajęć nasza kadra trenerska skupia się na ogólnym rozwoju fizycznym i społecznym oraz rozwija piłkarskie talenty.

      Treningi odbywają się w następujących terminach :Poniedziałki od 18.30 do 20.00 na Orliku przy ul. Konstytucji 3 Maja, Skawina (obok basenu Camena) 

      Środy od 18.30 do 20.00 na Orliku przy ul. A. Mickiewicza 52, Skawina (Stadion Miejski). W okresie jesienno-zimowym zajęcia będą odbywały się na hali sportowej. Aby wziąć udział w zajęciach należy skontaktować się z namtelefonicznie:783818095 lub mailowo: wiktor.wiesek@tuzaczynasiefutbol.pl Facebook: www.facebook.com/APChampionsSkawina Nie zwlekaj ! Dołącz do naszej Akademii już DZIŚ ! :) 

     • ZEBRANIA Z RODZICAMI

     • ZEBRANIA  RODZICÓW

       

      Szanowni  Rodzice!

      Zapraszamy  na spotkania z wychowawcami klas w dniu 15 września 2021 wg następującego harmonogramu:

      Godz. 17.00

      Klasa 1a – sala nr 7

      Klasa 2a – sala nr 8

      Klasa 3a – sala nr 14

      Klasa 8a – sala nr 0

      Klasa 7b – sala nr 13

      Godz. 18.00

      Klasa 4a – sala nr 15

      Klasa 5a – sala nr 19

      Klasa 6a – sala nr 6

      Klasa 7a – sala nr 20

      W dniu  15.09. w godz. 16.00 - 17.00 zapraszamy wszystkich rodziców zainteresowanych przeszkoleniem w obsłudze e-dziennika. W sali nr 13 oczekiwać na Państwa będzie p. Elżbieta Słomiany, która udzieli wskazówek
      i praktycznych porad dotyczących funkcjonowania dziennika elektronicznego.

      Serdecznie zapraszamy!

      Jolanta Kozłowska

     • Komunikat z UMiG do Rodziców

     • W związku z opracowywaniem diagnozy lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy na prośbę dyrektora MGOPS w Skawinie zwracam się z prośbą do Rodziców o wypełnienie ankiety.

      Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów opracowania diagnozy i rekomendacji do dalszych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

      Link do ankiety: 

      https://forms.gle/5r8RrUjyvHgc7WwF9

     • Komunikat z UMiG do uczniów

     • W związku z opracowywaniem diagnozy lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy na prośbę dyrektora MGOPS w Skawinie zwracam się z prośbą do uczniów o wypełnienie ankiety.

      Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów opracowania diagnozy i rekomendacji do dalszych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

      Link do ankiety: 

      https://forms.gle/rHHThLpmLS8ji2hN8

       

   • Kontakty

    • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance im. Janusza Korczaka
    • zpokopanka@gmail.com
    • zpokopanka@gmail.com
    • 12 276 32 24
    • ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka Poland
    • zpokopanka@gmail.com
    • 12 276 32 24
    • zpokopanka@gmail.com
    • 944-20-10-336
    • /ZPOKopanka/skrytka
    • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paweł Chochół e-mail: iodo@gminaskawina.pl telefon: 606487587
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Biuletyn informacji publicznej